Kampeerweekend 18-22 juli

We hebben een gezegend kampeerweekend gehad met meer en andere mensen dan de laatste kampmeeting.

Er waren er van alle leeftijden. De jongste was 1 jaar en 2 maanden, jongeren en volwassenen.

Woensdag kwamen er al wat  jongeren.De eerste dagen vóór vrijdag werd er een dag aan Giethoorn besteed, wat als zeer plezierig werd ervaren. Op het kampeerveldje werd de andere dag een eenvoudige glijwaterbaan gemaakt die voor verfrissing zorgde. Vrijdagmiddag kwam de anderen naar het kamp en op shabbat ochtend een familie aan.

Omdat we de Efraïmieten verspreid zien, zelfs als ze zich bewust beginnen te worden van wie ze zijn, moeten wij staande in identiteit, die shabbat en feesttijden beoefenen, een voorbeeld geven aan hen die zich in de eerste stappen van dit pad bevinden.

Omdat we als familie op de hoogte zijn van minstens één subtiele vijandelijkheid, zoals een pionier ons heeft geschreven, is het onze taak om uit te kunnen uitleggen waarom we doen zoals we doen. Het is niet onze bedoeling dat mensen volgen wat we doen. Onze prioriteit is dat mensen de omstandigheden van het pad dat we lopen moeten kennen. Op een eenvoudige en gelijkwaardige manier delen over het reilen en zeilen van dit oude pad (Jeremia 3:16) tot leven.

We zijn ons er min of meer van bewust, dat we in het Efraimitische kamp moeten  weten dat Abba YHVH ons het priesterlijke deel van Yeshua heeft gegeven en dat zij in het Yudah-kamp het koninklijke deel hebben. Yudah kan ons niet leren, wat ons ten deel staat en vice versa.

Dus alleen de Vader kan ons beiden afzonderlijk leren, wat onze toerusting is . Dat we op bezoek gaan en als gelijken aan elkaar delen is een totaal andere situatie.

We hadden gebeden voor hen die moesten komen en we hebben gezien dat de mensen die bij ons waren, de juiste setting hadden om deze sprankelende delen te hebben. Zo kwam, wat ons verlangen is, naar voren toen we begonnen met parasha. Een kort stukje werd vanuit de Schrift gesproken en toen begon het delen tussen elkaar (alle deelnemers waren er om het te beoordelen) over geschiedenis, over ons, over identiteit.

Samen hebben we in deze kampmeeting gesproken over de tien en twaalf stammen, onze identiteit en onze groei daarin. hoe we moeten zijn .. wat een eer is vóór Abba YHVH. We zochten naar verzen in Scriptures, spraken over waar te leren en hoe te lopen … wat onze verantwoordelijkheden zijn in de wijngaard. Ook de valstrikken, die zo mooi lijken, bespraken we. Naar onze mening was het een antwoord op ons gebed voor deze ontmoeting. We namen een pauze voor lunch en gingen min of meer door met het over en weer delen wat ons bezighoudt.
De kinderen gingen spelen in de tuin, sommige jong volwassenen benutten de mogelijkheid een grote wandeling in het nabijgelegen bos te maken.

IMG_20180724_101048_resized_20180724_101910595Samen lezen en bestuderen

We zijn begonnen met de mogelijkheid tot ontmoetingen met de intentie om de mogelijkheid te bieden om samen Zijn gezin te worden. Abba YHVH koos ooit een natie, ook in de Schrift genoemd als verloofde bruid. Deze bruid bestaat uit families die samen als het ware een honingraat vormen. Die honingraat kan alleen ontstaan ​​wanneer de juiste ingrediënten aanwezig zijn en worden toegepast.

honingraat7

Op yom rishon/zondag kwamen er enkele anderen, waaronder  messianen en  christenen. Er vonden gesprekken plaats waarin christenen en messianen  met elkaar gedeeld hebben dat het echt nodig is om Yeshua in het middelpunt van ons praktische leven te houden. Het was zó bijzonder dat we elkaar vonden in Yeshua.

We kunnen niet anders concluderen dat deze vlam in ons hart over de positie van Yeshua in het centrum van ons leven  de enige match / verbinding én brug is om andere mensen naast torahfriends te vinden. Laten we ons realiseren dat we nog maar net aan het begin staan ​​van het ontwaken van de verloren schapen! Die realiteit zal ons nederig maken, omdat we het van Abba YHVH ontvingen door Yeshua, die ons Ruach haKodesh beloofde om ons al Zijn wegen te leren. We hebben een zware verantwoordelijkheid voor anderen die net de eerste stappen zetten in het kamp van Yosef.

Tijdens deze bijeenkomst ontving ik verschillende keren de woorden van Isa 11:12 En Hij zal een banier oprichten voor de heidenen, en zal de verstotenen van Israël bijeenvergaderen en de verstrooiden van Juda vergaderen uit de vier hoeken der aarde.

We zijn dankbaar dat het concept voor Yosef is: Yeshua belijden, geschreven Tora beoefenen, liefde voor het land en Yudah.

Moge Abba YHVH de verstotenen van Israël samenbrengen! Dan zullen we een toename van Yosef ervaren en het naderbij komen van de vervulling(1) in Romeinen 11. En we kennen het volgende vers van Isa 11, zie 13 ….

(1) Lo Ammi/heidenen wordt door terugkeer naar de geschreven Torah Ammi inclusief het priesterdeel (2.1Peter 2:9-10), waardoor in die setting en alleen op deze manier onlosmakelijk het daaraan verbonden effect van het naderbij komen van Yudah,die het koninklijk deel kreeg (3. Gen 49: 10). Het woord jaloezie in vers 11 betekent namelijk iets heel anders dan wat wij Nederlanders interpreteren bij het woord “jaloezie”. Yudah wordt niet gestimuleerd door mensen die hen navolgen. Het is een geheimenis en al waarneembaar, dat wie als Efraim onderwezen is door de Vader en zich houdt aan het concept waar Yeshua ons in voorging, Yudah ons als gelijke benadert en in vriendschap vraagt naar ons bevinden. We hebben dat al enige jaren mogen ervaren, daarom ervaren we een heilig moeten om dat concept te bewaken.

Rom 11:11 Betekenis Jaloezie

G3863
παραζηλόω
parazēloō
par-ad-zay-lo’-o
From G3844 and G2206; to stimulate alongside, that is, excite to rivalry: – provoke to emulation (jealousy).

2. 1Pe 2:9  Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; 
1Pe 2:10  Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. 

3. Gen 49:10  De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn. 

 

dav De beide Green Eggs werden goed benut getuige: sdrPita’s door een jongeman voorbereid en biologische hamburgers door de eigenaar van de beide Eggs.

IMG_20180724_101158_resized_20180724_101910826Dutch oven ontbrak niet.

Shalom, Hadassah

https://tegentlicht.com/2018/07/23/he-shall-assemble/

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s