Verschil tussen wortel en tak

Uit Rotterdam ontvingen we een schrijven, wat onze aandacht trok. Maar zeker ook de aanleiding.

Robert Berns kennen we sinds we samen met Ephraim en Rimona Frank gastvrij bij hen onthaald werden voor een driedaags seminar, waarin genoemd echtpaar hun kennis deelde. Sindsdien ontvangen we updates en zijn ook wel eens te gast bij hem en het team. Ik heb Robert gevraagd te mogen delen van wat hij ons stuurde en dat mocht. Bij deze:

“Beste “volksgenoten”,

De verwarring neemt in onze tijd almaar toe. Daarom is het nuttig en goed om geworteld te blijven in de waarheid van Zijn Woord.

Wij zijn geënt op de heilige wortel (de Netzer, de Gezalfde, de Spruit die doet uitspruiten) niet op Juda! Rom.11: 16-18

Ook de Joden zijn of worden als één van de natuurlijke takken geënt op de wortel. Ons aller identiteit is in de heilige wortel niet in de één of andere tak.

Dat vraagt om een nadere bestudering…

Psalm 47: 9-10  Elohim regeert over de heidenen, Elohim is gezeten op zijn heilige troon.
10 De zich vrijwillig gevenden uit de volken zijn bijeenvergaderd, als volk van de Elohim van Abraham.

Deze psalm spreekt ervan dat de HEERE onder de volken en natiën een volk vergaderd. 
Een volk dat gelijk Abraham zich vrijwillig in Zijn dienst stelt, de edelen uit de volken.
Hij verzamelt hen opdat diegenen zouden zijn als een schild van Zijn heerlijkheid.

En wanneer wij ons laten verzamelen dan zal Hij voor ons een bron ontsluiten, Numeri 21:16.

In de uitnodiging voor de komende zondagmiddagen is u het vraagteken toch niet ontgaan?
“Gelovigen kennen geen identiteitscrisis?”

Uiteraard kennen gelovigen meerdere identiteitscrises. Het begint al bij de wedergeboorte en elke bekering.

Maar dat is pas het begin van een ontdekkingstocht in Zijn huis en Koninkrijk.

Jesjoea zei in Matth.18:3-4 “Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen,

zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. 4 Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind,

die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij.”

 Gaandeweg ontdekken we wat het wil zeggen dat we een erfdeel van de HEERE zijn,en dat ons een erfdeel gegeven is in Zijn Koninkrijk, door het geloof in de Messias, Jesjoea de Natzarener. Efeze 1:11,18 5:5, Galat.5: 21, 1 Petr.5: 3, Hand.20: 32 en 26: 18, 1 Cor.6:9-11, 15:50.  Zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden, want het is uw Vaders welbehagen, u het Koninkrijk te geven, vrees dus niet, gij kleine kudde,

Lukas 12: 31-32, Matth.25:34.

Programma  (voorlopig, zie onderstaande illustratie) van de komende 7 studiemiddagen in ELIM,  juli en augustus.

            Wie zijn wij als gelovigen in de Messias?

In deze studies willen we verder verkennen waarom ook de gelovigen uit de volken aan Romeinen 9: 4-5 deel hebben gekregen,

zodat wij kunnen zeggen als deel van Abrahams volk:
Ook wij zijn Israelieten, ook aan ons is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften 5 ook aan ons zijn de vaderen maar uit hen is, wat het vlees betreft, de Gezalfde (Mashiach), die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid! Amen.

1 –    1 juli –   Jesjoea en de vaderen, Abraham, Izaak en Israël

         Bijbelse nieuwe maand   – 15 juli

2 –  22 juli –   Jesjoea en de beloften

3 –  29 juli –   Jesjoea en de verbonden

4 –   5 aug –   Jesjoea en de wetgeving

         Bijbelse nieuwe maand   – 12 aug

5 – 19 aug –  Jesjoea en de eredienst

         Heer leert U ons bidden – 26 aug  

6 –  2 sept – Jesjoea en de aanneming tot zonen

 

 Met broederlijke groet, shalom

Robert Berns”

Ook stuurde Robert nog een pdf mee,met het programma, die we eveneens op de website van Elim kunnen vinden onder het kopje “week agenda

http://www.elimhuisvangebed.nl/

Elim RotterdamZomerprogramma 2018

 

Een gedachte over “Verschil tussen wortel en tak

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s