Het uitbotten van…

Het uitbotten van…

Onlangs heb ik Ten from the Nations van Rivkah Lambert Adler besteld, om  haar inzicht es te vernemen. Rivkh is orthodox joods, getrouwd met een rabbi en journaliste bij oa Breaking Israel News.

Er zijn er meer die dit voorbeeld volgden. Zo kreeg ik zowel een schrijven van Ephraim Frank onder ogen alswel van Pete Rambo, die beiden hun gedachten over het boek van Rivkah deelden. Dat is belangrijk omdat zij deel uitmaken van de beweging Bney Yosef in de natiën en zij zullen de laatsten niet zijn. We zullen de linken hieronder vermelden.

http://etzbneyosef.blogspot.nl/2017/11/matters-of-our-identity.htmlhttps://natsab.com/2017/11/24/book-review-ten-from-the-nations/

Van Pete Rambo en Al McCarn kregen we een schrijven onder ogen over een boek die zij beiden uit gaan brengen met de intrigerende titel “Ten Parts in the King” Ook dat boek heeft onze aandacht omdat het onderwerpen uitlegt die te maken hebben met de roeping van beide huizen, beide koninkrijken die één koninkrijk gaan worden.

https://tenpartsintheking.com/2017/10/10/pictured-in-a-parable/#more-112

Met alle initiatieven wereldwijd zien we iets uitbotten wat voorheen verborgen was.

Wat zeggen u deze volgende woorden van Hanoch Young? “I have always been astounded at the phenomenon of how people, who are convinced they have no link to Israel or to it’s people, wind up coming here – often not knowing how they ‘chose’ or ‘decided’ to come to Israel in the first place. It’s because it wasn’t them that made that choice or decision. They received a Divine invitation to come to His Land, to begin experiencing what He had in mind for them…..”
http://goodreportfromtheland.blogspot.nl/2017/09/who-are-watchmen-on-walls-of-jerusalem.html

Terwijl ik nu schrijf komen de woorden van een psalm in oude berijming naar boven “Wij zien het maar doorgronden t niet” die onberijmd in Psalm 118: 23 staan ” Dit is van YHVH geschied, en het is wonderlijk in onze ogen.”

Het is door Yeshua dat wij dit mochten ontdekken en het is door Hem dat dit werk volbracht wordt door YHVH Zelf getuige de woorden in  Ezechiël 37:19  “Zo spreek tot hen: Alzo zegt Elohim YHVH : Ziet, Ik zal het hout van Jozef, dat in Efraims hand geweest is, en van de stammen Israels, zijn metgezellen, nemen, en Ik zal dezelve met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot een enig hout; en zij zullen een worden in Mijn hand.”

Elk blijk wat in Zijn wil wordt gedaan zal door Hem gesteund worden. Dat is een vaste hoop en een zeker weten.

Am Israel Chai

Translation in English:

I recently ordered Ten from the Nations by Rivkah Lambert Adler, to look at us from her perspective. Rivkh is orthodox Jewish, married to a rabbi and journalist for Breaking Israel News. More to read…

 

Lees verder “Het uitbotten van…”