Jongvolwassenweekend

Rond de middag de laatste deelnemers uitgezwaaid van het jongvolwassen weekend. Aan een deelneemster die er vanaf het eerste uur bij was, vroeg ik wat zij ervan vond over de jaren heen en wat zij antwoordde was reden tot dankbaarheid. Woorden als gezellig, jezelf mogen zijn. zelf verantwoording moeten nemen, serieuze gesprekken en fun, kwamen in haar evaluatie voor.

En dat geeft te denken.

Het is ook precies het doel wat wij op het oog hebben. Kinderen, ook jongvolwassenen zijn onze erfenis, onze opvolgers en als zij het geloof in Yeshua met bovenstaande woorden beschrijven geeft dat zeker hoop voor de toekomst.

Overijssel

Onlangs waren wij opnieuw in Overijssel met een paar families en alleengaanden. Na de lunch spraken we samen over Galaten 3 en Hebreeënbrief hoofdstuk 11 tot ongeveer vers 11, wat we allen zowel thuis van te voren hadden gelezen alswel op de shabbatmiddag zelf.Enkelen bleven s’avonds nog na.

O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Yeshua/Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was?
2
Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?
3
Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees?
4
Hebt u tevergeefs zoveel geleden? Als het toch eens tevergeefs was!
5
Hij dan Die u de Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?
6
Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend.
7
Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.
8
En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen (/ethnos/volkeren) zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden.
9
Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham.
10
Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen.
11
En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
12
Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar: De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven.
13
Yeshua de Messias/Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,
14
opdat de zegen van Abraham in Yeshua de Messias tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.
15
Broeders, ik spreek op menselijke wijze: Zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe.
16
Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus.
17
Dit nu zeg ik: Het verbond, dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus, wordt door de wet, die na vierhonderddertig jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen.
18
Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte; maar aan Abraham heeft God die door de belofte genadig geschonken.
19
Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het Nageslacht zou gekomen zijn aan Wie het beloofd was; en zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt.
20
En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één.
21
Is dan de wet in strijd met de beloften van God? Volstrekt niet! Want als er een wet gegeven was die in staat was levend te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn.
22
Maar de Schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Yeshua de Messias/Jezus Christus….en verder
Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.
28
Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus.
29
En als u van Yeshua/Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.
 
Heb 11:1  Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet. 
Heb 11:2  Want door hetzelve hebben de ouden getuigenis bekomen. 
Heb 11:3  Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden. 
 
 

Thuis en elders

Dankbaar zijn we dat we opnieuw getuige waren van een relaas van mensen die weten van dat Israel wat Abba YHVH voor ogen heeft. Dan weet je dat zo’n huisgezin stevig staat.

Het gaat allemaal om YHVH’s eer. Zo kreeg ik contact met iemand uit het achterland wat ons bekend is. Waar wij de liefde voor het geschreven Woord meekregen. Het geschreven Woord wat de hoogste Autoriteit heeft. Waar uit ontzag de naam HEERE de drie  E-letters als hoofdletters worden geschreven. Het is een goed en waardevol contact geworden, omdat ook deze persoon aangeraakt werd om verder te gaan kijken. Dat merk ik aan de waardevolle antwoorden vanuit het Woord van YHVH.

Familie onderhouden

Ook de mensen die ik zowel in dit land en van verderweg ken, wil ik blijven kennen en voor zover mogelijk ook individueel of samen bezoeken. Aan het hoor/wederhoor is het te merken dat zo’n vriendschap blijft, verbonden in Yeshua en op weg.

Mensen van de Weg

De Weg, de Waarheid en het Leven, Niemand komt tot de Vader dan door Mij.            Isa_43:11  Ik, Ik ben YHVH/de HEERE, en er is geen Heiland behalve Mij.
Isa_45:21  Verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen: wie heeft dat laten horen van ouds her? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben Ik het niet, YHVH/de HEERE? en er is geen God meer behalve Mij, een rechtvaardig God, en een Heiland, niemand is er dan Ik.
Hos_13:4  Ik ben toch YHVH/de HEERE, uw God, van Egypteland af; daarom zoudt gij geen God kennen dan Mij alleen, want er is geen Heiland dan Ik.  

Als YHVH wél bouwt…Psa 127:1  Een lied Hammaaloth, van Salomo. Zo YHVH de HEERE het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo YHVH de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. 

Hem zij alle eer!

@Hadassah               

 

3 gedachtes over “Als YHVH wél bouwt,…

 1. En wat kunnen we dan in alle rust bouwen. Geleidt door Abba, geen eigen streven of verdienste. Hij mag het werk doen als wij loslaten. HEERlijk!
  Shalom, Liset

  Like

  1. Dank je wel voor je reactie. Onlangs in een ander berichtje aan mij schreef jij in een zin de woorden ” stilheid en rust, bekering en vertrouwen”. Aan die woorden werd ik herinnerd gedurende dit verslag.
   Het verlangen wat de Vader in ons plant, gaat Hij écht uitwerken. Op Zijn manier. Zijn wijze van werken zoals wij dat over de jaren hebben gezien is in stilheid en vertrouwen richting ons/hen, die willen wachten als Hij Zijn tred inhoudt. Hij keert Zich naar hen die omkeren van hun eigen manier van bouwen.
   De openbaring dat wij uit de volkeren enerlei recht en wet toevallen maakt ons stil en verwonderd.
   Het gaat bij Abba Vader niet om kwantiteit, maar om kwaliteit.
   Over de jaren heen zullen wij terug kunnen kijken wat van Hem was en de loutering kon doorstaan.Het andere heeft Hij, als wij dat toestaan in ons omkeren naar Hem, op zo’n manier weggehaald, dat wij zullen herinneren, dat Hij ons ervan verloste.
   Hij is een goede Vader. Hem zij alle eer. Altijd!

   Like

   1. Precies wat we ervaren! Waar we in moeten blijven wandelen. Schuldgevoelens, verwachtingen van anderen of onszelf, etc. kunnen ons nog wel eens aan het doe-het-zelven zetten. Ook ik trap daar nog geregeld in. Gelukkig vangt Abba ons altijd op als we weer loslaten en terugkeren.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s