Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

Naar aanleiding van een berichtje van een mij bekende vriendin met een toepasselijke tekst, kreeg ik een gedachte over een lied dat mij uit mijn jeugd erg bekend is en met mij misschien velen…

We leerden andere zaken en  waren we de balans kwijt door of het ene helemaal te laten en het andere leringen van mensen te omarmen. De enige weg eruit is Hem vragen wat Hem welgevallig is in plaats van eigen inlegkunde.

Psalm 30 in het geheel is een lied over inwijding van Davids huis, tabernakel, succa, tempel,wij. Hoe profetisch voor deze tijd vanwege de voorzegde verlossing!

Toen ik de tekst van het lied waarvan ik de woorden in gedachten kreeg nader bekeek, zag ik dat het zéker in het voetlicht mag komen, omdat Yeshua als Zoon van Elohim (God) duidelijk in de tekst naar voren komt en we weten dat er in sommige kringen flink aan Yeshua’s autoriteit getornd wordt.

Het is nu shabbat, de wekelijkse. We gedachten afgelopen woensdagavond dat Yeshua voor ons in de bres stond om de Deur te worden naar de Vader. Wij gedachten de ingestelde Pesach, die onze vaderen in Goshen die bewuste nacht in hun huizen hielden, net zoals wij, uniek in de geschiedenis, allen, die de gezette tijden geopenbaard zijn, in de vier winden der aarde de Pesach in onze huizen hielden. We gedachten de op handen zijnde uittocht van Efraïm en Juda, die dan verenigd zijn in één natie en we gedachten dat Zijn sterke Hand net als toen, ons verlossen kan.

Het is nu shabbat, de wekelijkse en het is precies net als toen dat Hij opstond na drie dagen en drie nachten- Matth 12:40, net voordat de schemer inging. Precies drie dagen en drie nachten nadat we de Pesach/Pascha gedachten bij aanvang tussen de twee avonden.

Ik vind het bijzonder dat ik zal gedenken dat Hij destijds opstond, ik dit specifieke lied in gedachten kreeg, waarvan ik de tekst een klein beetje heb aangepast.

 

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,

die galmt door gans’ Jeruzalem; [variant: die jubelt door Jeruzalem.]

een heerlijk morgenlicht breekt aan:

de Zoon van Yah is opgestaan!

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,

Hij overwon, die sterke Held.

Hij steeg uit ’t graf door Vaders kracht,

want Hij is God, bekleed met macht!

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,

want alles, alles is voldaan;

wie in geloof op Yeshua ziet,

die vreest voor dood en helle niet. [variant: duivel]

4. Want nu Yeshua is opgestaan,

nu vangt het nieuwe leven aan,

een leven door zijn dood bereid,

een leven in zijn heerlijkheid.

 

 

 

 

 

 

De steen, dien door de tempelbouwers
Veracht’lijk was een plaats ontzegd,
Is, tot verbazing der beschouwers,
Van God ten hoofd des hoeks gelegd.
Dit werk is door Yahs alvermogen,
Door YHVH’s  hand alleen geschied;
Het is een wonder in onz’ ogen;
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet.

 

 

Rom 11:30  Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid; 
Rom 11:31  Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. 
Rom 11:32  Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn. 

Allen.

 

 

 

 

 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem!

 

 

Een gedachte over “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s