Impressie kampeerweekend 15 tot 17 Juni 2018

We zien terug op een kampeerweekend die wat ons betreft herhaald mag worden.

De eerste gast kwam uit België en de anderen uit diverse regio’s van het land. Op het kampeerterrein stonden een paar campers en tenten. Ook het tuinhuis ”little paradise” was tijdelijk bewoond.

Er waren families en jongeren die zelfstandig kwamen. Tesamen waren we een gemêleerde mengeling van mensen, echt de veelkleurigheid.

We boden elkaar de ruimte om van gedachten te delen, die ook weleens verschillend waren, met dien verstande, dat we het er allen over eens zijn, dat Yeshua onze Verlosser is, waardoor wij onze identiteit kregen. We zijn het er ook over eens dat de richtlijnen die de Vader gaf en Yeshua herhaalde, ook voor ons zijn bedoeld.

We voelen ons verbonden met Judah en het land Israel.

Op shabbatmorgen kwamen drie families als daggast met ons de shabbat vieren. Hun aandeel verhoogde het plezier. Hineh matov…

Tijd om bij te praten, nieuwe vriendschappen gesloten en samen een stuk van de parasha doorgenomen omlijst met onze eigen gedachten over de samen doorgenomen teksten.

In de regel leest wie dat wil een stuk of wat verzen en dan is er ruimte voor interactie. Ieder kon zijn of haar zegje doen.

IMG_20180616_215525_resized_20180618_115515443

Het was genieten. Tussen de gesprekken door was er de lunch. In de middag gingen jongeren een lange wandeling maken en wij leerden van een familie zwaaiverstoppertje (1). Jong en oud deed mee, wat we s’avonds nog es met de teruggekomen jongeren overnieuw deden.

We hadden koshere marshmellows meegenomen uit Israel en dat moest geprobeerd worden.De jongeren hadden de tijd s’avonds bij t kampvuur en dat was goed, omdat ze nu samen  waren.

Buitenkeuken

abstracte-boom-met-gekleurde-bladeren-en-vruchten-44313744.jpgBouwen

Diverse deelnemers hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven als er weer een kampeerweekend aankomt. Iemand vertelde ons dat het zo ontspannen is, dat er geen agenda is, maar dat er wel alles in voorkomt, zowel spel als serieus delen en dat voor jong en oud.

 

Hieraan zien wij dat de Vader bouwt aan Zijn huis, die wij zijn. Psalm 127:1 Een lied Hammaaloth, van Salomo. Zo YHVH het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo YHVH de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter.

(1)Uitleg Spel Zwaaiverstoppertje : Iemand moet de anderen zoeken en wanneer deze iemand vindt moet die achter de “zoeker” aansluiten. Degenen die nog verstopt zitten, mogen zwaaien naar degenen die al gevonden zijn en in de rij achter de zoeker aanlopen. Dat geeft hilarische effecten. Men kan een bepaalde tijd instellen voor het spel, want het kan lang doorgaan.

Engelse vertaling:

Report camping weekend 15 – 17 June 2018

We look back on a camping weekend that may be repeated as far as we are concerned.
The first guest came from Belgium and the others from various regions of the country. There were a few campers and tents on the campsite. Also the garden house “little paradise” was temporarily inhabited.
There were families and some young people who came independently. Together we were a mixed mixture of people, really the multicolored.
We offered each other the space to share thoughts, which were sometimes different, on the understanding that we all agree that Yeshua is our Redeemer, Who gave us our identity. We also agree that the guidelines given by the Father and repeated by Yeshua are also meant for us.
We feel connected to Judah and the land of Israel.
We arranged it so that we could cook for them for a small fee that could not take anything with them and the others would bring along a bit more so that we could taste each other.
That’s how we happily entered the Shabbat. There was a participant who had brought a Green Egg. That is a kind of cooking appliance with various options on charcoal. A campfire of course was not missing and was heartwarming as we mainly lived outside during this weekend.
A simple outdoor kitchen with refrigerator, stove and other attributes meant that we could do just about anything outside.
We had taken kosher marshmellows from Israel and that had to be tried.
The young people had the time in the evening and that was good, because they were together now.

On the Sabbath morning, three families came to celebrate the Shabbat with us, and that became a feast. Then we were with 23 people…
We had much to share, new friendships closed and together a piece of the parasha went through.
As a sort of rule, whoever wanted, reads some verses of a chapter and then there is room for interaction. In our family group, young people and youngsters also had the time to say something about it.
It was enjoying again. There was lunch between the conversations. In the afternoon, young people went for a long walk and we learned from a family swing tipper (1). Young and old participated, what we did again in the evening with the young people who had returned.

Yahnathan had made a short compilation of his experiences in Israel.

We gently went out on the Shabbat with delicious food. Two people had Roti, a Surinamese dinner, which tasted great, but also the other dishes were delicious and then the homemade desserts …!

The youngest person had asked me if we were going to do musical chairs again. Of course, that was not to be missed and it is a family game. Recommended!

There was a family that emigrates in several weeks. Fortunately, not out of the world …
It is good to know that the Father sometimes sends out people to start something else somewhere.

We waved off the day-guests late at night, but most of the camping guests stayed.

The first day of the week has been relaxed. Another group went away again, driving together in the same direction.

And still a few remained. On monday they will leave.
Most of them want to know about coming activities. Someone told us that it is so relaxed, that there is no agenda, but that there is everything in it, both game and serious sharing, and that for young and old.

By this we see that the Father is building His house, which we are.Tehillim 127.

 

2 gedachtes over “Impressie kampeerweekend 15 tot 17 Juni 2018

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s