Samen HaMatzot nabij de Weeribben

Met een aantal gezinnen hebben wij een lang weekend gedurende haMatzot in een groot en prachtig gelegen familiehuis doorgebracht nabij natuurpark de Weerribben.

Enkele maanden tevoren kwam spontaan vanuit de families, waar we sinds jaar en dag geregeld ontmoetingen hebben, de gedachte om samen een groepsaccomodatie te boeken om daar enkele dagen haMatzot (feest van ongezuurde broden) door te brengen. Het was even zoeken, maar een vertelde over een prachtige lokatie met ruimte voor tenminste vijf-en- twintig personen. Na even nagevraagd te hebben, bleek het pand nog vrij en boekte een van ons voor allen,die uit diverse windstreken kwamen.

Vooraf aan het gezamelijke lange weekend samen hadden we Pesachmaaltijd in onze eigen huizen herdacht. Op de eerste hoge shabbat waren we in een van de huizen samengekomen.

Wat kunnen we ervan zeggen?

Uit de reacties van de deelnemers inclusief de kleine en grote kinderen kwam naar voren dat het voor herhaling vatbaar is.

We deden alles samen en het verliep soepel. Omdat dit de eerste keer was dat wij niet in aparte onderkomens verbleven, kunnen we zeggen dat het experiment geslaagd bleek. Ook kwamen er nog daggasten op de wekelijkse shabbat.

De bereiding van het eten werd gezamelijk gedaan en we waren overeengekomen op vaste tijden samen te eten. De eerste dag hadden we ruimschoots lamsvlees,dat buiten op het meegebrachte spit gebraden werd. Dat was een klusje voor de mannenbroeders, dat ze met geduld klaarden.

Omdat we goed op elkaar ingespeeld waren, viel er geen onvertogen woord. Alhoewel er een paar voor avond-uurlijke ont-spanning zorgden, werd dat na verloop ook weer uit en bijgelegd. Ook werden het geen onderlinge clubjes, wat bij een groter gezelschap waar men elkaar niet goed kent, al gauw gebeurt.

We hadden allen tijd genoeg om elkaar verder te leren kennen zowel persoonlijk alswel de geestelijke levenswandeling.

Daarbij is verscheidenheid, waar de een bij wijze van spreken aan een voorgerecht voldoende heeft, kan een ander niet zonder een stevig diner en nagerecht.

Enkele ouders hadden bedacht om met de kinderen voor elk huishouden een omer-ketting. Heel origineel! We hebben er een afbeelding van gemaakt om een indruk te geven.

HaBikkurim was een leermoment, niet zozeer dat deze dag bestond, maar de invulling ervan. Ook daar kwamen we gemoedelijk uit op een oplossing. Leviticus 23:9-14. Het is vervuld, je onderhoudt het en wat is de invulling, wat staat er geschreven en wat is daarvan voorbij? Yeshua is nu immers Priester naar de orde van Melchizedek? Boeiend!

Ook hebben wij het gehad over stilstaan bij de dagen als zodanig. In een familie opstelling, zonder kinderkerk en een aparte studie voor volwassenen is het een uitdaging om iets te bespreken waar een ieder de aandacht bij kan hebben. Daar hebben we sowieso op de laatste dag bij stilgestaan en samen vorm aan gegeven. Ook een belangrijke is liedkeuze, want niet elk in de oren aangenaam lied is van toepassing op hen, die zich Israeliet weten naar belofte.

Ik denk dat dat laatste, het weten Israeliet te zijn door Yeshua tevens voor de samenbinding zorgt. Een kostbaar gegeven in deze tijd met zoveel verwarring en gemixte info.

Vlakbij het huis waren waterpartijen en meegebrachte opblaasboot, sub en de canadese kano van de eigenaar, waren een welkome afwisseling voor de dapperen onder ons.

Een van de jongere kinderen had voor een avond iets bedacht wat hilarische momenten opleverde met enkele bijdragen van verschillende deelnemers. Die het meegemaakt had weet zich t te herinneren. Het meisje heeft talent om na te bootsen. Het in vlug in elkaar gemaakte lied van de vier zussen, was grappig: “In een groot vakantiehuis, rood met witte voegen…” De spontane expressiedans  door een van hen erbij maakte het af.

Op een van de dagen hebben we een gezamelijk uitje gedaan naar de Orchideeënhoeve, waar we Israeliërs troffen. Met een dame die bij mij een een zus kwam zitten, kregen we een gesprek. Ze verwonderde zich dat wij, die als Yosef niet op haar leek, shabbat en feesten vierden, notabene ook de Matzot. Hoe en waarom dan, vroeg ze. Ja, wat zeg je dan? Omdat we geloven dat dit ook voor ons is en hoe? Nee, niet met allerlei gebruiken,maar gewoon hoe het in de Tenach staat. Ze voelde zich met ons verbonden, dat zag je. Haar man kwam erbij en ook hij hoorde wat we deden. Ze vroegen of we in Israel waren geweest en ja, twee zussen van de familiegroep waren onlangs een week geweest en hoe! Ook onze zoon was er met een aangetrouwde neef plus diens vrienden recentelijk een week geweest. De vrouw vertelde dat het erg onrustig was in Israel en toen ze samen wegliepen, gaf ze te kennen dat de oudere jongen die ook bij hen was haar “Soldierson” was.

Nu lijkt dat woord uit tien letters te bestaan, maar daarachter ligt een hele gevoelsgeschiedenis die tot uiting kwam in het gebaar wat de moeder maakte. Haar soldierson is haar eerstgeborene…

Abba YHVH geeft een belofte dat de twee huizen samen zullen komen en in al hun verscheidenheid tot één huis gemaakt worden in Zijn Hand onder Zijn voorwaarden. Wij weten dat dit alleen maar mogelijk en duurzaam is door Yeshua en verder door geen enkele andere poging.

Mogen wij toegerust zijn om het hoofd te bieden aan alle ontmoediging van mensen die dat niet geloven en tevens bekwaam gemaakt om hen die vermoeid en belast zijn de enige Weg te wijzen. Daarbij is de Helper van ongekend belang om ons de woorden én daden aan te reiken.

Eén is onze Meester.

Er is een Nederlands gezegde: Schoenmaker, blijf bij je leest. De bijbel, het levende Woord zegt het volgende : 2Pe_1:10  Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen.

Gal_5:1  Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.

Eph 4:1  Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt; 
Eph 4:2  Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde; 
Eph 4:3  U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
Eph 4:4  Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping; 
Eph 4:5  Een Meester, een geloof, een doop, 
Eph 4:6  Een Elohim en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. 
Eph 4:7  Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus. 

Abba YHVH is genadig. Hij heeft ons familie gemaakt van elkaar om onze genadegaven en talenten in Zijn levensschool te praktiseren en we leren elke keer iets bij.Niet alleen theoretisch geestelijk, maar afwisselende praktische toepassing van zowel stilstaan bij Zijn Woord en werk, onze taak daarin en verantwoorde ontspanning.

Moge Hij er Zijn welbehagen in hebben tot Zijn eer!

NB Omwille van privacy geen foto’s van personen, wel enkele meer algemene indrukken:

Achtereenvolgens: een originele bijdrage van een vindingrijke moeder om de uittocht van weleer uit te beelden; een vader die de tijdlijn in beeld bracht; de bloesemboom in Luttelgeest en de prachtige bloemenzee boven het verpozende publiek. Verder een indruk van de omgeving waar wij Samen verbleven.

Deze slideshow vereist JavaScript.

2 gedachtes over “Samen HaMatzot nabij de Weeribben

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s