Versterk het overige

Bovenstaande woorden hebben mij vaker geraakt. Ze brengen mij bij het volgende begrip:

Van huis tot huis…

Ik herinner me een vrouw die gastvrijheid gaf aan mensen die psychische problemen hadden. Toen ik haar ontmoette in 1991 gaf ze aan dat we beiden   gemeen hebben dat we een hart hebben voor mensen die even niet verder kunnen. We werden bevriend. Vriendschap is niet aan leeftijd gebonden. Ik kreeg een soort beeld van haar. Ik zag haar als het ware op de brug van een schip staan om de visie die zij had handen en voeten te geven. Haar vasthoudendheid om in haar gecompliceerde huishouden het geloofsroer vast te houden alswel in de stacaravan waar zij de andere mensen van eten en drinken wilde voorzien, is een voorbeeld van volharden. Ik vertelde haar dat ik haar wilde helpen/bemoedigen dat zij dat roer vast bleef houden. Vandaag de dag is zij begin negentig jaar en nóg staat zij aan het geloofsroer van haar gezin. Haar mocht ik versterken en die last was licht én een wederzijds genoegen.

Dit jaar kwamen de woorden “Versterk het overige” opnieuw in gedachten.

Het ligt ons als gezin om op reis mensen te ontmoeten die we in gedachten krijgen. Dat kunnen mensen zijn die we al kennen of die we via anderen leerden kennen. Ook kunnen het mensen zijn, die we nooit eerder gezien hebben, maar wel over gelezen of gehoord. Het is boeiend om zowel de zegen van de Vader daarin te zien, zodat de moed tot de reisbescheiden hoort om nieuwe contacten aan te gaan of andere te versterken.

Als gezin zijn we diverse jaren achtereen Europa ingetrokken om contacten aan te gaan of te versterken. Dat is niet van de baan. Alhoewel we die contacten in Europa en verder weg veelal online of telefonisch voortzetten is er nu tijd om het dichterbij wat vaker te doen en daar is een weg in gevonden.

Regelmatig, soms één keer, soms twee keer per maand ben ik begonnen met een tweedaagse trip, waarbij ik overnachten kan bij een van m’n mede Israelvrienden. Gastvrijheid ontvangen of geven is een zegen. Vanuit het hart heeft het een wisselwerking. Het samen eten, samen afwassen, samen bijbellezen en erover van gedachten wisselen in het huis van vriendin, vrienden of bij onszelf met anderen te gast, komt mijns inziens dichtbij het gemeenschappelijke geloofsleven waar Yeshua  ons in voorging toen Hij dag in dag uit met de dicipelen was en hen leerde.

Rom 12:13  Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.

De huidige tijd heeft impact op iedereen. Al naar gelang de mogelijkheid om te kunnen relativeren of de omstandigheid in een groter plaatje past, is de instelling van mensen. Ook gelovigen blijft het niet bespaard.

Juist daarom is het zeker nodig met elkaar in contact te blijven.                           Mat_18:20  Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen. Deze twee of drie refereert aan Deut 17:6  “Op den mond van twee getuigen, of drie getuigen….” en  “2Co_13:1  Dit is de derde maal, dat ik tot u kom;  in den mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. 1Ti_5:19  Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, anders dan onder twee of drie getuigen.

Van huis tot huis is kleinschalig ontmoeten – Handelingen 2:46

In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen – Joh 14:2

Yeshua is teruggegaan om een woning voor te bereiden en Hij komt terug.

Rom_8:15  Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!

Abba Vader wil een familie vormen die Hem kennen en om Hem nader te leren kennen is de familievorm ons inziens de beste. Dat geeft gelegenheid van aangezicht tot aangezicht vertellen van Zijn omgang in ons.

Deze vorm heeft een persoonlijke wisselwerking en is wederzijds erg bemoedigend.

Jacobus werd uitgezonden naar de verstrooide stammen in de volkeren. Jac 1:1  Jakobus, een dienstknecht van YHVH/God en van Yeshua de Messias/ den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: shalom/zaligheid. Wanneer we oog krijgen voor het grote plan wat Abba YHVH voor ons in de volkeren heeft, inspireert dat tot daden.

En deze daden zijn getuigenissen. Onze eerder gedane reizen blijken nu een bemoedigende bewezen ervaring te zijn voor anderen die weten dat wij niet door grenzen beperkt worden of door het land waar wij opgroeiden.

Zo werden we onlangs benaderd met de vraag of wij iemand kenden in een zeker Europees land om deze te vragen contact te willen maken met een wat eenzame bijbelgelovige Efraimiet. Dan mogen we een brug zijn, een verbinding leggen. Door de persoonlijke omgang die voor of tijdens deze reizen aanving, weten we hoe iemand er persoonlijk instaat. We kregen dankbare berichten dat het wederzijdse contact was gelegd. Zo is Abba Vader in de weer om zowel de gelegenheid te geven elkaar persoonlijker te leren kennen door Hem en daarbij de band met Hem tegelijkertijd te kunnen versterken.

Ook deze week opnieuw in de gelegenheid geweest op een tweedaagse trip verschillende familieleden van Abba Vader ontmoet en gesproken. Kostbaar!

Als Hij de woorden “Versterk het overige” dan zal Hij voor het versterken zorgen. Aan Hem alle eer.

Een gedachte over “Versterk het overige

  1. Dank Hadassah voor dit versterken. Dit is heel nodig. De Vader geeft ons elkaar tot bemoediging en om ons te leren een volk te zijn. We zijn heel blij met een ontmoeting die we net gehad hebben. De liefde wordt sterker onder Zijn volk, omdat we beseffen dat we elkaar hard nodig gaan hebben. HalleluJaH, de Vader heeft een prachtig plan met Zijn overblijfsel! Shabbat shalom!

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s