Dan komt het einde…Einde?

Dan komt het einde … Einde?

En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld worden gepredikt als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen” (Mattheüs 24:14).

Dus wanneer zal het “einde” komen? ? ? ? Dit is de billiondollarquestion, die talloze speculaties heeft opgeroepen door de generaties en vooral in de onze. *

De vereiste voorwaarde voor het “einde” dat komt, is, dat “dit Evangelie van het Koninkrijk in de hele wereld zal worden gepredikt als een getuigenis voor alle naties”. Wat Yeshua met ‘dit evangelie van het koninkrijk’ en zijn definities ervan bedoelde, is een uitgebreid onderwerp wat we hier niet zullen behandelen. In Handelingen 1: 3 wordt ons echter verteld dat de Messias na Zijn opstanding Zijn veertig dagen op aarde heeft doorgebracht “door (tot zijn discipelen) sprekend over de dingen die betrekking hebben op het koninkrijk van YHVH”. Het is daarom tamelijk veelbetekenend dat vlak voor Zijn opname deze mensen Hem vroegen: “Meester, wilt U in deze tijd het koninkrijk in Israël herstellen?”

Yeshua’s antwoord lijkt nogal cryptisch: “7 En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft;
8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.
9
“(Handelingen 1: 7-8). Dus toen de Geest tijdens Sjavoeot op de discipelen kwam met tekenen en kracht, was het, zoals Paulus het uitdrukt: “het koninkrijk van Elohim … [dat is] gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest” (Romeinen 14:17). Op deze manier werden deze Joodse / Israëlische discipelen van Yeshua levende getuigen van het begin van het herstel van het Koninkrijk van Elohim aan Israël (in overeenstemming met Yeshua’s antwoord aan hen in Handelingen 1).

Nu terug naar onze tekst van Mattheüs 24:14. Als “dit” Evangelie van het Koninkrijk (zoals Yeshua het noemt) het herstel van het Koninkrijk van Elohim is voor Zijn volk Israël, dan moet dit evengelie aan alle volken als een getuigenis worden gepredikt. Ook al is het Evangelie de hele wereld over gegaan naar de meest afgelegen gebieden, en is het al eeuwenlang “dit” Evangelie van het Koninkrijk (dat wil zeggen het herstel van het koninkrijk van Elohim in Israël)? Yeshua onderstreept het getuigenis dat dit Evangelie voor de volkeren van de wereld zal zijn.
Wat of wie is de getuige of getuigen?
Op welke manier is het Evangelie van het Koninkrijk een getuige?
Als het niet is door de vervulling van Elohim’s woord tot Zijn uitverkoren volk, waaronder Hij had gezegd dat Hij Zijn Koninkrijk zou oprichten (zie Exodus 19: 6; 1Chor.28: 5; Luke 1: 32-33)….?
Openbaring hoofdstuk 11 beschrijft een dubbele getuige, afgebeeld als twee olijfbomen en twee lampstatieven.
Kan dit iets te maken hebben met de dubbele getuigenis van de twee huizen van Israël die worden hersteld om een ​​getuige te zijn?
Twee getuigen van het koninkrijk van YHVH op aarde?
Is het dan mogelijk dat het Hebreeuws / Torah-ontwaken dat overal ter wereld plaatsvindt, het hulpmiddel is om ‘dit evangelie’ aan alle naties te verspreiden, zodat het ‘einde’ kan komen?

Het Grieks voor “het einde” in de bovenstaande tekst is “telos”, dezelfde wortel die wordt gebruikt in “teleo”, wat betekent “tot een einde gebracht, voltooid”.
Dat laatste “teleo” wordt gebruikt in Johannes 19:30, in het verslag over de laatste woorden van Yeshua aan het kruis – “het is volbracht / voltooid / vervuld / bedekt met volledige betaling”.
In de Aramese Peshitta is het woord dat voor “einde” wordt gebruikt (in Mat.24: 14) “shulama” ,vergelijkbaar met het Hebreeuwse “shalom”.
Dit kan een “einde” betekenen in de zin van voltooiing of voltooiing. Als de oorspronkelijke tekst echter in het Hebreeuws en niet Aramees was, is er geen manier om in het Hebreeuws “het einde” te zeggen, zoals in onze tekst wordt gebruikt, terwijl een van de grondwoordbetekenissen afgeleid is van sh.l.m wordt gebruikt.
Vandaar dat de Hebreeuwse vertaling van het Grieks “ketz” is, wat meer op “beëindiging” lijkt.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s