Een shabbat om op terug te kijken

We hadden er al weken van te voren plezier over toen we vernamen dat er goede vrienden over zouden komen uit een ander land in Europa om een familie-ontmoeting op lokatie de shabbat doorbrengen.

In aanloop naar de shabbat toe, kwam vanzelf het onderwerp boven water. Een zus opperde het om over de Pesach te hebben met een terugblik, het hier en nu en het profetisch perspectief. Dat hebben we vertaald voor de ‘buiten’landers en gingen op de shabbatavond toe met twee logé’s.

Shalom vrienden,
is het een idee om, voorbereidend op Pesach, met elkaar te hebben over hoe ons begrip en beleving van het feest is? Christenen vieren Pasen met “heilig avondmaal” en de nadruk op Jezus’ opstanding. Veel torah gelovigen hebben de sedermaaltijd. We kunnen a.s. shabbat met elkaar lezen en bespreken over de diepere betekenis v/h feest is, zonder tradities uit het Jodendom of Christendom die afleiden v/d bijbelse bedoeling… Vieren we zoals Paulus schrijft het feest ongezuurd? (dus eerst het oude deeg van bijv genoemde tradities wegdoen). Wat bedoelt Yeshua in Joh 6:56 precies met Zijn vlees eten en Zijn bloed drinken? Voor christenen is dit “avondmaal” houden. Voor de joden in de tijd van Yeshua klonk het als een gruwel, Zijn vlees eten en bloed drinken! We kunnen een paar gedeelten uit NT lezen.

Verder kunnen we ook stilstaan bij de profetische aspecten van Pesach. Wat bijv bedoelde Yeshua met Zijn uitspraak in Markus 14:25?

Het werd een ontspannen en levendige samenspraak en actueel omdat we voorbereid willen zijn om mensen uit beide stromingen tegen komen. We waren in balans en dat was zeker te zien in de vrede die we hadden. Het gezelschap was op elkaar afgestemd. We hebben zoveel met elkaar gedeeld en de vriendelijke vertaalster naar het Duits vergat zo nu en dan de vertaalknop, zo betrokken was ze er bij.

Onderweg naar Nederland toe hadden de vrienden het er met elkaar over gehad, dat lands en cultuurgrenzen wegvallen, omdat Israelieten naar de belofte elkaar gingen ontmoeten. Lijkt dat niet een beetje op de beschrijving in Handelingen 2? Zij die destijds te Jerusalem waren kwamen uit diverse streken naar de jaarlijks terugkomende Shavuot, maar het was het Woord dat hen bond, getuige de beschrijving. Het is Yeshua Die ons bij elkaar brengt, niet de cultuur, afkomst of hobbies.

Israelieten die voorheen de verloren schapen waren waarvoor Yeshua gekomen is. We begrijpen dat het alleen onder de banier van Yeshua mogelijk is dat de eenwording tot stand gebracht wordt.

Mat_15:24  Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels.

Efeze 2 waaronder:
Eph 2:14  Want Hij is onze vrede, Die deze beiden één gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, 
Eph 2:15  Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende; 
Eph 2:16  En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende. 
Eph 2:17  En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren. 
Eph 2:18  Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader. 
Eph 2:19  Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods; 
Eph 2:20  Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; 
Eph 2:21  Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; 
Eph 2:22  Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

Iemand uit dat andere land vertelde er tussendoor dat zij een gedachte ontvangen had die morgen voor vertrek, dat de Vader een verrassing had voor haar. Wat wij niet wisten was dat we iemand hadden uitgenodigd voor de eerste keer, de nicht bleek en de enige nicht die in hun familie shabbat vierde. Ze bleken al veel eerder te hebben gezegd elkaar es te willen ontmoeten, maar de afstand was wel n dingetje. Nu ontmoetten ze elkaar op deze shabbat. Wel bijzonder hoe verrassend Abba YHVH werkt.

In de namiddag een wandeling gemaakt en samen gegeten. Op de tafel lag veel lekkers. Er bleven er nog wat na en de ‘buiten’landers gingen op huis aan..

Bijzonder was t dat een van de jonge meisjes haar ouders gezegd had dat ze langer wilde blijven omdat ze de anderen zolang niet meer gezien had, waaraan haar moeder gehoor gaf en vader eerder met de andere kinderen wegging.

Met de meisjes en de logé’s speelden we we nog een leuk spel. Op zondagmiddag na de lunch gingen de logé’s weg.

Voor ons voelde het aan als een reünie van gelijkgezinden. De sfeer  deed mij aan de Congressen herinneren en aan de Picknicks die we eerder hielden in het land op lokatie.

We hebben opnieuw beleefd dat Abba YHVH het huis bouwt.

Psa_127:1  Een lied Hammaaloth, van Salomo. Zo YHVH het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo YHVH de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter.

BneyHolland Logo 02

@Hadassah WD

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s