1 Korinthe 11:19

Volgens mij moet er een sleutel zijn, die besmeurde, maar oorspronkelijk zuivere begrippen, weer tot hun originele waarde terugbrengen en  aantrekkelijk doen glanzen, dieper dan daarvóór, maar wat is de sleutel tot dat kenmerk?

Toen we  aan het eerste Congres van Bney Yosef National in Ariel gingen deelnemen, hadden Ephraim en Rimona Frank ons van te voren huiswerk gegeven om voorbereid en zonder eigen agenda’s deel te nemen aan die ontmoeting die we samen gingen maken, want het was geen Congres om alleen maar te consumeren. Wij wáren het Congres, wij maakten er voluit deel van uit, omdat wij beaamden Bney Yosef te zijn.

Dat eerste Congres maakte veel wakker. Er ontstond spontaan een team op Europees niveau wat ertoe leidde, dat er in datzelfde jaar in December 2015 een conferentie  Bney Yosef Europe georganiseerd werd in Memmingen/Duitsland, gevolgd door een Internationale ontmoeting van BYN in Gees bij de inmiddels bekende camping.

Eveneens werd er een team gevormd door de andere aanwezigen, wat de naam Bney Yosef North America kreeg, die een summit in Florida organiseerden, waarin zij zichzelf als organisatie presenteerden met een oudstenraad en een uitvoerend team.

Die vorm in Amerika viel bij velen in binnen en buitenland verkeerd, die daardoor afhaakten.

Wijzelf hier  kregen het grotere plaatje te zien en het uiteindelijke doel van YHVH en bleven waar we waren.

Omdat wij allen op het eerste Congres, die wij zelf invulden door er te zijn en te delen, waren wij ook vrij om vorm te geven hoe en wat wij met onze talenten zouden gaan doen.

Het Congres op zich was geen organisatie, toen en nu ook niet. Wij wilden datzelfde concept van het Congres volgen in Europa en Nederland. Gewoon de talenten uitwerken als mens met mensen die dit gedachtengoed ook toegedaan zijn of er geinteresseerd in zijn. Er van uitgaan en vragen aan de Vader of Hij het door Zijn Heilige Geest/Ruach haKodesh wil uitwerken en bevestigen. Een belangrijk puntje is dat man én vrouw samen werken in dit proces. Ook die gelijkheid door Yeshua werd in t laatste Congres, vorig jaar, nog es benadrukt .

We kunnen ons best voorstellen dat velen denken dat wij in Nederland van Bney Yosef Holland en Bney Yosef Europe ook officiële organisaties zijn, maar dat is beslist niet het geval. Wij blijven bij onze leest waarin Hij ons riep.

We zijn verder gegaan en momenteel mogen we ons verheugen dat er zachtjesaan meer contactpersonen in Europa gekomen zijn, die weten waarvoor zij staan. Het is YHVH, Die bouwt en dat op te merken is belangrijk, omdat we niet voor Hem uit moeten gaan zónder Hem te raadplegen.

Zoals gezegd zijn er velen teleurgesteld en uitgestapt, maar zij blijven wie zij zijn, namelijk Yosef, Efraïm, Israel. Het is goed om naar hen te luisteren, omdat we waakzaam moeten blijven en zo nodig hand in eigen boezem moeten steken. Want het gaat ten eerste niet om ons maar om Hem, Die Zijn plan volvoeren gaat. Vast en zeker!

1 Korinthiërs 11:19
Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen, die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u.

Zoals gezegd zijn wij gebleven op de plaats waar we begonnen zijn en hebben de naam Bney Yosef Holland / Europe aangehouden, niet omdat we ons belangrijk vinden of meer te willen zijn dan wie we zijn. Nee, trouw willen blijven aan het principe en het doel wat we voor ogen kregen.

Aan het tweede en derde Congres Bney Yosef National hebben we inmiddels deelgenomen met ons gezin.

We geloven dat er van hen, die uit de beweging Bney Yosef zijn gestapt en op zichzelf zijn verder gegaan, velen zijn die oprecht in hun denken en handelen zijn. Tenslotte gaat het proces in Abba’s gekozenen verder en we mogen zaaien aan alle wateren. Voor hen die erin bleven een les in lankmoedigheid en trouw, omdat  wij hoofdzakelijk mogen werken aan onze identiteit in Hem, zodat er van naderen tot elkaar sprake is van twee delen van één natie onder Zijn banier.

Wij als gezin (1) onderhouden contacten met hen die eruit stapten alswel met hen die in diverse gelederen van BYN (2) hun talenten uitwerken, omdat wij mensen zijn die van persoonlijke omgang houden. Onlangs zo ook de reis naar Spanje en Portugal beleefd.

Abba YHVH heeft Zijn Woord niet veranderd, noch de benaming voor ons. Hij heeft standgehouden omdat Hij weet dat wat Paulus in 1 Korinthe 11:19 schreef, Zijn plan en Zijn werk kan doorstaan in hen, Die Hem als hoogste goed stellen. Om het even of het in de Bney Yosef beweging als zodanig is of daarbuiten… Het zijn de vier hoeken der aarde waarvan Hij ons verzamelen gaat..,En waar Hij ons stelt om te gaan bouwen, dáár wordt gebouwd onder leiding van Hem, Die was, is en komen zal.

Dank voor uw aandacht, shalom en zegen,

Hadassah W Drost – Coördinator Bney Yosef Europe en contactpersoon voor Nederland

 

(1) We, als gezin onderhouden contacten in binnen en buitenland  voor zover het toelaatbaar is qua werk en verplichtingen. We hebben ontmoetingen opgestart her en der in Nederland met zowel families als jongeren. Ook dat doen we gezamelijk. Daarbij proberen we anderen die hetzelfde gedachtengoed hebben te stimuleren hetzelfde te doen, omdat we persoonlijk zien dat de Vader/Abba YHVH families op het oog heeft.

(2) Bney Yosef National= natie

In English:

1kor 11 vers 19 english translation

 

 

 

3 gedachtes over “1 Korinthe 11:19

 1. Shalom Haddash,

  Wat houdt precies “Bney yosef “in? waar staan jullie voor!
  en die afgehaakt zijn…. hebben die een andere weg te gaan?
  met hartelijke groet van Marion

  Like

  1. Shalom Marion, Om je vragen kort proberen te beantwoorden dit: Er was één volk onder aan de berg bij de Sinai en kreeg daar een handvest van haar Man. Met dat volk waren veel vreemde lui meegetrokken die op het horen van de leefregels/handvest ook Amen zeiden en dus als Israelieten werden gerekend. Na Salomo werd dat ene volk in twee delen gescheiden vanwege de rebellie van dat noordelijke koninkrijk. Hun naam, roeping en land werd hen afgenomen en zij werden naar de volkeren gezonden. Hun trouwverbond hadden ze verbroken.Gedurende hun ballingschap werden zij door het aangaan van huwelijken buiten hun stammen vermengd met de volkeren waarin zij verkeerden. YHVH heeft ook die volkeren op het oog. Zei Hij niet tegen Abraham dat zijn nazaten zo talrijk werden? In de volkeren leerden de voormalige Israelieten van dat noordelijk huis ook allerlei afgoderij en omdat ze waren afgeweken van feesttijden en shabbat, zagen ze niet dat de zondag een vervanging was en de andere feesten, niet YHVH’s gezette tijden. De Vader had een tijd van verbanning gegeven en een eerdere Oplossing. Voor rebellie bstaat geen offer, dan alleen een zondeloos sterven van Yeshua voor de verloren schapen van het noordelijk huis Israel. Yeshua kwam, stierf en stond op.Zo werd toen al een begin gemaakt om het noordelijk koninkrijk in de toekomst te herenigen met dat andere deel op YHVH’s condities, dus niet van welk mens of stroming/beweging dan ook. Op mn andere website, http://www.tegentlicht.com heb ik meer artikelen staan over deze geschiedenis.

   Wij staan voor het bekend maken dat de tijd al aangebroken is dat het noordelijk koninkrijk haar naam weer terug mag krijgen, haar roeping en straks bij de hereniging met Juda volgens YHVH’s condities ook haar landsbestemming. YHVH zal het naderen, Ezechiël 37, Eigenhandig doen. Een tipje van de geheimenis is ook beschreven in Rom 9 tm 11. Voor zover wij weten, kan er van een ontwaken en een opstaan in de identiteit van de zonen van Yosef, wanneer wij Yeshua de plaats geven die Hem toekomt, omdat Hij specifiek voor de verlorenen kwam. Dat ontwaken zal pas blijvend zijn wanneer het geopenbaard is in iemands hart door Woord en Geest.. Yeshua sprak ervan dat na Hem de Ruach haKodesh/Heilige Geest zou komen om ons alles te leren wat Hij gezegd had. Yosef wordt ook wel Efraïm of Israel naar de belofte genoemd. En eerstgeborene. Wij denken dat dit ontwakend noordelijk koninkrijk haar identiteit moet gaan vinden in de Vader, om zo de verantwoordelijke taak van het priestersschap aan te kunnen vangen. Het zuidelijk koninkrijk heeft de koninklijke taak en tesamen zullen beiden dán als die ene ondertrouwde vrouw weerspiegelen wat haar Man is, Koning én Priester.

   Wat ik uitleg in dit artikel over mensen die uit de beweging als zodanig zijn gestapt, is misschien eerst wel pijnlijk omdat redenen niet altijd te begrijpen zijn, maar als men in of buiten het netwerk bezig is, omdat Vader hen dat op hun hart legt of omdat teleurstelling tijdelijk de overhand kan hebben, dan nóg is men zijn of haar identiteit niet verloren, want de beweging Bney Yosef is één van de bewegingen in de wereld die een vruchtbare taak mogen hebben, zolang het in lijn is en naar het plan van YHVH. Dus andere initiatieven die netwerken bouwen om dat ontwakende noordelijk deel te helpen een natie te worden en niet tegen YHVH’s plan ingaan en niet op het oog hebben om dit ontwakende noordelijk deel, die grotendeels in de volkeren tot ontwaken komt, van Yeshua wil wegleiden om hen onder de joodse banier te brengen…die initiatieven naar YHVH’s wil zullen vruchtbaar blijken te zijn.

   Wij hebben ook op het oog om de mensen met elkaar in contact te brengen en dat doen we door middel van een rondzendmail, ontmoetingen in binnen en buitenland.

   Ik hoop dat ik t je wat heb kunnen uitleggen, maar zo niet, schrijf gerust,
   Zegen, Hadassah

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s