Ephraim brings Judah home

Such an encouragement!
Thanks Dorothe Wilson!

Een eenvoudige vertaling van onderstaand relaas:

Vandaag is er een wonder gebeurd!

We hebben twee katten met de naam Ephraim & Juda. Hun moeder, een wilde kat, bracht hen in augustus 2015 naar ons als kittens. We noemden ze Efraïm en Juda voordat we wisten dat ze beiden vrouwelijk waren!

Op 7 december 2017 laten we Efraim en Juda buiten. Laat in de avond kwam er een storm door het gebied en de katten moeten ergens een schuilplaats hebben gevonden. De volgende dag kwam Juda thuis, maar Efraïm niet. Mijn man Tommy en ik brachten de volgende 4 dagen  in de buurtdoor  op zoek naar Ephraim en het ophangen van posters van onze verdwenen katten.

Op dag 5 kwam Ephraim thuis! We waren zo enthousiast en deelden het verhaal met onze voorganger-vriend Joey. Hij merkte op dat het heel interessant was dat we “op zoek gingen naar Efraïm” omdat dat de bediening is waarmee we te maken hebben! Tommy en ik werken samen met Pete en Kelly Rambo om de Nationale Shabbat in South Carolina te organiseren, een bijeenkomst om Ephraim te helpen ‘elkaar te vinden’! We zijn ook betrokken bij B’ney Yosef Noord-Amerika, wiens visie luidt: “Het verzamelen en verzoenen van het Noord-Amerikaanse deel van het huis van Joseef / Efraïm (Noord-Israël)!

Dit verhaal heeft een interessante wending.

Op 31 december 2017 werd onze kat Juda rusteloos, dus hebben we haar vrijgelaten. Die avond was er vuurwerk in de buurt dat haar waarschijnlijk bang maakte en ze niet naar huis terugkeerde. De week daarop hadden we een record aan koude temperaturen en sneeuw. We leven in South Carolina … onze katten hebben NOOIT sneeuw gezien of in  zware kou  geweest. Efraïm bleef in huis. We keken en riepen elke dag Juda, zonder resultaat.

Gisteren, 1/9/17, lieten we Ephraim, na het wandelen in de buurt en het ophangen van posters betreffende verdwenen katten, los, omdat de sneeuw was gesmolten en het ijs verdwenen was. We hebben haar gekscherend gezegd om Judah te gaan zoeken en haar naar huis te brengen. Normaliter gaan de katten  uit en keren ’s nachts terug, omdat we overdag een hondengast op het erf hebben.

Vanavond, om 21 uur ’s avonds, de tijd wanneer we de katten meestal roepen, ging ik naar buiten en riep zowel naar Ephraim als Juda om naar huis te komen. Ik kon mijn ogen niet geloven!!!!! Efraïm kwam eerst en recht achter haar was Juda! Ze werd 11 dagen vermist! Loof Yah! Efraïm bracht Juda thuis!

Wat betekent dit allemaal?

Onze Vader, YHVH, verzamelt de kinderen van Israël:

Deuteronomy 30:1-6 ” Deu 30:1  Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u YHVH uw Elohim, gedreven heeft; 
Deu 30:2  En gij zult u bekeren tot YHVH uw Elohim, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. 
Deu 30:3  EnYHVH uw Elohim, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u YHVH uw Elohim, verstrooid had. 
Deu 30:4  Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u YHVH uw Elohim, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen. 
Deu 30:5  En YHVH uw Elohim, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. 
Deu 30:6  En YHVH uw Elohim, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om YHVH uw Elohim, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij levet”. 

Isa 11:11  Want het zal geschieden te dien dage, dat Elohim ten anderen male Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrie, en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden der zee. 
Isa 11:12  En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israel verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier eilanden des aardrijks. 
Isa 11:13  En de nijd van Efraim zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden; Efraim zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraim niet benauwen. 

Jer 31:7  Want zo zegt YHVH: Roept luide over Jakob met vreugde, en juicht vanwege het hoofd der heidenen; doet het horen, lofzingt, en zegt: O YHVH! behoud Uw volk, het overblijfsel van Israel. 
Jer 31:8  Ziet, Ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden, en zal hen vergaderen van de zijden der aarde; onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden te zamen; met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. 
Jer 31:9  Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal Ik hen voeren; Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten; want Ik ben Israel tot een Vader, en Efraim is Mijn eerstgeborene. 
Jer 31:10  Hoort YHVH’s woord, gij heidenen! en verkondigt in de eilanden, die verre zijn, en zegt: Hij, Die Israel verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen, en hem bewaren als een herder zijn kudde. 

Misschien herinnert de sage van de “verloren” katten, Ephraim en Juda, eraan dat de “verloren” stammen worden “gevonden” en terugkeren naar huis.

Moge het snel zijn en in onze tijd!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s