Gebroken bakken, die geen Water houden…

In de opgang naar Pesach komen inhoudelijke onderwerpen in gedachten die wel degelijk de voortgang van Yosefs zonen en dochters naar volwassenheid belemmeren.

Na een periode van hoop en verwachting is er daadwerkelijk werk aan de winkel….

omdat er stagnatie is…

Aanvankelijk vol hoop en verwachting begonnen, begint de realiteit zich duidelijk af te kleuren tegen de profetie van herkennen,erkennen en samen opgaan. De realiteit is het beste te benoemen door de woorden door te geven die ik gisteren in gedachten kreeg:

Jer 2:13  Want Mijn volk heeft twee boosheden gedaan; Mij, den Springader des levenden waters, hebben zij verlaten, om zichzelven bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden. 

Voorafgegaan door:

Jer 2:11  Heeft ook een volk de goden veranderd, hoewel dezelve geen goden zijn? Nochtans heeft Mijn volk zijn Eer veranderd in hetgeen geen nut doet. 
Jer 2:12  Ontzet u hierover, gij hemelen, en zijt verschrikt, wordt zeer woest, spreekt de YHVH/HEERE. 

In de zeven jaar dat wij zowel in klein verband alswel online in groter verband geprobeerd hebben te vertellen in navolging van Yeshua over het huis van Israel en het huis van Juda onder YHVH’s voorwaarden, blijkt er veel stagnatie en dat maakt pas op de plaats.

Eenvoud is kenmerk van het ware… een gezegde die ik in me opnam toen ik als tiener op mn fiets over de Veluwe fietste op weg naar een schoolkamp voor drie dagen. Ik was toen zestien jaar.

Wijzelf als gezin hebben ervoor gekozen de onderweg te gaan omdat YHVH alle eer moet krijgen. Yeshua gaf het voorbeeld door in een soort gezinsverband Zijn dicpelen op te leiden, zonder dat de een of de ander op zijn of haar wereldse vaardigheden kon roemen. Alles waaruit zij gingen handelen was vanuit Vaders Geest! Daar verlangen wij naar. In gezins/familieverband ligt de grootste kracht, omdat niemand boven de ander staat, daar zij allen gezinsleden zijn van die ene familie. Het is in kringen waar men een kerkelijk draaiboek toepast,vaak benoemd dat men familie van elkaar is, maar de familievorm ontbreekt om volk te worden.

Mij, de Springader des levenden waters…Levend Water…Yeshua…Ons voorbeeld verlaten…

verlaten zoals Hij het deed…

Hoe ging Yeshua met Zijn dicipelen om, hoe leerde Hij hen en geheel niet onbelangrijk:

Wát leerde Hij hen?

De profetie is ontvangen en wat hebben wij ermee gedaan?

Wij hebben onszelf bakken uitgehouwen!

Wij zijn teruggegaan en zijn in de oude vorm doorgegaan en daar paste de profetie van YHVH wel in…dachten wij.

Ik spreek van “wij”, omdat YHVH een volk maakt bestaande uit mensen. Ik spreek van wij omdat wij onderdeel zijn van het volk dat Hij op het oog heeft.

Wij hebben ons bakken uitgehouwen…

De vormen die wij gemaakt hebben, zijn Zijn vormen niet.

Het is niet Zijn ontwerp en draagt het dan Zijn zegen?

Waarom blijft alles bij het oude en komt er geen vernieuwing? Geen nieuw plaatsen waar men een familie vormt om nieuwe bekeerlingen te ondersteunen richting dicipelschap?

Omdat de vormen geen water binnen kunnen houden…

Ogenschijnlijk lijkt het allemaal goed te gaan. Er zijn veel activiteiten gaande, maar heeft men Zijn eer op het oog naar Zijn voornemen?

We zullen grondig te rade moeten gaan.

Terugkeren naar onze eerste Liefde is de enige optie en doen wat Hij zegt.

Stil worden voor Zijn Aangezicht om Zijn Stem te kunnen onderscheiden van al le andere stemmen.

Rev 2:4  Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. 
Rev 2:5  Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. 

Er moet een tijd van verootmoediging komen en loslaten van oude vormen. Dat vraagt stenen uit de weg ruimen vanuit de dienende houding voor YHVH.

Isa 62:10  Gaat door, gaat door, door de poorten, bereidt den weg des volks; verhoogt, verhoogt een baan, ruimt de stenen weg, steekt een banier omhoog tot de volken! 

Rev_5:13  En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid.

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen – Psalm 72

@Hadassah

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s