Verduidelijking

Onlangs kregen we een schrijven van Ephraim Frank waarin hij uitlegt dat het Congres in Israel geen organisatie is, zie hier hun schrijven inclusief engelse vertaling :

Shalom Fellow Israëlieten,

Onlangs (en in het verleden ook) lijken er een aantal misverstanden over de B’ney Yosef Nationaal Congres te zijn geweest. Daarom zou ik willen zeggen en verduidelijken dat BYNC is geen organisatie is en ook niet aangesloten is bij een organisatie. Het doel is duidelijk in zowel de missie en visie en statement (1) vermeld, en het kan eenvoudig worden gedefinieerd als een mogelijkheid om mensen in de landen, die worden aangetrokken door hun voorouderlijke nationale identiteit als het Huis van Yosef / Israël bij elkaar te brengen. We weten uit de Schrift dat de Geest de harten van de kinderen terugdraait naar hun voorouders door het werk van de Geest der Profetie. We baren geen natie, dat zal YHWH doen als Hij ons terugbrengt naar het land. Een natie is slechts één zo’n entiteit wanneer aan drie belangrijke voorwaarden wordt voldaan:
1. Een volk met één nationale identiteit;
2. Een regerende regel, en in onze (Bney Yosef) geval is het “koninkrijk van Elohim” met Yeshua als Koning en Hogepriester, en
3. Een gebied in opdracht van YHVH, naar de Schriften 2 ( Zach 10:7-10). Als alle drie op hun plaats vallen, dan zullen we een natie te zijn, dat wil zeggen, families samenleven onder één regering in het beloofde land door YHVH.

Geniet van een heerlijke week,

Efraïm en Rimona

1.http://www.etzbneyyosef.com/projects.html
2 Zach. 10:7-10 “ En zij zullen zijn als een held van Efraim, en hun hart zal zich verblijden, als van den wijn; en hun kinderen zullen het zien, en zich verblijden, hun hart zal zich verheugen in YHVH.
8 Ik zal hen toesissen, en zal ze vergaderen, want Ik zal ze verlossen; en zij zullen vermenigvuldigd worden, gelijk zij te voren vermenigvuldigd waren.
9 En Ik zal hen onder de volken zaaien, en zij zullen Mijner gedenken in verre plaatsen; en zij zullen leven met hun kinderen, en wederkeren.
10 Want Ik zal ze wederbrengen uit Egypteland, en Ik zal ze vergaderen uit Assyrie; en Ik zal ze in het land van Gilead en Libanon brengen, maar het zal hun niet genoeg wezen.”

In English:

Shalom Fellow Israelites,

Recently (and in the past too) there seem to have been some misunderstandings about the B’ney Yosef National Congress.  Hence I would like to state and clarify that BYNC is not an organization nor is it affiliated with any organization.  The purpose has been stated clearly in both the mission statement and vision statement, and it may be simply defined as an opportunity to bring together those in the nations who are being drawn to their ancestral national identity as the House of Yosef/Israel.  We know from Scripture that the Spirit is turning the hearts of the children back to their forefathers through the in working of the Spirit of Prophecy.  We are not birthing a nation, YHVH will do that when He brings us back to the Land.  A nation is only one such entity when three major conditions are fulfilled:  1. A people with one national identity; 2. A single governmental rule, and in our (Bney Yosef) case it is the “kingdom of Elohim” with Yeshua as King and High Priest, and 3. A territory mandated by Elohim according to the Scriptures. When all three are in place then we will be a nation, that is, families living together under one government in the land promised by YHVH.

Have a wonderful week,

Ephraim and Rimona

Een gedachte over “Verduidelijking

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s