“Als iemand een persoon doodt, zal de moordenaar ter dood worden gebracht op getuigenis van getuigen, maar niemand zal ter dood worden gebracht op de getuigenis van één getuige” (Numeri 35:30). “Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog een of twee mee, zodat door de mond van twee of drie getuigen elk feit kan worden bevestigd” (Matteüs 18:16).

Toen Yeshua terechtstond voor het zeggen van dingen die door de religieuze leiders verkeerd werden opgevat als godslastering, speelde de bovenstaande Torah-wet een belangrijke rol bij het bepalen of Hij schuldig was of niet. Zelfs in de huidige wereld van het burgerlijk recht is het concept van twee of meer getuigen belangrijk bij rechterlijke beslissingen.

YHVH heeft ook twee getuigen, zoals we lezen in Deuteronomium 4:26: “Ik roep vandaag hemel en aarde op om tegen u te getuigen…” en nogmaals in 30:19: “Ik roep vandaag hemel en aarde op om tegen u te getuigen, dat ik stel leven en dood voor, de zegen en de vloek.”

Zou YHVH ons kunnen laten zien dat leven en zegen uit de hemel komen, en dood en vloek van de aarde? Over het algemeen omarmen en benadrukken de messiaanse gemeenschap en vele andere gelovige kringen het begrip van de “ene nieuwe man in de Messias”, dat wil zeggen dat er geen Jood of heiden is (de toevoeging “slaaf, vrij, mannelijk of vrouwelijk” is niet teveel in deze specifieke discussie gebracht).

Als dit de enige definitieve beschrijving is van het lichaam van de Messias, maakt het het lichaam strikt tot een ‘hemelse’ entiteit en dus een geestelijke getuige van de realiteit van Elohim. Maar als zodanig heeft de aardse weg geen getuige . Maar de Schrift maakt het echter heel duidelijk dat YHVH al een aards/natuurlijk volk heeft gekozen om Zijn getuigen te zijn. “Maar nu, zo zegt YHVH, uw Schepper, o Jakob, en Hij die u heeft gevormd, o Israël: ‘Wees niet bang, want Ik heb u verlost; Ik heb je bij je naam geroepen; u bent van Mij!’” (Jesaja 43:1)...

Wat had YHVH in gedachten toen Hij Abraham, Izaäk en Jakob riep en koos, met wie Hij een eeuwigdurend verbond sloot? Zou het kunnen zijn om een ​​getuige te zijn van wie Hij is? Tegen de tijd dat Jesaja deze woorden uitsprak, had het leven/zaad van Jacob zich al vermenigvuldigd tot talloze nakomelingen, maar toch waren ze in YHVH’s ogen slechts één aardse entiteit – Jacob/Israël.

“Jullie zijn Mijn getuigen,” verklaart YHVH, “en Mijn dienaar die Ik heb gekozen, zodat jullie Mij kunnen kennen en geloven, en begrijpen dat Ik het ben. Voor Mij was er geen Elohim gevormd, en er zal er ook geen zijn na Ik. Ik, ja, ik ben YHVH; en er is geen redder buiten Mij. Ik ben het die heb verklaard en gered en verkondigd, en er was geen vreemde god onder jullie; dus jullie zijn Mijn getuigen,’ verklaart YHVH, ‘en Ik ben Elohim'” (Jesaja 43:10-12 accenten toegevoegd).

 

Dit wordt ook bevestigd door Jesaja 44:1-8. YHWH stopte niet bij Jakob (als Zijn enige getuige), maar Hij ging verder en verdeelde Zijn eerstgeborene Israëlitische natie in tweeën (Jesaja 8:14; Ezechiël 37:22). Wat was Zijn doel om dat te doen? Hij moest twee legitieme (aardse) getuigen hebben. Maar om die aardse getuigenis niet langer in verband te brengen met de dood en vloek, let op de nadruk in het hierboven geciteerde Jesaja 43:1 op de verlossing van Jacob/Israël. Zodra YHVH deze twee broers verenigt, wordt hun getuigenis nog krachtiger (hun ‘schaduw’ nog verder werpend, zie Openbaring 11:3-7), net zoals de profeten vanouds over hen voorzegden (Israël en Juda) in Jeremia 31:31- 37 en Ezechiël 37: 19-28 en in tal van andere geschriften.

Bijgevolg zal de ware Ene Nieuwe Mens, “het Israël van Elohim”, ‘lang en sterk’ staan, verlost, hervormd, vernieuwd en herrezen naar het beeld en de gelijkenis van Elohim, verbonden met Yeshua zal hij Zijn gebed vervullen: ” Ik in hen en U (Vader) in Mij”.

https://etzbneyosef.blogspot.com/2022/11/two-witnesses.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s