Introduction: Brother Solomon O Lopez

We met Solomon O Lopez last year in spring at BYNCongress in Ariel and we had the priviledge to hear both singers together, James Block and Solomon O Lopez on a shabbat.

Years ago I had found Solomon in a video singing in a Sukka in Jerusalem.I think at the same time Ephraim and Rimona were sharing in that Sukka.
As curious as I am to search Yosef in the four corners of the earth I wrote him with the reason to make to made contact as family.

Recently we have more contact and that made me think to present what I experience when I hear what he speak or sing.
Soon you will read more about Solomon, but first I will share an album with you. The songs are from all times, but especially for a time as this!

We need musicians who speak Fathers heart, like pioneers who go forewards to prepare the way with courrage, not afraid to offer things, so that awaken people can go step on that way to th old paths where they find rest for their souls ( Jer.6:16)

I start with an album Born at home. I strongly recommend this album to experience the precious songs and music who both gives us steps to grow into our special identity of Yosef!

This is the description:
This is the first album release for Solomon O. Lopez, under the artist name, The Hebraism Music Project. This album titled “Born at Home Sessions Vol. 1” is a collection of songs inspired by the home births of Solomon’s three sons, Eliyahu, Benyamin, and Yosef. It is a preview to the Born at Home Anthology (which will feature the music from 2004-2014). Since the album’s release in late 2009, Solomon’s daughter, Abigail Hana, was born in the summer of 2012 and inspired another collection of songs. The album’s lyrical content is also heavily inspired by the Hebrew Scriptures (Tanak=Torah, Prophets, and Writings), and the rediscovered Hebraic elements inside the [frequently misunderstood], New Testament. The song opens with an amazing instrumental track, “Overture” (which features violinist, Eben Mann). The next song, “Return,” [inspired by Psalm 122] gives the listener an insight into the place where God’s name (YHVH) was placed, and where all mankind was reborn–Yerushalayim (Jerusalem). This album lays the foundation that mankind is [continually] reborn because of the life, death, and resurrection of God’s Son, Yeshua (Hebrew/Aramaic for Jesus). Ultimately, this entire album was written as a soundtrack for a film that does not exist yet, but certainly exists when any human being has embraced their rebirth through the Messiah, Yeshua of Nazareth. Many of the early album reviews described the music as a journey, as well as, a fluid spiritual experience when listening to the album in its entirety. Please post comments on what the music helps you see about the ancient paths, in a modern world.

1. Overture (feat. Eben Mann) 0:00-1:44 2. Return (feat. Solomon O. Lopez) 1:45-5:59 3. How Could We? (feat. Solomon O. Lopez) 6:00-10:29 4. In Your Mercy (feat. Eben Mann, Solomon O. Lopez) 10:30-17:04 5. For Tzion’s Sake (feat. Solomon O. Lopez) 17:05-21:28 6. Stranger (feat. Solomon O. Lopez) 21:30-25:25 7. Origin (feat. Solomon O. Lopez) 25:26-27:48 8. Create in Me (feat. Solomon O. Lopez) 27:49-31:29 9. Am Yisrael Chai (feta. Solomon O. Lopez) 31:30-35:04 10. Rebuild/Born at Home (feat. Solomon O. Lopez) 35:05-41:51

Will be continued…

Nederlandse vertaling:

Introductie Broer Solomon O Lopez

We ontmoetten Solomon O Lopez vorig jaar in het voorjaar op BYNCongres in Ariel en we hadden het voorrecht om beide zangers samen, James Block en Solomon O Lopez op een shabbat te horen.

Jaren geleden had ik Solomon gevonden in een video waar hij zong in een Sukka in Jeruzalem. Ik denk dat Ephraim en Rimona in diezelfde tijd een en ander deelden in die Sukka.
Hoe nieuwsgierig ik ook ben om Yosef in de vier hoeken van de aarde te doorzoeken,  schreef ik Solomon met de reden om contact te maken als familie.

Onlangs hebben we intensiever contact gehad en ik denk dat dat maakte, dat ik deze introductie publiceer, omdat het mij een waardevolle ervaring als ik hoor wat hij zegt of zingt en daarom
Binnenkort lees je meer over Solomon,  maar eerst zal ik een album met je delen. De nummers zijn van alle tijden, maar specifiek voor een tijd als nu!

We hebben muzikanten nodig die het hart van de Vader spreken, zoals pioniers die voorwaarts gaan om de weg voor te bereiden zonder schroom, niet bang zijn om dingen aan te bieden, zodat ontwakende mensen op die manier naar de oude paden kunnen gaan waar ze rust vinden voor hun zielen (Jer. 6:16)

Ik begin met een album Born at home. Ik raad dit album ten zeerste aan om de kostbare liederen en muziek te ervaren die ons inspiratie geven om uit te groeien in onze speciale identiteit van Yosef!

Dit is de beschrijving:
Dit is de eerste albumuitgave voor Solomon O. Lopez, onder de artiestennaam, The Hebraism Music Project. Dit album getiteld “Born at Home Sessions Deel 1” is een verzameling liederen die zijn geïnspireerd op de geboortes van de drie zonen van Salomon te weten Eliyahu, Benyamin en Yosef. Het is een preview van de Born at Home Anthology (die de muziek van 2004-2014 zal bevatten). Sinds het vrijgeven van het album eind 2009, werd de dochter van Solomon, Abigail Hana, geboren in de zomer van 2012 en inspireerde een andere verzameling nummers. De lyrische inhoud van het album is ook sterk geïnspireerd door de Hebreeuwse Geschriften (Tanak = Torah, Profeten en Geschriften) en de herontdekte Hebreeuwse elementen binnen het [vaak verkeerd begrepen], het Nieuwe Testament. Het nummer opent met een verbazingwekkende instrumentale track, “Overture” (waarin violist Eben Mann is opgenomen). Het volgende nummer, “Return”, [geïnspireerd door Psalm 122] geeft de luisteraar een inzicht in de plaats waar Gods naam (YHVH) werd geplaatst, en waar de hele mensheid herboren werd – Yerushalayim (Jeruzalem). Dit album legt de basis dat de mensheid [voortdurend] herboren wordt vanwege het leven, de dood en de opstanding van YHVHs Zoon, Yeshua (Hebreeuws / Aramees voor Jezus). Uiteindelijk is dit hele album geschreven als een soundtrack voor een film die nog niet bestaat, maar die zeker bestaat wanneer een mens zijn wedergeboorte heeft omarmd door de Messias, Yeshua van Nazareth. Veel van de eerdere albumbeoordelingen beschreven de muziek als een reis, evenals een vloeiende geestelijke ervaring wanneer je het album in zijn geheel beluistert. Plaats opmerkingen over wat de muziek je kan laten zien over de oude paden, in een moderne wereld.

1. Overture (feat. Eben Mann) 0:001:44 2. Return (feat. Solomon O. Lopez) 1:455:59 3. How Could We? (feat. Solomon O. Lopez) 6:0010:29 4. In Your Mercy (feat. Eben Mann, Solomon O. Lopez) 10:3017:04 5. For Tzion’s Sake (feat. Solomon O. Lopez) 17:0521:28 6. Stranger (feat. Solomon O. Lopez) 21:3025:25 7. Origin (feat. Solomon O. Lopez) 25:2627:48 8. Create in Me (feat. Solomon O. Lopez) 27:4931:29 9. Am Yisrael Chai (feat. Solomon O. Lopez) 31:3035:04 10. Rebuild/Born at Home (feat. Solomon O. Lopez) 35:0541:51

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s