Verslag/report vierde Picknick

We hadden onze vierde Picknick van Bney Yosef Holland in het midden van ons land.

Een paar vrienden van onze huisgroep Chaverim hadden ons een gedeelte van hun huis afgestaan voor de ontmoeting. In ons land is het in dit seizoen kouder dan in de zomer om een paar uur buiten te zitten

 Wij hadden een uitnodiging rondgestuurd naar iedereen die aangegeven had geinteresseerd te zijn en zevenentwintig mensen inclusief zes kinderen kwamen samen.Zeven mensen daarvan hadden deelgenomen aan het Congres van Bney Yosef National.

 Na de inloop en wat drinken opende een met het welkomstwoord en deelde wat praktische zaken.

We zongen het Shema en na gebed, deelde ik, Hadassah iets over de hebreeuwse betekenis van het woord “verbond” . Verbond betekent in het Hebreeuws “ Vlees snijden”.

We zien in Genesis 15 wanneer YHVH een verbond met Abraham maakt, dat er dieren nodig waren die in tweeën gesneden werden, uitgezonderd de vogels.

In Jeremia 34:18 lezen we dat het maken van een verbond heel serieus genomen moest worden. Interessant genoeg is het wanneer de kinderen Israels ongehoorzaam werden naar YHVH zij in tweeën uiteen vielen voor een zekere tijd, die eeuwen duurde.

Deuteronomium 30:1 zegt ons dat op zekere tijd wij terug zouden gaan keren naar de Vader en we zijn aan het terugkomen naar Zijn geboden.

 Pieter H speelde het keyboard en we zongen enige liederen, zoals het Hineh matov, wat een diepere betekenis heeft wanneer we onze echte identiteit in Yeshua realiseren.

We namen wat tijd om samen te praten en daarna werd Joke Q gevraagd wat te vertellen over haar ervaringen tijdens het tweede Congres te Ariel.

Na haar bijzondere relaas stelden er een paar mensen vragen en anderen deelden ook iets.

Opnieuw werden we erbij bepaald, ook door Joke’s relaas, dat we Yeshua niet kunnen ontkennen als onze Verlosser in het hele proces Efraïm te worden. Samen spraken we over de weggelopen jongste zoon en de betekenis van deze gelijkenis.

Wij gaan terug naar de Vader en de Vader gaat spreken tegen de oudste zoon, die het huis niet verlaten had.

Er was genoeg tijd elkaar nader te ontmoeten en te praten onderhet genot van wat drinken en  heerlijk eten. Iedereen had zijn eigen spullen meegenomen van huis en zette het op de tafels, zodat we allen genoeg hadden.

 Tegen het einde van de ontmoeting, toonden we een video van de mars in Jerusalem dit jaar en we zagen de delegatie van Efraïm. Dat was een bemoediging.

 Het was een zeer gezegende ontmoeting en opnieuw zagen we dat we mogen doorgaan op deze manier.

Alle eer aan YHVH.

Een engelse versie:

We had our fourth Picknick of Bney Yosef Holland somewhere in the middel of our country.

Some friends from our omegroup Chaverim had given a part of their house for the meeting. In our country this season is colder than summer to sit outside for a few hours.

 We had send out an invitation to everyone who have said they are interested and twenty-seven included six children came together.

 After a time of introduce and drinks one of us started to welcome the people and shared some practical things.

After singing Shema and prayer, I , Hadassah, shared about the hebrew meaning of the word “Covenant” Covanenant in hebrew means “Cut the meat”

We see in Genesis 15 when YHVH made a covenant with Abraham that there was needed animals who were cut in two pieces, except the birds.

In Jermia 34:18 we read that making a covenant is a very serious fact.

Interesting it is when the children of Israel were disobeying YHVH, they split into two pieces for a certain time (ages).

Deuteronomium 30:1 tells us that on a certain time we would return to the Father and we are returning to His commandments.

 Pieter H played the keyboard and we sing some songs, like Hineh matov, what has a deeper meaning when we realize our real identity in Yeshua.

We took a time to talk together and then Joke Q was invited to speak.

We had asked Joke Q. to share with us her experiences about the second Congres at Ariel and after her precious presentation some asked and shared as well.

We experienced from her as well, that we can’t deny Yeshua as our Saviour in the whole process of becoming an Efraimite. We talked about the prodical son and the meaning of that parabel. We are returning to the Father and the Father will speak  to the oldest son. who didnt leave the house, we did.

 There was enough time to talk and connect together with drinks and food. Everyone took his own things from home and put it on the tables, so we had enough to share.

 Just before we end the meeting we invited everyone to see a video of  the march in Jerusalem and we saw the delegation of  the Efraimites as well. Very encouraging.

 It was a very blessed and encouraged meeting and again we saw again we can continue in this way.

All honour to the Father.

@Hadassah

Een gedachte over “Verslag/report vierde Picknick

  1. Dank je voor het delen! Ik kon er niet bij zijn deze keer maar proef de gemeenschapszin door de inkt heen. Eén uit elke stad,één uit elke generatie..
    Ik bid mee dat nog velen in Buig je Neder Land de ogen en oren geopend worden,we hebben de bediening van verzoening,Elihu…

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s