Picknick Juli 2018

Het was een zonovergoten dag toen we richting Doorn reden, alwaar we in het Doornse Gat een familie picknick zouden hebben. Familie omdat we allen door Yeshua op weg zijn naar onze bestemming. Familie omdat Yeshua ons familie noemt. Zegt Hij dat niet zo expleciet in Matth 12:

Mat 12:48  Maar Hij, antwoordende, zeide tot dengene die Hem dat zeide: Wie is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders? 
Mat 12:49  En Zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders. 
Mat 12:50  Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. 

We hadden een paar blauwe ballonnen opgehangen maar toch was een  deelnemer aan de ingang veel herkenbaarder om de plek te vinden.

Na een openingswoord en kort gebed, kreeg Yahnathan het woord naar aanleiding van een inzicht over 1 Kon 11:29-39 wat hij de dag ervoor, shabbat, gekregen had. We bemerkten dat wat vroeger gebeurde ook zeker nu gebeuren kan. We moeten niet, maar we kunnen door eigen keuze, in hetzelfde vallen en zo ons doel voorbij schieten.

Toen ik dit stukje, 1 Kon 11:29-39, las moest ik denken aan vele mensen die in zekere zin jaloers zijn op Juda en gedragen als Joden of zich laten omvormen tot het Judaisme (Een Religie) en hiervoor vele een belangrijk punt vervagen en daarna totaal verliezen (Een verblinding krijgen) namelijk ‘’de Messias’’ (De verlosser van het Huis Israel), waardoor het Herstel zich niet kan voortzetten, wij weten immers ook dat de Messias een priesterlijke orde heeft, Die van Melchizedek derwijl de Messias uit David voortkomt, En daardoor zijn we ook priesters zijn in Hem, als wij Hem eenmaal hebben aangenomen

De teksten die Yahnathan citeerde waren:

1 Kon 11:29-39; Mat 7:24-29; Lukas 9:45-49 en Psalm 118:20.

Het geschiedde nu te dier tijd, als Jerobeam uit Jeruzalem uitging, dat de profeet Ahia, de Siloniet, hem op den weg vond, en hij zich een nieuw kleed aangedaan had, en zij beiden alleen op het veld waren; 30 Zo vatte Ahia het nieuwe kleed, dat aan hem was, en scheurde het, in twaalf stukken. 31 En hij zeide tot Jerobeam: Neem u tien stukken; want alzo zegt YHUH , de Elohim Israëls: Zie, Ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren, en u tien stammen geven. 32 Maar een stam zal hij hebben, om Mijns knechts Davids wil, en om Jeruzalems wil, de stad, die Ik verkoren heb uit alle stammen van Israël. 33 Daarom dat zij Mij verlaten, en zich nedergebogen hebben voor Astoreth, den god der Sidoniërs, Kamos, den god der Moabieten, en Milchom, den god der kinderen Ammons; en niet gewandeld hebben in Mijn wegen, om te doen wat recht is in Mijn ogen, te weten Mijn inzettingen en Mijn rechten; gelijk zijn vader David. 34 Doch niets van dit koninkrijk zal Ik uit zijn hand nemen; maar Ik stel hem tot een vorst al de dagen zijns levens, om Mijns knechts Davids wil, dien Ik verkoren heb, die Mijn geboden en Mijn inzettingen gehouden heeft. 35 Maar uit de hand zijns zoons zal Ik het koninkrijk nemen; en Ik zal u daarvan tien stammen geven. 36 En zijn zoon zal Ik een stam geven; opdat Mijn knecht David altijd een lamp voor Mijn aangezicht hebbe in Jeruzalem, de stad, die Ik Mij verkoren heb, om Mijn Naam daar te stellen. 37 Zo zal Ik u nemen, en gij zult regeren over al wat uw ziel zal begeren; en gij zult koning zijn over Israël.

38 En het zal geschieden, zo gij horen zult al wat Ik u zal gebieden, en in Mijn wegen zult wandelen, en doen wat recht in Mijn ogen is, houdende Mijn inzettingen en Mijn geboden, gelijk als Mijn knecht David gedaan heeft; dat Ik met u zal zijn, en u een bestendig huis bouwen, gelijk als Ik David gebouwd heb, en zal u Israël geven. 39 En Ik zal om diens wil het zaad van David verootmoedigen; nochtans niet altijd.

 

We haalden een van de onderwerpen aan, Man en vrouw vanuit Hebreeuws oog bezien, die we gezamelijk op het Congres BYNC  in Ariel hadden doorgenomen en dat initiatieven als deze Picknick Bney Yosef Holland kunnen bevorderen dat er duurzame contacten ontstaan. Man en vrouw in hun roeping als persoon en in breder perspectief Vrouwe Israels (gehele huis Israel en hun Bruidegom).

We hadden allen overvloedig lekkere dingen meegenomen, waar we ook heerlijk van geproefd hebben. En wat te zeggen van de originele meegebrachte zelfgmaakte koekjes, die ieder een verhaal hadden:

IMG_20180708_175805_resized_20180709_113402663

Anderen hadden naast heerlijk eten koele dranken meegenomen en ook de dorstlessende watermeloen ontbrak niet.

Er waren mensen die de anderen niet eerder ontmoet hadden en anderen vervolgden hun vriendschap. Er werd veel uitgewisseld en de uren vlogen om. Ook de jongeren ontbraken niet en dat stemt ons dankbaar. Familie met jongeren in het midden geeft perspectief.

dav
dav

Zo veelkleurig en zo gemoedelijk! Wij zagen er de bouwende Hand van de Vader in.

Allemaal hartelijk dank!

 

 

 

 

 

 

 

Een gedachte over “Picknick Juli 2018

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s