Verandering op komst

Er lijkt iets in de lucht te hangen…

Er was een tijd van inzicht ontvangen en daarna vertellen van wat op handen is. Wat ondermeer resulteerde in verslagen, getuigenissen en dergelijke om anderen te inspireren, dat we niet moeten blijven steken bij termen als messiaans, christelijk en dergelijke.

Daar ben ik sinds 2007 over gaan delen en specifiek sinds 2016 op deze website.

Maar het lijkt erop dat Abba YHVH met hetgeen wij hebben ontdekt over Zijn gezette tijden en Zijn voorschriften, toch meer wil dan alleen goedsmoeds vertellen wie ontdekt heeft wie dat Efraïm is naar de belofte.

Hij duldt geen andere goden voor Zijn Aangezicht en er zijn veel kapers op de kust. Nu weer met andere gezichten, andere manieren om mensen te betoveren, maar wel met hetzelfde doel: het weinige wat de mens aan inzichten en inzet heeft, te verlammen en te betoveren. Om voortgaand in die fuik de mens van zowel YHVH’s schriftuurlijke instructies te halen alswel van het geloof in Yeshua.

Een kleine rondgang laat zien dat we in zwaar weer verkeren. De tolerantie is hoog. Denken verbinding te kunnen leggen met het andere huis terwijl kamp Yosef nog een gatenmandje is…Vrienden op social media zijn met mensen die Yeshua stellig afwijzen en nog erger: het pad opgaan om iedereen te overtuigen dat Hij een valse Messias is. Daarnaast zijn we in tolerantie bijna verloren hoe we het aan moeten pakken om mensen liefdevol maar standvastig te benaderen die onder ons met dingen bezig zijn, die de gemeenschap eerder passief maken dan versterken.

Recentelijk heb ik op deze website een getuigenis weggehaald. De persoon in kwestie wilde mij met allerlei in zijn ogen stellig bewijs, vertellen dat Yeshua een valse Messias is. Even heb ik met hem geschreven om te kijken hoever hij verblind was en dat was te ver. Dus heb ik aangegeven dat hij mij niets meer hoefde te sturen. Heb zijn relaas hier weggehaald en op social media uit de vriendenlijst gehaald. Want:

YHVH kijkt naar al mijn handelen en marge nemen.

Zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal u zeggen wie gij zijt.

Mijn familie zijn zij die de wil/shema van YHVH doen.

Gisteren sprak ik iemand ergens in Nederland op een markt. Hij zat daar en als iemand hem aansprak, vertelde hij. Mij vertelde hij dat hij de mensen wees op die Ene, Die alleen vrede geeft. Hij noemde diverse zaken, die onder de gelovigen vanzelfsprekend zijn,maar die YHVH’s raad niet zijn. Hij bemoedigde mij omdat hij man en paard noemde.

In een zoektocht wie deze man was, las ik een van zijn inzichten, dat wanneer de nood niet aan deze man was gekomen, hij waarschijnlijk YHVH nooit was gaan vragen!

Ik denk dat deze eenvoudige evangelist een van de middelen is om mij te wijzen op het volgende: meer te gaan vertellen over de kernpunten van het evangelie, omdat ergens bij horen makkelijker te volgen is,dan oprechte bekering.

We hebben vernieuwing nodig!

Verfrissing en profetisch inzicht!

Dat kan alleen maar als wij terugkeren naar YHVH en Hem allereerst vragen wat Hem behaagt:

1Co 11:30  Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, en velen slapen. 
1Co 11:31  Want indien wij onszelven oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. 

Ik realiseer mij dat ik deze week regelmatig dezelfde woorden van twee liederen van Ted Pearce kreeg. Tesamen met de woorden van de man op de markt vormen zij een gemeende serieuze raad:

So come out of her, oh My people

Openbaring 18:4  En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. 

I am zealous over Zion….

2Ki_19:31  Want van Jeruzalem zal het overblijfsel uitgaan, en het ontkomene van den berg Sion; de ijver van YHVH der heirscharen zal dit doen.
Isa_37:32  Want van Jeruzalem zal het overblijfsel uitgaan, en het ontkomene van den berg Sion; de ijver YHVH der heirscharen zal dit doen.
Zec_1:14  En de Engel, Die met mij sprak, zeide tot mij: Roep uit, zeggende: Alzo zegt  YHVH der heirscharen: Ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een groten ijver.
Zec_8:2  Alzo zegt YHVH der heirscharen: Ik heb geijverd over Sion met een groten ijver; ja, met grote grimmigheid heb Ik over haar geijverd.

Blijkbaar hebben wij nood nodig om terug te keren naar YHVH, getuige het volkje Israel en iedereen die naar Zijn Naam genoemd is.

Moge Hij ons door Yeshua genadig zijn om Zijn huis te vullen naar Zijn welbehagen en overeenkomstig Zijn voorwaarden.

Laten wij Hem vragen om Zijn kennis, wijsheid en inzicht, zodat wij Zijn Stem zullen herkennen en die gehoorzamen.

Beproef mijn woorden!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s