We kregen in Mesa voor de aanvang van de Family Gathering Bney Yosef North America (BYNA) een copy aangereikt met het onderwerp Mispacha

In het document wordt uitgelegd dat BYNA een verklaring opgesteld heeft om de gedragsregels net als in een gezin vast te leggen zodat men duidelijk weet wat dat BYNA voorstelt en waar het zich aan houdt.

Ik heb Mark Webb gevraagd of ik het mocht gebruiken om het te gebruiken. De reden is dat wij hier in Nederland en Europa in het verleden soms vreemd aankeken tegen de vorm van overeenkomst die Yosef in Noord Amerika opstelde. Wanneer mensen over hun eerste reserve heenkijken en het proces van hen met open harten bekijken willen, zien zij, dat wij allen in de vier hoeken der aarde onze vrijwillig gekozen vorm uitwerken, maar los daarvan of juist daardoor omdat het voor die lokatie van toepassing blijkt, de grote zegen van saamhorigheid beleven. En die saamhorigheid komt doordat men de instructies rechtstreeks vanuit Vaders hart op wil volgen.

Eenheid krijgen heeft in ruime mate te maken met respect, maar zeker niet te onderschatten, met onze eigen instelling en mate van identiteit.

Onderstaande video is een verslag van een spreken van Mark op de shabbat voorafgaand aan het daarna volgende familieweekend over het bouwen van het huis, wat met het bouwen van ons hart begint naar Schriftuurlijke maatstaven. Dat wil zeggen dat in het geschreven Woord Vaders hart verklaard wordt. Wanneer wij ons hart onderzoeken en openstaan voor Zijn aanbod, zullen wij overeenkomstig onze beslissing resultaten zien.

Dat klinkt als een rationele opsomming, maar de uitwerking heb ik in werkelijkheid beleefd in het gebouw waar we samenkwamen dat weekend. Vol shalom, eenheid en openheid.

Resultaat van voorbereiding vooraf.

Aan mispacha in Israel kon ik oprecht vertellen dat de sfeer die ik in Mesa proefde dezelfde was als op de Congressen Bney Yosef National in Israel.

Zulke ervaringen zijn belangrijke meetpunten en bij het bouwen van het nationale huis, wat los van cultuur,afkomst,leeftijd, maatschappelijke ladder staat, heel bijzonder te noemen. Abba YHVH’s zegen kan in alle gelederen op dezelfde manier ervaren worden en zo’n gezamelijk getuigenis, wat ik letterlijk en fysiek mocht vernemen, is eer aan Hem, Die het plan in werking zette.

Een stukje uit het artikel Mispacha:

Mishpacha is het Hebreeuwse woord voor familie. B’ney Yosef North America (BYNA) ontwikkelt een vereniging van gezinnen en verzamelt die families in een herkenbare groep. Om deze reden hebben we het woord Mishpacha gekozen om die congregaties, thuisfellowships en individuen aan te duiden die ervoor hebben gekozen om langs BYNA te lopen om het koninkrijk van God te bevorderen. Wij zijn een familie in eenheid die een begrip deelt van de Messias en Zijn oproep tot ‘de verloren schapen van het huis van Israël’. We zijn een familie in gemeenschap omdat we samenkomen om elkaar aan te moedigen en te ondersteunen. We kunnen zelfs een familie zijn met een lang verloren erfgoed. Onze eenheid en gemeenschap zijn niet gebaseerd op een gemeenschappelijke leerstellige uitspraak, maar op een omhelzing van wie we zijn als gezin. Onafhankelijk zijn we gezinnen die recentelijk zijn ontwaakt met het besef dat we familie zijn. We zijn individuen die ooit dachten dat we wisten wie we waren, maar door een openbaring van God hebben ontdekt dat ons eerdere begrip misschien belangrijke informatie miste.

Tegenwoordig ontwaken veel mensen voor hun Hebreeuws erfgoed. BYNA is begiftigd met de roeping om deel te nemen aan de assemblage van de ballingen van Israël (onze familie) tot een zichtbare, herkenbare, familie-eenheid. BYNA helpt familie om familie te vinden, om de vele kleine stemmen van individuele mensen die hun Hebreeuws erfgoed omarmen, in staat te stellen solidair te zijn en het besef dat we groot in aantal zijn en de geprofeteerde zonen van Josef (Joseph) zijn. Ons deel van het gezin in Noord-Amerika loopt samen om een ​​eens verspreide groep individuen een gezicht te geven. We worden een volk op basis van familiewaarden, gezinsidentiteit en de hoop om het gezin van God te helpen opbouwen.

Binnen elk gezin zijn er bepaalde gedragsregels over hoe gezinsleden moeten handelen. BYNA is niet anders. We willen onze gedragsregels vaststellen zodat we de genadige, barmhartige God die we dienen beter vertegenwoordigen en de familienaam beschermen. Onze eerste poging was om een ​​document met de naam The Articles of Declaration te maken. De familie die BYNA samenstelt, is het eens met die artikelen, wetende dat ze een basis vormen om verder te gaan met onze visie. Hoewel de artikelen mogelijk niet perfect zijn en we ons realiseren dat sommige mensen zich niet op hun gemak voelen bij sommige punten, willen we de aanwezigheid van BYNA vestigen met het begrip dat erin wordt gepresenteerd. Om die reden zal iedereen die zich wil aansluiten bij de BYNA-familie gevraagd worden de artikelen van verklaring te bevestigen. Een artikel met details over ons begrip genaamd Positie op de artikelen van verklaring is beschikbaar op de BYNA-website.

(…)Er zijn andere gedragspunten die we belangrijk vinden, omdat we een gezicht van Josef in de naties goed vestigen. Er zijn schriftuurlijke beschrijvingen die goed gedrag vaststellen, en hoewel we misschien geen perfecte representaties van onze God zijn, willen we duidelijk passend en ongepast gedrag duidelijk verwoorden voor degenen die ons gezin omarmen. Thora (de wet van God in de vijf boeken van Mozes) is de basis van onze overtuigingen. De Apostolische Geschriften (Nieuwe Testament) en Profeten hebben Thora geïnterpreteerd op een manier die laat zien hoe bepaalde vruchten kunnen worden gevonden wanneer mensen Thora correct interpreteren. In feite is de hele Schrift gericht op het evenwicht tussen instructie en genade. Thora zonder genade is geen Thora, en genade zonder Thora is geen genade. Onze wens is om terug te keren als het huis van Josef om hersteld te worden in het gezin en verzoend te worden met het Joodse volk, dat wij begrijpen als onze oudere broer Juda. Wij geloven dat we de ervaring van de verloren zoon ondergaan en uitwandelen, die zich moest bekeren voordat hij zich weer bij het gezin voegde…

Zelf-onderzoek:

    1. Spraak: niemand is een eiland. Alles wat we zeggen heeft een domino-effect op degenen die geloven zoals wij. Als we bittere woorden spreken, ziet onze groep eruit als een bittere groep. Dit bittere oordeel reflecteert op allen die geassocieerd zijn, hetzij bij naam of geloof. Als we vriendelijke woorden spreken, ziet onze groep er gracieus uit. Dus hoe reflecteert wat ik zeg op mezelf en anderen? Zouden anderen willen worden geassocieerd met mijn retoriek?
    2. Zekerheid: is mijn oordeel over de vraag of een persoon goed of fout is zo zeker als ik geloof dat het is? Heb ik hun positie volledig onderzocht? Begrijp ik de omstandigheden volledig? Is er een mogelijkheid van fouten door beide partijen? Beoordeel ik anderen op de manier waarop ik wil dat YHWH mij beoordeelt? Als we allemaal ten dele weten, welk deel weet ik dan niet?
    3. Ga de extra mijl: heb ik mezelf afgevraagd of ik alles heb gedaan wat ik kan doen? Herstel in relaties kan alleen worden bereikt als we volhardend zijn geweest. Heb ik een derde en vierde optie overwogen? Heb ik de andere persoon voldoende betrokken met vriendelijkheid en respect om te bepalen of we samen alle opties hebben uitgeput?
    4. Reflectie: behandel ik anderen zoals ik wil worden behandeld? Hoe zou ik me voelen als ik de andere persoon was?

Het document over zelfonderzoek wordt gevolgd door Gepast gedrag en Ongepast gedrag, waarbij punten ter overdenking worden meegegeven. Wijzelf hadden na elk onderdeel van dit onderwerp een rondetafelgesprek met een aantal willekeurige deelnemers, wat ik aanbevelenswaardig vind.

Onderstaande link kan verder bestudeerd worden. Het is een feit dat elk samenwerkingsverband voorwaarden heeft om dat verband te handhaven. Denk aan werkverband, huwelijk, gezin, gemeenschap. We kunnen als we willen uitbouwen en Vaders zegen ervaren niet anders doen dan Zijn wil daadwerkelijk volgen.

Zonen van Yosef in Nederland en Europa hebben dezelfde grondbeginselen, gestoeld op het gehele geschreven Woord van YHVH en de belijdenis van Yeshua.

Lezend Hij Zijn engelen zal uitzenden in de vier winden der aarde, geeft dat wij uit alle talen en natiën gaan komen, wat aangeeft dat naderen tot elkaar ook inhoudt dat we elkaars cultuur, taal en afkomst, inzicht, talent en giften niet als struikelblok moeten zien, maar als uitdaging om ons karakter te vormen, zodat wij daadwerkelijk een worden. Die uiteindelijke eenheid gaat niet ongemerkt aan de wereld buiten ons voorbij.

Maar voordat het zover is, zijn bereidwillige harten, handen en voeten nodig om bruggen te bouwen, stenen uit de weg te ruimen etc. Maar het begin is er!

Mishpacha Definition v 7.1 (1)

 

 

 

 

Op de link beginnende met deel 1 en vervolgens 2 t/m 6  kan men de sprekers die het betreffende onderwerp samen presenteerden  nog es beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=GLaYTSZmeT0

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s