Indrukken zoeken woorden

Deze week zijn we teruggekeerd van het tweede Congres Bney Yosef National in Israel. Wederom ondergedompeld in een bad van acceptatie, vertrouwen en toewijding, maakt dat we vernieuwd naar het proces kijken. Ik moest ook denken aan de woorden uit 1 Cor. 10 vanaf vers 1:

“1 En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn;
2 En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee;
3 En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben;
4 En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Yeshua.”

We waren afgevaardigden en droegen mensen in ons hart met ons mee.

Gedurende de tijd met elkaar tijdens het Congres kreeg ik regelmatig de woorden uit Jesaja 45:19

“Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde; Ik heb tot het zaad van Jakob niet gezegd: Zoekt Mij te vergeefs; Ik ben YHVH, Die gerechtigheid spreekt, Die rechtmatige dingen verkondigt”.

De volgende verzen geven een uitnodiging aan: ” Verzamelt u, en komt, treedt hier toe samen, gijlieden, die van de heidenen ontkomen zijt!”

We ontmoetten zowel oude bekenden alswel nieuwe mensen uit verre landen en allen hadden we dezelfde gedachte. Aan de rondetafelgesprekken, konden we uitleggen hoe we zaken zagen naar aanleiding van de vragen. Dat bleek erg fijn en praktisch. Nadien bracht elk aangesteld echtpaar van de betreffende tafels verslag uit aan allen.

Het muziekteam kwam uit Zuid-Afrika, Nederland en Amerika.

Tussen de programma-onderdelen was er genoeg tijd om onderling bij te praten, ideeën uit te wisselen etc.Dit keer hadden ouders ook verscheidene van hun tieners meegebracht, de jongste was veertien. Ook was er jeugd vanuit de kibbutz Beth El. Ik heb met drie zusjes uit Canada gesproken die woonachtig zijn in Beth El en familie zijn van de familie uit Kampen die hun vier kinderen door brand verloren hebben.

Op de laatste dag kwamen journalisten van BreakingIsraelnews om met ons rond de tafel van gedachten te wisselen. En dat was haast opzienbarend, daar zij gingen beseffen dat wij anders in de hun bekende zaken stonden, omdat wij weten dat de oudste zoon het huis van de Vader niet verlaten hadden en wij, als jongste zoon, wel. Blijkbaar maakte dat relaas wat bij hen wakker en een van hen vertelde, dat ook zij, als Juda, zaken nader zouden moeten gaan beschouwen . Al met al erg bijzonder omdat ook wij face to face met hen van gedachten konden wisselen. Erg benieuwd wat dat verder gaat uitwerken. We hoorden tevens uit de mond van een van hen dat zij weinig respect op kunnen brengen voor christenen die gioer doen om een van hen te worden. Dat zou ons tot nadenken mogen brengen en zeker hen waarschuwen die daarover denken.

Eerder, voor het Congress hadden we als vriendengroep uit de US en Nederland een twee uur durende afspraak met een orthodoxe rabbi in Jeruzalem van dezelfde strekking, wat eindigende in een gezamelijk gebed!

Veel meer indrukken dat er openheid groeit…zoals de joodse man na shabbat ons vroeg of we van de Efraïmgroep waren en of we mee wilden komen naar een huis in Jeruzalem…

Of die keer dat een uit onze vriendengroep een gesprek hoorde bij de Kotel betreffende hem en zijn tzittzits met die ene blauwe draad… Nee hij was geen ben David…Lo lo lo, hij moest een Ben Ephraim zijn en zo kwamen ze op hem af en duwden hem in de kring dansende joodse mannen omdat hij Ben Efraim was…

Op weg naar huis in de buurt van de gouden replica menorah kwamen ons een grote groep dansende en zingende jongemannen tegemoet, die al snel “onze”mannen meetroonden om mee te dansen en te zingen. Een van onze vrienden vroeg waarom hij mee moest..”We need you”  was het antwoord. Hij dacht dat hij iemand moest tillen ofzo, maar nee hij moest met hen mee dansen. Hij weer “maar ik ben geen jood…”Zij: “je bent hier en daarom met ons!” Dat heeft op onze nederige vriend veel indruk gehad. Op ons ook!

Ook weten veel Israeliërs van de Jeruzalem Mars tijdens Sukkot. Een afdeling van Efraïm liep voor de derde keer mee en dat is bekend geworden.

Toch zien we naar de Vader wat Hem behaagt en wat Hij bouwt. Welke vaart Hij er bij zet. Dat vraagt toewijding en obeservatie.

Een bijzonder feit is er wél! Deze beweging komt uit voor haar geloof in Yeshua, die ons onze werkelijke identiteit teruggaf.

We zijn naar huis gegaan en zijn verslag gaan uitbrengen, ook broer Yehudah…

Als Vaders Hand bouwt, zal Zijn Woord niet leeg weerkeren.

Zijn Aanwezigheid heb ik in het bijzonder in het thuisland ervaren.

Benieuwd en hoopvol gestemd op het effect daarvan!

http://etzbneyosef.blogspot.nl/2016/11/overview-of-second-bney-yosef-national.html

https://natsab.com/2016/11/07/excellent-article-in-breaking-israel-news/

https://natsab.com/2016/11/05/two-great-lights-and-a-lot-of-fireworks/

https://thebarkingfox.com/2016/11/02/israel-2016-family-in-twelve-languages-the-conclusion-of-the-second-bney-yosef-national-congress/

@Hadassah WD

4 gedachtes over “Indrukken zoeken woorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s