Verduidelijking..explanation

Het initiatief om Bney Yosef Holland te beginnen was, om aan te geven, dat ook in ons land mensen zijn, die hun identiteit zijn gaan weten en daar iets mee willen doen, net naar gelang zij ervaren hoe.

Dit initiatief was een resultaat nadat het eerste Congres van Bney Yosef National plaatsvond. Spontaan werd er een Europagroep gevormd met mensen uit de betreffende landen. Die mensen konden aangeven contactpersonen voor hun land te worden.

Het concept van deze beweging die de naam Bney Yosef kreeg, is dat men vier zaken gemeen heeft:

 Yeshua, Torah, liefde tot het land Ha Aretz en liefde tot Yudah

We werden uitgelegd dat Bney Yosef National geen organisatie is, dat een ieder wat kon inbrengen en dat er geen hierarchie is. Het Congres startte in Ariel, omgeving van Efrayim en als zodanig vaardigt het geen regels uit voor de initiatieven her en der in de wereld.

Ook zijn degenen die erin participeren vrij om initiatieven in hun eigen regio te ontwikkelen, die niet expliciet hetzelfde zijn.

In de afgelopen tijd heb ik verschillende malen de vraag gekregen of wij bij Bney Yosef North Amerika ingelijfd zijn, maar dat is niet zo.

BYNA is een initiatief van hen die in die regio wonen

Men kan het als een soort franchise onderneming zien. Het lijkt op elkaar maar men heeft niet allen hetzelfde assortiment, maar de instructies liggen in het hoofdkantoor. In onze situatie is Yeshua onze Raadgever en de instructies van het Woord.

Bney Yosef Europe valt niet onder BYNA, maar werkt zelfstandig. Toch zijn beiden nauw verbonden met elkaar door de familieband die terug te vinden is in de instructies van het Woord

Er zullen meer initiatieven komen verwachten we, want er zijn meer regio’s, meer landen, waar Yosef neergestreken is.

En misschien hebben die initiatieven niet allen dezelfde naam, maar de vier genoemde kenmerken zal men er in terugvinden en dat brengt duidelijkheid.

Het veelkleurig kleed van Yosef gaat in deze tijd en toekomst niet over in egaal. Eenheid  zoals het Woord voorschrijft sluit  genoemde variatie niet uit. Het geeft mijns inziens aan dat Iemand dit begon en zegent.

English:

The inspiration to start Bney Yosef Holland was to point out that there are people in our country who became aware of their identity and want to do something depending on what they know they are, when and how.

This initiative for our country was a result after the first Congres of Yosef took place. Spontaniously a European group was formed with people who are came from European countries. These people could take to be persons to contact with

The concept of this movement which received the name Bney Yosef, are four marks:

Yeshua, Torah, love to the land and to Y’udah

They,who have organised  Bney Yosef National shared with us it is not an organisation. Everybody could give their ideas and there is no hierarchie. The first Congress of Bney Yosef National started in Ariel, aria Efrayim . It don’t give  more conditions for the actions of people who know they are Efraïm, than the four marks.

Also the persons who participate therein are free to take actions in theit own region, what can be different from others in the same movement.

Recently I have received several times the question who we are. Are we as Bney Yosef Holland or Bney Yosef Europe enlisted in Bney Yosef North America…but that isn’t.

BYNA is an initiative of them who are living in that region

You can see it as a sort of franchise company. All looks like the same, but all don’t have the same assortment and the instructions of that (franchise) concept are in the headquarter… In our case Yeshua is our Counselor and the instructions the Scriptures.

Bney Yosef Europe and Bney Yosef Holland as well  are not covered by BYNA. They are working independent and they are connected close together by the bond of family, which you can find by the instructions of  the Scriptures.

We expect more initiatives, because there are more regions, more countries, where Yosef found a place to live.

It is really a fact that all initiatives don’t have the same name, the four marks in the people who are dwelling in this movement, create clearness.

The full coloured robe of Yosef will not change into one colour. Unity like the Scriptures tells us, don’t say there is no diversity.

It says to me Someone started already with this and bless it.

That experience gives us really hope and expectations.

2 gedachtes over “Verduidelijking..explanation

 1. Shalom Hadassah,

  Bedankt voor dit mooie bericht, het geeft opening van zaken en naar mijn idee op dit moment belangrijk omdat het proces versnelt. Bij de vier herkenningspunten echter, mis ik bij het vierde herkenningspunt, “de liefde tot het volk”, een omschrijving. Het lijkt me voor Efrajiem heel belangrijk om J’hudah te benoemen als de oudere broer.

  Vooral daar de profeet – onder leiding van de Roeach haKodesh – J’hudah het Koningspaard van JHWH noemt, Z’char-Jah 10:3. Vader JHWH weet wat in het hart van Efrajiem schuilt, afgunst en jaloezie volgens Jes. 11:13 en daarom wordt in Z’char-Jah 12:7 gezegd dat Hij de tenten van J’hudah ten voorste zal behouden.

  “The LORD also shall save the tents of Judah first, that the glory of the house of David and the glory of the inhabitants of Jerusalem be not magnified above Judah.”

  Weet je Hadassah, ik voel me een zebuloniet en Zebulon en Issachar trokken samen met J’hudah als eerste op, als de reis door de Woestijn of wildernis verder ging. Daarom geloof ik dat vandaag van Bnee Yosef Holland meer gevraagd wordt dan in andere landen m.b.t. de erkenning van J’hudah. Want Zebulon en Issachar zullen de volken (m’lo haGojiem) naar de berg (Tsiejon) roepen, Deut. 33:18-19.

  En een Duitse zeeloods wist me vroeger (± 1990) al te vertellen dat Nederland heel speciaal was omdat Zendelingen korting kregen bij hun zee- of luchtreis met Nederlandse ondernemingen.

  Oke, hier wil ik het bij laten.

  Hartelijke groet en Shabbat Shalom!

  Fulp

  Like

  1. Fulp, hartelijk dank voor je antwoord. Ik bedoelde met het “volk” Yudah ( de “J” is toch van later orde?) en ik heb het voor de duidelijkheid even veranderd. Ik heb vaker gehoord dat Nederland/Holland voorop loopt en dat geeft me te denken. Van ouds her hebben we een pioniersgeest in dit volk.
   Deze week hoorde ik de uitspraak dat we zoveel gemeen hebben met Yudah.
   Was het Isaäc Da Costa die Holland het Israel van het Westen noemde. Nu, onder ons leven veel mensen die nog niet weten wie zij zijn.
   Naar de Schrift mogen we daarin een naderbijkomen verwachten.
   We leven in bijzondere tijden,
   goede voorbereiding op de shabbat,
   Shalom, Hadassah

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s