De tijd onder ogen zien

Van Ephraim en Rimona Frank uit Israel ontvingen wij het volgende bericht:
“Elohim is onze toevlucht en kracht, een zeer aanwezige hulp in moeilijkheden. Daarom zullen we niet vrezen, ook al wordt de aarde verwijderd en hoewel de bergen in het midden van de zee worden gedragen, hoewel haar wateren brullen en verontrust zijn, hoewel de bergen schudden van hun zwelling. Selah” (Psalm 46:1-3).
Zoals je weet ben ik niet iemand die schrijft over de voorspellingen van de dag des oordeels, maar laten we eerlijk zijn, de wereld wordt al jaren uitgedaagd door vele crisissen.
Dit geldt vooral de laatste tijd.
Sommige van de recente afleveringen die op het wereldtoneel zijn gespeeld, zijn duidelijk georkestreerd door de naties zelf (of een ‘hogere macht’ die haar wil oplegt aan een bepaalde natie), of als gevolg van natuurlijke fenomenen.
Maar uiteindelijk staat alles onder leiding en onderworpen aan de soevereine wil van de Almachtige Elohim van Israël, die trouw is om alles te vervullen wat Hij heeft gesproken en wat Hij in de mond heeft gelegd van Zijn profeten van weleer.
De laatste tijd hebben de landen op het noordelijk halfrond een recordhitte ervaren.
Uiteraard wordt de oorzaak toegeschreven aan de opwarming van de aarde en fossiele brandstoffen. De oplossing is natuurlijk de eliminatie van natuurlijke olie en gas en de daaruit voortvloeiende producten.
Het feit dat de wereldeconomie volledig afhankelijk is van die antediluviaanse (1) levensvormen, laat de besluitvormers van de wereld onder grote druk staan ​​om iets aan deze situatie en andere huidige uitdagingen te doen. Hun oplossing voor de mondiale problemen wacht al tientallen jaren in de coulissen en is gericht op centraal wereldbestuur.
Om dit tot stand te brengen, moet gebruik worden gemaakt van chaos die wordt veroorzaakt door deze verergerende situaties zoals oorlog, voedselcrises, natuurrampen, alarmerende pandemieën en meer.
Wanneer we de bovengenoemde of andere situaties overwegen die de potentie hebben om rampzalig te worden, en ze allemaal in het licht van de wereld van vandaag bekijken, komen de ingrediënten voor wat de “verdrukking” wordt genoemd, allemaal op een rij.
Dergelijke scenario’s zijn niet nieuw voor de christelijke wereld. We zijn hier al eeuwen voor gewaarschuwd.
De vraag is, zijn we voorbereid…,
of zijn we zoals Jona die onder een voorspoedige wijnstok zit te wachten om te worden opgenomen terwijl we op zoek zijn naar de goddelozen om de toorn van Elohim te ervaren? Of, om een ​​ander schriftuurlijk voorbeeld te gebruiken, zijn wij zoals Hizkia die toen hem werd verteld dat de Babyloniërs Jeruzalem zouden komen innemen, YHVH smeekte om het niet te laten gebeuren tijdens zijn leven?
Wat triest dat deze koning niet leek te geven om de generatie die de verwoesting van Jeruzalem en de Tempel zou meemaken! Ik vraag me af of sommige van onze gebeden voor hetzelfde doel worden gemotiveerd. Proberen we de levensstijl van gisteren te behouden? Inmiddels hebben we allemaal de term “de grote reset” gehoord, waarvan het idee eigenlijk al lang in de geschiedenis is geformuleerd.
De eerste reset was in de dagen van Noach, een andere was aan het einde van de Bronstijd toen YHVH Israël uit Egypte en het Beloofde Land meenam. Waarschijnlijk de grootste van alle resets vond plaats met de dood en opstanding van Israëls Messias. Dus hoewel de rijke kooplieden van de aarde hun “reset” plannen, is het niet echt iets nieuws. De beesten van Daniël verschillen niet van de dieren die in Openbaring worden genoemd.
Zoals met alle resets van YHVH, gaan ze gepaard met grote omwentelingen en schokken, die worden beschreven in veel van de teksten van de profeten en door Yeshua, wat het heel duidelijk maakt dat we in de tijd van YHVH’s volgende fase van op handen zijnde veranderingen leven.
Onlangs deelde een vriend met mij een woord dat hij ontving tijdens een eredienst in zijn gemeente. De verkorte versie van dat woord gaat ongeveer als volgt: “Je bent de klei, en als zodanig heb je op de pottenbakkersschijf gezeten en nu is het tijd om ontslagen te worden”. Maar maak je geen zorgen – er is een vierde Man in het vuur!
Terug naar Psalm 46: “…Wees stil en weet dat ik Elohim ben; ik zal verheven worden onder de naties, ik zal verheven worden op de aarde! YHVH der heerscharen is met ons; de Elohim van Jacob is onze toevlucht. Selah” (vers 10-11).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s