Zo nu en dan is er een moment van stil worden en overdenken.Dit keer een overdenken van wat Yeshua werkelijk bedoelde met omgang en dan met name de vorm. Hij hield Zijn dicipelen niet voor dat zij bij elkaar moesten blijven zodat het Licht niet verder kwam, maar zond hen uit toen zij de lessen verwerkt hadden in hun dagelijks leven,zodat het Licht overal zou komen te schijnen.

Zaait aan alle wateren…een begrip die niet die ene vijver op het oog heeft, maar alle wateren, waarheen Hij ons zenden wil. Dat vraagt een nauw verstaan van Zijn Stem en de leiding van de Helper, Ruach haKodesh, Die ons in alle waarheid leert.

Notsrim…natzarim..hoeders…brengers van blijde boodschap…natzarim Israelites…hoeders, ook wel wachters genoemd…

Jer 31:6  Want er zal een dag zijn, waarin de hoeders (natsarim/wachters) op Efraims gebergte zullen roepen: Maakt ulieden op, en laat ons opgaan naar Sion, tot YHVH den HEERE, onzen Elohim/God!

Hoeders Strongs H5341
נָצַר
nâtsar
naw-tsar’
A primitive root; to guard, in a good sense (to protect, maintain, obey, etc.) or a bad one (to conceal, etc.): – besieged, hidden thing, keep (-er, -ing), monument, observe, preserve (-r), subtil, watcher (-man).
Total KJV occurrences: 62

Zo zijn wij op weg, verstrooid geworden door ongerechtigheid, verlost door die Ene, Die de Geest gaf en nu Priester is naar de orde van Melchizedek…Die als Koning terugkomt om Zijn vrouw te ontmoeten, vrouwe Israel, die zich voorbereid heeft naar Zijn voorwaarden. Diezelfde verstrooiing vanwege de straf is nu omgezet naar de zegen om aan alle wateren te zaaien voor een zo groot mogelijke oogst.

De hoeders, die zich bewust zijn van de blijde boodschap, worden toegerust, zodat zij afwijzing, tegenstand en dergelijke niet persoonlijk hoeven opvatten,maar inzicht krijgen dat het een manifestatie is van geestelijke aard.

Een stukje onderbouwing van wat ik schets en welke raad er gegeven wordt:

Mat 10:11  En in wat stad of vlek gij zult inkomen, onderzoekt, wie daarin waardig is; en blijft aldaar, totdat gij daar uitgaat. 
Mat 10:12  En als gij in het huis gaat, zo groet hetzelve. 
Mat 10:13  En indien dat huis waardig is, zo kome uw vrede over hetzelve, maar indien het niet waardig is, zo kere uw vrede weder tot u. 
Mat 10:14  En zo iemand u niet zal ontvangen, noch uw woorden horen, uitgaande uit dat huis of uit dezelve stad, schudt het stof uwer voeten af. 

Wanneer wij de boodschap die Hij ons gegeven heeft, brengen willen in de hoedanigheid die Hij ons gegeven heeft en men dat niet hoort en toepast, want dat is het bijbelse horen, dan keert de vrede weer tot ons, mogen we het stof van onze voeten afschudden en verder trekken.

Een herinnering komt naar boven…

-Het zal begin jaren negentig zijn geweest dat ondergetekende ergens in Drenthe kwam waar enige mensen samenkwamen. Ik was er omdat het thema te maken had met het toerusten van de heiligen tot dienstbetoon:Eph 4:12  Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Yeshua de Messias.                                                                                                                    

Er was daar iemand, een man, aanwezig die tegen mij uitviel, omdat ik blijkbaar iets van geestelijke aard had dat hem triggerde. In dezelfde ontmoeting kwam hij naar mij toe en verontschuldigde zich, dat hij zich zo gedragen had, want zo zei hij, hij had een inzicht ontvangen dat ik mij als vrouw tot mensen wenden zou, die anderen aansturen, om hen de waarheid van YHVH te vertellen en dat het een zware taak voor een vrouw was. Daarom wilde hij mij een zegen meegeven. of dat mocht? Ik was verwonderd. Niet omdat ik die taak niet wist, maar dat deze man in één ontmoeting mij tegenstond en door een goddelijk inzicht omdraaide, nederig werd ten opzichte van YHVH en het juiste deed door biddend een zegen mee te geven. Ik ben dat nooit vergeten. Nu ben ik gezegend met een voor mij waardevolle echtgenoot, die weliswaar pal achter mij staat, maar er niet altijd bij is vanwege zijn verplichting elders.

-Jaren later was ik regelmatig met onze toen nog kleine zoon op plaatsen waar men zegt dat het vreemdelingen zijn en kon daar zowel goederen brengen alswel een antwoord op hun vraag waarom ik dat als niet-moslim deed. Een gedachte waar ik mee rondliep, kreeg een antwoord. Een vrouw vertelde mij een woord te hebben gekregen en exact waar ik mee rondliep (waarvan zij niet wist) kreeg ik verwoord in haar delen. Namelijk dat de Vader mij, die geregeld als vrouw alleen met de kleine jongen, aanmoedigde te blijven doorgaan met het vertellen van Zijn plan in mij, maar ook in dat van andermans leven wie zich tot Hem wenden zou, want Hij zou zorgen voor de toerusting op dat moment. Ook die boodschap ben ik nooit vergeten. Het zijn de kleine dingen die het em doen en grote uitwerking hebben voor Zijn doel.

Er zijn nog veel meer incidenten en ervaringen te verhalen in dezelfde trant,waarmee ik anderen wil aanmoedigen om te gaan herkennen welke specifieke roeping men heeft als dienaar op het veld.

Eph 4:11  En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; 
Eph 4:12  Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Yeshua de Messias/Christus; 
Eph 4:13  Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Yeshua de Gezalfde; 
Eph 4:14  Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen; 
Eph 4:15  Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Yeshua de Messias/Christus; 
Eph 4:16  Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. 

Alleen voor en door Hem naar Zijn welbehagen!

Beproef mijn woorden.

@Hadassah

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s