Inzichten ontvangt men, zij worden niet verworven.

Ook in geval het over levenswandeling gaat, kunnen kostbare inzichten ontvangen worden. in peinzing verzonken, ontving ik in een terugblik het zicht op indirecte leiding over een langere tijd.

Dat wat ik te zien kreeg, bracht mij in verwondering, hoe Abba YHVH door Zijn Geest hen leidt, die om leiding vragen.

We liggen op koers om niets anders dan een getuigenis voor Hem te zijn.

De aanloop naar het eerste Congres, persoonlijk georganiseerd door Ephraim en Rimona Frank na hun gebed, heeft er toe bijgedragen dat we min of meer bevestiging kregen, dat we moesten blijven in hetgeen wij geroepen zijn.

Eenvoudig familie willen zijn in verbinding met andere families die niet anders op het oog hebben dan familiegewijs optrekken vanuit het hebreeuwse denken ons voorbeeld Yeshua navolgen die na Zijn opstanding belangrijke waarden ontsloot voor hen die Hij verloste.

Bezig zijn in het veld dat Hij aanwees om in te werken, vraagt tijd om zelf te groeien en het gezaaide bij te houden. Wij zijn bekend met de volkeren, groeiden er in op en hebben niet meer nodig dan Zijn Woord en Zijn Geest Die ons indachtig maakt waar Yeshua ons in voorging. Wij hoeven niet te leren bij allerlei meesters en zeker niet naar mensen op te kijken die zichzelf wijs vinden. Daarbij zijn er mensen die niet eens vanuit het geloof van Yeshua spreken. Er is een gevaarlijke tendens om naar de andere kant over te hellen vanuit resterend schuldgevoel en conformisme, maar het Woord van YHVH geeft ons alle antwoorden dichtbij Hem te blijven en Hem als de Enige Meester te erkennen.

Tijdens het eerste Congres zijn er indrukken ontvangen die levenslange raad zijn. Apart gezet naar de belofte door het geloof in Yeshua, betekent zorgvuldig uitstappen en luisteren naar de stille Stem wat te doen en wat te laten.

Het heeft niet alleen voor orde gezorgd maar ook voor een toenemend onderscheidingsvermogen.

Een van hen daar gaf iets mee dat mij bevestigt dat wij niet uit emotionele overwegingen verbinding moeten zoeken met het andere huis, want dan raken wij in verwarring.

Abba YHVH heeft een volgorde. Het kamp van Yosef in de volkeren moet eerst op orde zijn en er is genoeg te doen! Onze Vader bepaalt de tijd dat Hij het naderen zal dirigeren. Nauwkeurig lezen in het Woord leert ons dat wij dat niet zelf moeten forceren!

Dankbaar Zijn wil willen doen en het aan Hem overlaten is echt het beste. Dan krijgt Hij alle eer en daar is resultaat van te verwachten. Immers wordt er daadwerkelijk gebouwd als de Bouwer het zegent, staat in de Psalmen te lezen.

Nog meer gaven Ephraim en Rimona mee. We waren verstrooid in de volkeren en in allerlei geloofs-uitvoeringsvormen terecht gekomen, maar God wil Vader zijn van een familie, waar Yeshua het Hoofd van is. Dat vraagt uitstappen en de vormen loslaten. Daarnaast waken dat het familiegewijs blijft gaan, want eeuwenlang verstrooid en vergeten zijn als volk te handelen, vraagt dicipline om familiegewijs op te trekken.

Geloof in Yeshua, navolgen van YHVH’s instructies vanuit hebreeuws denken brengt liefde op gang voor hen waar Hij ons mee in verbinding brengt.

Het voert te ver om alle spontane ontmoetingen met zowel mensen uit de volkeren alswel uit Juda te noemen, maar er waren erbij die treffend waren.

Spontane ontmoetingen zijn van een geheel andere aard dan mensen willen navolgen in hun manier van beleving. 

Met Hem op weg krijgen we vanzelf de toerusting om situaties het hoofd te bieden en in te kunnen gaan op levensvragen van de ander.

Van huis tot huis… en Hij aan het hoofd…

Eph 4:11  En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; 
Eph 4:12  Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van de Gezalfde; 
Eph 4:13  Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Elohims, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van de Gezalfde; 
Eph 4:14  Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen; 
Eph 4:15  Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Yeshua; 
Eph 4:16  Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde

Alle eer aan Hem Die is, was en komen zal: Openbaring_1:8  Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt YHVH, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.

NB De kleurige honingraatachtige illustratie bracht mij op de veelkleurigheid van Yosefs zonen (naar de belofte)en het van huis-tot-huis- principe.

@Hadassah

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s