Interview met .. ..

Update:

Na enige voorbereiding zullen we zeer binnenkort de eerste bijdragen hier publiceren. Een van de eersten is een broeder uit Duitsland!

 

Al langere tijd denken we dat het goed is om diverse mensen die wij persoonlijk zijn gaan kennen gedurende voortschrijdend inzicht over onze identiteit es te gaan vragen of wat te delen over hun ontdekking wie zij zijn in Yeshua en wat hun taak is.

We denken over wat wij hen gaan vragen en willen dat aan u door gaan geven. Dat iemand iets vertelt waar belangstelling voor is, werkt stimulerend en bemoedigend en dat is juist de bedoeling. De naam voor de serie is Yaacov’s Offspring. De afleveringen zijn zowel in het Nederlands alswel Engelstalig.

Dit zijn de vragen:

1.Kun je jezelf in enkele woorden voorstellen?
2. Zou je willen vertellen hoe je hebt ontdekt dat de geschreven Thora nog steeds geldt?
3.Wanneer heb je je bijbelse identiteit ontdekt?
4.Weet je mensen in jouw omgeving, die dezelfde kennis belijden en voorleven? Heb je ontmoetingen met hen?
5.Weet je welke roeping Israel en Juda hebben? Kun je het bevestigen met het geschreven Woord?

We zullen u op de hoogte houden!

Shalom, Hadassah

 

Update:

We will publish the interviews in both Dutch and English. The proposal has already been approved.


The name for this series is “Yaacov’s offspring
For a long time we think that it is good to go to various people who we have come to know personally, to ask for a progressive insight about our identity or to share about their discovery who they are in Yeshua and what their job is.We think about what we are going to ask them and want to pass it on to you. The fact that someone tells something that is of interest stimulates and encourages and that is precisely the intention.

 

These are the questions:

1.Can you introduce yourself in some words?
2.Would you tell how you discovered that written Torah still is?
3.When did you discover your biblical identity?
4.Do you know people in your area who confess and live out the same knowledge? Do you have meetings with them?
5.Do you know which call  Israel and Judah have? Can you confirm it with the written Word?

 

We will keep you informed!

Shalom, Hadassah

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s