Twee artikelen van Ephraim Frank

Twee stuurde Ephraim ons waarvan de eerste overgezet in onze taal:

“Laten we niet zo snel koning Ahasveros de schuld geven … en velen zullen heen en weer rennen, en kennis zal toenemen” (Daniël 12:4). “Kennis zal toenemen”. We willen weten… We willen de waarheid weten… We willen feiten weten… We willen meer bijbelkennis hebben… We willen dat die kennis nauwkeurig is… We willen niet vertrouwen op louter eeuwenoude tradities… Deze kennis moet vers zijn… op basis van de beste en meest recente interpretaties.

Ja, onze kennis is inderdaad toegenomen. Docenten en onderzoekers brengen informatie naar voren die tot nu toe onbekend en niet onderzocht was. De echte Torah-kalender, het markeren van de tijd volgens de bedoeling van YHVH, is toegankelijk. De echte praktijken van de feesten, de manier waarop ze moesten worden gevierd, zijn ook ontrafeld, aangezien oude boeken die tot nu toe niet beschikbaar waren, nu binnen ons bereik liggen. De ware naam van Elohim is niet langer een mysterie. De verschillende bevolkingsgroepen en hun oorsprong, verblijfplaats en exploits zijn ook allemaal ontdekt. Het enige dat ons nog rest is de juiste boeken te lezen, naar de juiste docenten te luisteren, de beste YouTube-filmpjes te kijken, of nog beter, de veelgeprezen experts te ontmoeten, zodat we nauwkeuriger kunnen zijn en handelen en een beter begrip van de gebeurtenissen die plaatsvinden, vooral vanuit bijbels oogpunt.

Als al het bovenstaande zo is, en inderdaad het meeste lijkt “zo” te zijn, wat is er dan mis? Wat is er verontrustend aan dit plaatje?

Vrienden, onze zoektocht naar kennis kan ons heel gemakkelijk doen struikelen. Herinner je je Eva nog? Het smaakt goed, het ziet er fantastisch uit en het ruikt een miljoen dollar, dus wat is hier ‘off the hitlijsten’? Het zit in ons hart – de onverzadigbare honger en dorst om te weten, om de laatste en meest actuele en soms esoterische informatie te ontvangen.

Waar komt dit verlangen vandaan en wie wil maar al te graag dit verlangen bevredigen? Kunnen we het koning Ahasveros echt kwalijk nemen dat hij volledig instemt met Haman’s al te logische ‘feitelijke’ verklaringen? Want wie kan de feiten tegenspreken?

“Er is een bepaald volk dat is verstrooid en verspreid onder de inwoners in alle provincies van uw koninkrijk, wiens wetten verschillen van die van alle andere volkeren. Bovendien houden zij zich niet aan de wetten van de koning. Het is niet gepast voor de koning om te voorzien in een toevluchtsoord voor hen. Als de koning zo geneigd is, laat er dan een edict worden uitgevaardigd om hen te vernietigen. Ik zal tienduizend talenten zilver betalen om te worden overgebracht naar de schatkist van de koning voor de ambtenaren die deze taak uitvoeren” (Esther 3:8 -9 accenten toegevoegd).

Zoals we hier zien, schuilt bij een deel van de informatie die op ons pad komt (al dan niet gevraagd) en die we niet onderscheiden het gevaar dat het een totale verdraaiing van de waarheid is!!!!

Er zijn verschillende oplossingen voor dit probleem, dat schering en inslag lijkt te zijn, vooral binnen de Hebreeuwse Roots-beweging (helaas heb ik hier al verschillende keren op gewezen), maar dat kan beter aan iedereen worden overgelaten om voor zichzelf te zoeken … Er is een Hebreeuws gezegde dat ongeveer als volgt luidt: “Als het vuur de cipressen heeft doen ontbranden, hoeveel erger zal dan het lot van de muurhysop zijn…!” Of anders gezegd: “wie veel wordt gegeven, van hem zal veel worden geëist” (Lucas 12:48), maar als deze vermaning niet wordt opgevolgd, zal het lot van de cipres hetzelfde zijn als dat van de muurhysop en beide zullen omhoog gaan in vlammen op (niet letterlijk te begrijpen).

Tweede artikel: https://etzbneyosef.blogspot.com/2022/03/behind-mask-of-purim.html

Ephraim Frank

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s