BYNA-Familie bijeenkomst, Mesa, Arizona

Wat eraan vooraf ging..

Beseffende dat ik bepaalde ervaringen wellicht vergeet te vermelden, begin ik met wat me nu in gedachten komt…

In gesprekken heb ik het diverse malen aangehaald dat ik een bijzonder sterk verlangen kreeg om bij deze eerste familiebijeenkomst in Mesa aanwezig te zijn.
Wetende dat het Engels niet mijn moedertaal is en ik nog nooit langer dan twee uur en alleen in Amerika was geweest, kreeg ik de moed om ernaar toe te gaan.
Vooraf schreef ik Pollyanna Webb, de vrouw van Mark Webb, die oudste is bij Bney Yosef NA of zij een suggestie had wanneer ik een week eerder zou komen om bij hun gemeenschap Living Messiah Ministries op shabbat aanwezig te zijn.

Gastvrij

Uit de grond van mijn hart kan ik zeggen dat ik bijzonder gastvrij ben onthaald ten huize van de Webbs en later bij Esther A, waar ik prompt mee bevriend werd. De dagen gedurende de bijeenkomst had ik samen met andere deelnemers een hotel geboekt.

Sinds de reünie

Sinds wij op de bergen van Efraim met 140 genodigden uit diverse landen als het ware een start maakten, een reünie met elkaar hadden, zijn wij ieder in ons eigen deel van de wereld, gaan doen wat in ons vermogen lag.

Voorbeeld volgen

In Noord Amerika zetten zij Bney Yosef NA op en in Europa werd een team gevormd, Bney Yosef Europe, waarvan ondergetekende de coórdinatie ter hand nam.
Beiden anders van opzet maar met dezelfde intentie.
Ook zijn er elders activiteiten onder andere namen van start gegaan of waren alreeds bezig.
De start ging niet makkelijk en er waren bergen die geslecht moesten worden, maar ongeacht de beproevingen in de gelederen, bleef bouwen niet uit.
We kunnen ons verheugen in een gestadigde voortgang.

Familie in Abba Vader’s huisgezin

Bij het woord “familie” en familie wórden denken we aan eenheid, toewijding, veiligheid en continuiteit. Dat betekent werk aan de winkel, want we komen uit diverse achtergronden, landen, werelddelen met eigen culturen, die wij min of meer geadopteerd hebben.
Inmiddels weten we ook, dat een ieder in het geheel een toegepaste taak moet hebben om het goed te laten verlopen.
Bij het begrip familie denken we ook aan gastvrijheid ,behulpzaamheid en toegankelijk zijn voor hen die wij als familie gaan beschouwen.
Niet onbelangrijk zijn de grondbeginselen waardoor de familie zich kan handhaven en op terug vallen.

Het grondbeginsel

Vanaf de reünie in 2015 zijn we uitgegaan van een paar hoofdzaken. Te weten de belijdenis van Yeshua, het praktizeren van Torah, liefde tot het land Israel en Juda. Het geschreven Woord van YHVH is ons uitgangspunt.

Eerste week in Mesa
Na een voorspoedige reis werd ik afgehaald door Mark en Pollyanna. Het werd een fijn verblijf in hun huis. Pollyanna vertelde me enige voornemens waaronder een potluck bijeenkomst bij hen thuis om wat meer inhoudelijk te kunnen delen over en weer. Ook een rit naar een botanische tuin met beplanting,die wij in Nederland niet kennen, stond op het programma. Verder werd ik diverse malen onthaald. Het is echt bijzonder als je mensen leert kennen en er eerst een geestelijke band mee krijgt en pas later gaat ervaren hoe ze op hun eigen omgeving zijn met hun familie. Heb ik overigens meer mensen glimlachend horen vertellen. In de “gewone” wereld gaat het andersom.
Dat ik de wekelijkse shabbat dienst meemaakte stond op m’n verlanglijstje en dat was achteraf ook heel goed, omdat ik zo veel meer tijd had om met de aanwezige mensen kennis te maken en connecties te maken.Daar zou ik op de familie bijeenkomst niet zoveel tijd voor hebben gehad. De dinsdag daarop was er een woordstudie s’avonds en Esther, bij wie ik toen logeerde, bracht me er naartoe.

Het is een bijzonder gegeven dat, wanneer we bij mensen thuis verkeren mogen en kunnen, we een veel beter contact kunnen leggen, dan zo maar es tijdens een wekelijkse dienst of ontmoeting. Ik ben dankbaar dat het mij te beurt viel om op deze manier in Mesa mensen te treffen die ik met recht familie noemen kan en mijn ervaring wil ik graag met jullie delen!

Vooraf en tijdens de familie bijeenkomst
Het was verheugend dat vooraf aan de familie bijeenkomst ik Conner en Selesta uit Texas in het hotel ontmoette. Dit echtpaar kennen we van de drie reünies in Israel. Het voelt zo eigen al je elkaar dan elders treft. We zijn samen naar Sprouts gegaan voor n gezonde snack.Gezellig zo’n onderonsje.

Erev shabbat
Ik had vooraf al een voorproefje van de sfeer genoten en dat veranderde niet toen het voltallige gezelschap de shabbat inging.De organisatie had het keurig voor elkaar. Pollyanna had samen met een paar mensen het menu samengesteld en bereid.Het was overigens niet de eerste keer dat zij voor groot gezelschap kookte. Vooraf aan de maaltijd was er de bracha en de kinderzegen, die ik mocht uitspreken.Ik kreeg samen met Hanoch Young, omdat wij allebei van buiten de US kwamen, het genoegen om als eerste te mogen eten.
Overigens zijn alle bijeenkomsten life opgenomen en bewaard.
De linken zal ik onder het verslag vermelden.

Bij mij aan tafel zat een familie, waarvan een zoon pas getrouwd was met een Philipijnse. Niet zo eenvoudig, omdat ze nog een hele papiermolen door moesten omdat zijn vrouw uit de Filipijnen kwam, maar ze waren vol goede moed. Naast mij zaten twee kleine meisjes en ik vertelde grootvader dat hij rijk was met zo’n familie.

Van 7 tot 8 sávonds werd het protocol en BYNA missie en visie uiteengezet, zie video 1 en daarna was er gebed, zingen en werden er spontaan dansen ter ere van YHVH gedaan. Wij zijn het kwijtgeraakt om eer te geven aan hen die ons met raad en daad bijstaan. Het oudstenechtpaar Suuqiina ging ons daarin voor.

Vervolg

De shabbat als dag leek een lang progamma, maar was heel ontspannen. Om acht uur was er een lopend ontbijt. Na de shofar was het Hanoch’s spreekbeurt waarin hij realistisch en eerlijk zijn relaas deed.

Een lezing die ik van harte aanbeveel, omdat velen er uit idealistische gevoelens vaak aan de realiteit voorbij gaan en wie kan ons dat beter uitleggen dan zij die in de regio zelf wonen!
Tijd was er ook om Hanoch vragen te stellen.

Na de pauze nam Mark Webb het woord met het onderwerp “Preparing the heart. Aan de hand van een video presentatie konden we volgen wat ermee bedoeld werd. Mij sprak vooral de echtheid en de warmte van zijn betrokkenheid aan.Ik heb ervan genoten!
We kregen gelegenheid om erover van gedachten te wisselen, wat overigens met de andere twee onderwerpen ook ingelast was tijdens de rondetafel.
Na de lunch volgde het volgende onderwerp deed Ed Boring, oudste in BYNA met de presentatie “Unacceptable behavior”
John Conrad, eveneens oudste in BYNA, bracht het onderwerp Acceptable behavior” ter sprake.
Deze beide presentaties werden eveneens ondersteund met een powerpoint
De discussies die we met een aantal genodigden onderverdeeld aan diverse tafels aangingen, waren net als in de Congressen van Bney Yosef National in dezelfde sfeer en aandacht voor elkaar, bijzonder gezegend.
Bijzonder is elke keer weer dat landscultuur en afkomst er niet toe doet. Ik denk dat het concept wat Bney Yosef onderscheidt van andere concepten uniek is. Ik heb diverse mensen dit weekend gesproken die allen hetzelfde beamen.

Thuiskomen

Van een deelnemer aldaar vernam ik dat hij van alle denominaties, kerken, gemeenten en huisgroepen, niet dát ervaren had, dan wat hij in Living Messiah Ministries en ook nu in dit weekend ervoer. Hij was thuisgekomen. Een betere bevestiging kon ik haast niet krijgen! Zonder uitzondering heb ik dat zelf ook ervaren. Ik heb opnieuw familie ontmoet in de zin van doen om familie te zijn. Dat heb ik overigens ook uitgesproken in mn dankwoord, wat op een van de laatste video’s is opgenomen.

Op de laatste dag smorgens was er nog een samenzijn in het gebouw van LMM en omstreeks 11.30 was het tijd van afsluiting.

Wat mij samengevat trof waren de volgende zaken:

Alhoewel BYNA een andere vorm heeft van opzet, deert dat beslist niet ons samen optrekken.Ik heb de volwassenheid in geloof van de oudsten gezien en ervaren. Zij dienen en staan voor de Declarations.  Daarmee geven zij een statement, wat nodig is om een fundament te vormen. Zij houden zich eraan. En dat geeft duidelijkheid aan de Noord-Amerikanen. Ook het bekende statement 8 is duidelijk, zowel in een paar artikelen op de website van BYNA, alswel in mondelinge uitleg. Zie onze zienswijze in dit artikel.
Ik heb goed leiderschap gezien en ervaren. Echt leiderschap dient en staat voor de zaak.
Laten we niet vergeten dat Efraïm andere goden heeft gediend en een stukje structuur is nodig om in het gareel te komen en te blijven.
Een beweging wat YHVH met Zijn Geest in gang zet, verloopt in het begin niet altijd vlekkeloos als we de geschiedenis lezen en is veelal aan heftige beproevingen onderhevig.
Dan worden we door elkaar geschut, maar tevens ook gewaar wie ons trouw blijven ook al begrijpen we elkaar niet altijd goed. Trouw blijven omdat we van Abba YHVH hebben vernomen dat Hij het in gang zet en ons de vrijheid geeft daar vorm aan te geven.
Ten diepste geeft onze inzet en onze trouw aan Hem en aan elkaar blijk van onze beproefde identiteit.Vergeet niet dat we ook met onze natuur en onze idealen moeten dealen.
Wat ik schrijf is niet van gisteren. Sinds 2015 heb ik inzichten van Hem ontvangen om voorzichtig en zeker voort te gaan in Zijn beweging om Yosef te ontwaken, omgeacht of anderen mij wel of niet begrepen. Dat dit niet makkelijk was, kan ik u verzekeren, omdat ik het persoonlijk ervaren heb. Welke vorm het ontwaakte Yosef eraan gaf heeft mij met Zijn hulp niet ontmoedigd door op te geven of anderen af te wijzen omdat het zo anders in mijn ogen bleek. Wel heb ik vragen gehad, maar die kon ik ook gewoon stellen.
In Europa hebben we een andere vorm, maar met dezelfde grondbeginselen omdat we hetzelfde fundament hebben en dat is het geschreven Woord van YHVH.

Zijn Hartsverlangen

Ik zie duidelijk dat het een aansporing van de Vader was om mij te helpen daar in Mesa te komen om hen in BYNA te versterken en te bemoedigen dat wij in Nederland en Europa bouwen aan het huis Yosef/Efraïm. En dat zij daar hebben kunnen proeven dat het dezelfde Geest is, Die daarmee begon en dat YHVH mensen roept om hun plaatsen in te nemen. Ik heb gezien en ervaren dat het een zegen aan het licht bracht voor zowel hen als voor ons vanuit de diepe verbondenheid. Echt alle eer aan Abba YHVH Die door Yeshua ons zo liefheeft om ons deze identiteit terug te geven!

Ik ben Abba YHVH heel dankbaar dat ik en ons gezin met vele anderen in Europa en daarbuitenmet Zijn hulp en sterkte trouw  kunnen blijven aan Vaders ontwerp.

Zoals Yeshua deed

Daarom bemoedig ik iedereen om vredig in de gestalte van Yeshua voort te gaan. Indien banden zijn verwaarloosd of in erger geval zijn afgebroken in verband met eigen pijn, teleurstelling, afwijzing of onbegrip, is nederig de gang willen maken om het in orde te maken met de ander in het huis dé manier. Het is tevens naar buiten een handeling om eenheid in het huis te bevorderen.
Indien men de grondbeginselen kan onderschrijven is er geen beletsel.

Er is nog het een en ander te ruimen…
Naar elkaar gaan in de wetenschap dat we de uitvoering van het plan aan Hem overlaten is een grote zegen.
Laten we Abba YHVH nederig vragen hoe Hij wil dat wij mogen zijn en ik ben ervan overtuigd dat wij Zijn Stem duidelijk horen zullen als ons hart op Hem afgestemd zal zijn.

Ere Wie ere toekomt

Mijn dank gaat uit naar Abba Vader die het mij mogelijk maakte om over praktische toen nog onbekende zaken heen te stappen. Ik vond in Mesa een familie zoals ik me voorgesteld heb dat een familie in Vaders huis functioneert.Ik ontmoette krachtig gezond leiderschap op de manier zoals ik me de navolging van Yeshua voorstel.
Zo’n ontmoeting smaakt naar meer. We zullen zien hoe het verder gaan zal.
Ook dank ik mijn gezin die mij konden laten gaan, de gastgezinnen waar ik in Amerika vertoefde en de mensen daar die met mij vriendschappen aan wilden knopen.
De komende tijd zult u daarvan nog vernemen, daar er een paar hun verhaal in de serie Yaacov’s descendants zullen sturen en ik het publiceren zal.

Verlangen van Yosef

De overstap is gezet en ik moest de bijzondere dank overbrengen naar allen die dit report lezen. Jullie hebben een groeiende gelijkgestemde familie in Amerika en zij zijn bemoedigd door de groeiende familie aan deze kant van de oceaan, die zij graag zouden willen ontmoeten.

Jullie gedachten en vragen worden op prijs gesteld, alvast hartelijk dank!

@Hadassah

https://www.youtube.com/channel/UCz_q3-dBtU_sSbEojRP57OQ/videos

https://livingmessiahstorage.blob.core.windows.net/pdfs/byna-2020-schedule.pdf

 

3 gedachtes over “BYNA-Familie bijeenkomst, Mesa, Arizona

  1. Shalom Hadassah,
    Hoe goed om te weten van onze broers en zussen in Amerika. Halleluja. Ook hier in Portugal groeit het besef dat we Israël (Efraim) zijn op een gezonde manier. De Vader brengt meer samen, inderdaad door moeite heen. De barensweeën die het kost om een volk te vormen? Telkens door de moeite een stukje dichterbij, wat een zegen, vreugde en rijkdom brengt dat! Groet van zus Liset

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s