De ene nieuwe mens

We ontvingen een schrijven van Ephraim en Rimona Frank met een onderwerp die het waard is om door te geven, daar het zo belangrijk is de hoofdzaak en het doel voor ogen te houden, die de Schepper bedoelt en niet onze eigen interpretatie. Zegt het geschreven Woord niet dat datzelfde Woord is als een tweesnijdend zwaard? Zuiver blijven vraagt op de tijd om zaken tegen ht licht te durven houden en met t voortschrijdend inzicht zonodig bij te stellen.Zelf ervaar ik dat als vernieuwen, net zoals het manna elke dag nieuw en vers was…

Shalom Fellow Israelite,

Begin jaren negentig kwamen we bij een plaatselijke gemeente in de stad waar we toen woonden. Op een gegeven moment besloot ik, vanwege een aantal vragen, om de voorganger het onderwerp uit te leggen van de historische verdeling van de twee huizen van Israël (Jesaja 8:14) en hun toekomstige herstel om het ene huis van Jacob opnieuw te vormen. Ik bracht het feit naar voren dat YHVH een muur van afscheiding tussen de twee plaatste (zie 2 Kronieken 11: 4), terwijl elk een vervolgde in zijn respectieve gespecificeerde profetische bestemming. Na ongeveer twee uur door de boeken van de Tenach en het Nieuwe Verbond te zijn gegaan, antwoordde de voorganger als volgt: “Ik kan de geschriften die je presenteerde niet weerleggen, maar HOE GOED IS HET? We zijn allemaal EEN NIEUWE MAN/Mens in de Messias.” Door de jaren heen is deze Een Nieuwe Mens een bepalende doctrine van de Messiaanse kerken geworden, ongeveer zoals het katholieke geloof dat de Kerk het Israël van God is. Als deze doctrine een waarheidsgetrouw beeld geeft van de ‘geen zachte’ en ‘geen joodse’ identiteit, waarom blijven de joodse gelovigen zich dan nog steeds identificeren als joden, en de niet-joden als heidenen? Er lijkt iets mis te zijn in deze allesomvattende One New Man-interpretatie. Van alle verschijningen en met de (ongelukkige) prevalentie van afgunst, geschil en geschillen,is het misschien op dit moment nog steeds gewoon een “Eén nieuwe baby”? (Zie 1 Korinthiërs 3: 1-3).

Onszelf nu labellerend “Nieuwe Mens” neemt ons weg van de profetische Schriften die betrekking hebben op de geschiedenis en roeping die op het zaad van Abraham, Izaak en Jacob is. Door deze identiteit vóór die tijd aan te nemen, worden we beroofd van onze identiteit als Israël – de mensen van YHVH. Bovendien vervaagt het ook de ‘identiteit van Elohim’ als de Elohim van Israël (zie Exodus 3: 6, 15) en het getuigenis van zijn trouw in het nakomen van een verbond met de voorvaderen van zijn volk.

Ik zou willen suggereren dat de Ene Nieuwe of Vernieuwde Mens parallel loopt met de term “de zonen van Elohim” die geopenbaard zullen worden wanneer alles wat door de profeten vanouds is gesproken, is vervuld (Ref.3: 19-21) ; Ezechiël 37: 19-28). Yeshua, als de Verlosser van heel Israël, moet zijn taak voltooien om het hele huis weer bij elkaar te brengen, evenals terug naar de landen die beloofd waren in de verbonden.

In Zijn eerste komst als de lijdende Messias (Jesaja 53) brak Hij de “scheidingsmuur” af door zijn verzoenende dood, zoals benadrukt door Paulus (zie Efeziërs 2:14). Het probleem dat nog steeds bestaat tussen Efraïm en Juda wordt echter gezien in Jesaja 11, waar de profeet wijst op de jaloezie en afgunst die tussen hen heerst. Niettemin, de voorspelling staat er nog steeds voor dat deze twee “zonen van Elohim” (Hosea 1:10) één natie in Zijn hand én in het land (zie Ezechiël 37) worden. Worden daarom deze Israëlieten inderdaad dezelfde zonen van Elohim genoemd in Romeinen 8? Is de hele schepping nog steeds aan het kreunen vanwege een identiteitskwestie?

Zegeningen en Shabbat Shalom,

Ephraim en Rimona

Voetnoot..gedachte van mij…die ene nieuwe mens die YHVH zegt dat wij zullen gaan worden, reflecteert die ene Adam in Gan Eden voordat Eva van hem losgemaakt werd, maar ook een weerspiegeling van die Ene, Die ons schiep.

http://etzbneyosef.blogspot.com/2019/01/one-new-man.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s