Over BYNHolland in Nederlands en Engels

 • Welkom bij Bney Yosef Holland

Nakomelingen naar de belofte van Abraham… De naam Bney Yosef Holland ontstond min of meer spontaan nadat wij in mei 2015 het eerste Congres Bney Yosef National bijwoonden, georganiseerd door Ephraim en Rimona Frank. Ongeveer 140 mensen uit twaalf landen kwamen om deel te nemen aan de eerste ontmoeting. Een ontmoeting die als thuiskomen werd ervaren en wij waren erbij.

Na de follow-up conferentie in Memmingen 2016 kwam het idee om Bney Yosef Holland Picknick op te zetten, die we op verschillende plaatsen in ons land houden met elkaar. Meerdere activiteiten volgden. Regelmatig verzenden we een rondzendmail met nieuws uit binnen en buiten onze landsgrenzen.

Binnen Europa onderhouden we contact met gelijkgestemde vrienden in diverse landen.

De aanloop vooraf naar het vinden van onze identiteit was en blijft het gehele geschreven Woord/Bijbel. In de jaren negentig maakten sommige nadere inzichten en een droom de weg vrij naar andere bevestigende informatie, waaronder de biografie Who is israel van Batya Wootten, die we aangereikt kregen van een vriendin in de Verenigde Staten. In antwoord op Batya’s vraag ontving zij inzicht wie zij was in de ogen van de Vader. Zij vond haar identiteit in het geschreven Woord van YHVH, niet in leringen. Haar relaas vond ingang bij ons. In het geschreven Woord vonden wij onze identiteit.

Via Batya Wootten ontdekten we dat er ook het boek Return to the land van Ephraim Frank was, die we tot dan niet kenden.Beide boeken zijn aanraders om te lezen, alsmede http://www.israelitereturn.com/wp-content/uploads/2012/03/eerstgeborenen.pdf

Ezechiël 37:19 schrijft: Zeg tot hen: Zo zegt YHWH: “Zie, Ik zal het hout van Jozef, welke in de hand van Efraïm is, en de stammen van Israël, zijn metgezellen; en ik zal ze tesamen nemen, met het hout van Juda, en maken ze een stok, en zij zullen één in mijn hand zijn.”

Gal 3:29  En indien gij van Yeshua zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.

Van twee één worden, dat hebben we, gezien de profetie en onder Zijn voorwaarden, voor ogen. Eén huis, een volk, één ondertrouwde vrouw van Hem.

Wij zijn geen organisatie,vereniging  of een gemeente. Ook zijn wij niet verbonden aan een bepaalde gemeente of kerkgenootschap. Alhoewel er elders organisaties met dezelfde naam kunnen ontstaan, hebben wij dat niet voor ogen. Wel letten wij erop of de Vader bouwt, want als Hij niet bouwt, zwoegen wij tevergeefs – Psa 127:1.

Wij zien een Vader die Zijn familie zoekt. In familieverband familie worden. Eenvoudig samen ontmoeten van huis tot huis of elders, zoals Zijn Geest het leiden wil- Joh 14-26 is onze leidraad.

Zegen,

Hadassah – Contact voor Nederland en Europa

Voor meer informatie: bneyyosefholland@hotmail.com

English:

Descendants by promise of Abraham … The name Bney Yosef Holland emerged more or less spontaneously after we attended the first Congress Bney Yosef National in May 2015, organized by Ehraim and Rimona Frank. About 140 people from twelve countries came to participate in the first meeting. A meeting that was experienced as coming home and we were there.

After the follow-up conference in Memmingen, the idea came to set up Bney Yosef Holland Picnick, which we hold together in different places in our country. Several activities followed. We regularly send a newsletter with news inside and outside our borders.

Within Europe we maintain contact with like-minded friends in various countries.

Advancing to finding our identity was and remains the written Word. In the 1990s, some further insights and a dream paved the way for other confirmatory information, including the biography Who is Israel by Batya Wootten, which we received from a friend from the US. In response to Batya’s question, Batya received insight into who she was in the eyes of the Father. She found her identity in the written Word of YHVH, not in teachings. Her story was accepted by us. We found our identity in the written Word.

Through Batya Wootten we discovered that there was also the book Return to the land by Ephraim Frank, which we did not know until then. Both are recommended for reading and as well http://www.israelitereturn.com/wp-content/uploads/2012/03/eerstgeborenen.pdf   .

Ezekiel 37:19 saith, Say unto them, Thus saith YHWH, Behold, I will be the companions of Joseph, which is in the hand of Ephraim, and the tribes of Israel, and I will gather them together with the wood of Judah, and make them a stick, and they shall be one in my hand. “

Gal 3:29 And if you are from Yeshua, then you are Abraham’s seed, and heirs according to the promise.

Becoming two becomes one, that is what we have in mind, given the prophecy and under His conditions. One house, one people, one married wife of Him.

We are not an organization. Although organizations with the same name may arise elsewhere, we do not have that in mind. We do pay attention to whether the Father builds, for if He does not build, we toil in vain – Psa 127: 1

Blessing,

Hadassah – Contact The Netherlands and Europe

For more information: bneyyosefholland@hotmail.com

5 gedachtes over “Over BYNHolland in Nederlands en Engels

 1. Shalom , Ik heb een vraag , hebben jullie samenkomsten of geven jullie les ? Of mischien wel live streaming , ik vind waar jullie voor staan helemaal waar is , zo heb ik een vriendin die ook hiervoor staat en is zoekende naar een gemeente of waar zij lessen kan volgen zij is er heel nieuw in .
  Laat mij eens weten ook zou ik willen weten of er buiten Nederland in Aruba ook een groep is .
  MVG Diantha. dianthabooi1968@gmail.com

  Like

 2. Ik heb dat adres alvast gecopieerd, Dinantha, je schreef dat je al eens les gehad hebt hierover…kreeg je die les in Aruba of was dat ergens anders? Woont je vriendin in Aruba of in een ander land”? Ik ben al gaan zoeken voor je en zelf ook erg benieuwd…Nadere gegevens daarover zal ik per mail sturen..

  Like

 3. Ja op Aruba heb ik les gehad daarover , wij hebben een klein groepje van ongeveer 10 personen wij geloven dat wij Herbreeuws zijn en in de wetten van G-D en dat wij die moeten behouden dat wij tot de stammen van Israel behoren , maar toen ik las over B’ney Yosef las voelde dat heel logisch voor mij . Mijn vriendin woont in Nederland ook zij is zoekende naar de waarheid , zij vierd ook de Sabbat en de feesten van G-D en geloofd in de wetten van G-D .

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s