Een zijn in verscheidenheid

Vanmorgen kwamen zo enkele gedachten naar voren die min of meer te maken hebben met inzicht, keuze, tijd en toepassing.

Aan één zijn in verscheidenheid gaat wórden vooraf…

Komend uit een niet kerkelijk meelevende, maar wel striktere bijbelse naleving voor zover mijn ouders dat wisten, werd mij de liefde voor de bijbel, het Woord van YHVH bijgebracht, die zonder twijfel de eerste plaats kreeg en toetsteen blijft.

Mijn niet kerkelijk meelevende vader, die wél met zijn vader in de huizen samenkwam om te horen hoe zijn vader vanuit zijn hart ondermeer het boek Ezechiël kon verklaren, kon voor zijn geweten geen kerkelijke geloofsbelijdenis doen omdat hij niet wederomgeboren was en dus werden wij als kinderen niet besprenkeld. En toen de begrafenis van mijn vader aanbrak, werd hij in de “buitenomme” bediend. In het kerkgebouw was geen plaats voor iemand die geen kerklid was. Deze zaken hebben mij gevormd om niet zomaar iets voetstoots aan te nemen als het Woord van YHVH met de Geest van Heiligheid het niet bevestigt.

Dat bespaarde veel mitsen en maren. En achteraf gezien ook bepalend voor de wijze waarop ik alles bezie wat er op geloofsgebied voorbij komt.

Van zondag naar shabbat gaan werd in één week samen beslecht in 1987. Later werd veel meer duidelijk.

Vanaf 2015 besloot ik een mildere vorm te kiezen en niet alles schrijvend en sprekend uit te leggen wat zo misleidend bleek. Alleen wat hoofdpunten, maar “behind the scenes” blijf ik zaken die in het oog springen actueel volgen.

De reden voor de mildere vorm is om, zonder aan de waarheid van het geschreven Woord van YHVH af te doen, anderen die nog niet zo ver zijn, maar er oprecht wel willen komen, de ruimte te bieden om samen familie te worden. Want dat was wat we meekregen in aanloop naar het eerste Congres van Bney Yosef National. Ephraim en Rimona Frank namen de hoofdzaak als uitgangspunt en legden uit dat bijzaken thuis mochten blijven zoals issues als kalender, uitspraak namen etc.

Het werd een reünie daar op de bergen van Efraïm, een diepe beleving waar het zinderde van de Ruach haKodesh. Een beleving die ik in die mate niet eerder beleefd had.

Drie Congressen verder en zeven jaar na de eerste zijn de contouren zichtbaar geworden wat iemand inspireerde hieraan deel te hebben willen nemen.

Er blijkt een deel van de deelnemers doorgegaan zijn met wat zij bevestigd hebben gezien op deze familie reünies en ook er zijn er die het huis van Juda toegevallen zijn onder de banier van Juda.

Ook in ons land werd dit zichtbaar voor een opmerkzaam oog.

Efraïm, die de bijzondere eerstgeboortezegen kreeg waarin de volkeren genoemd werden, die door Yeshua eerstelingen des geestes werden, hebben niet van node onder een andere banier te vallen dan Yeshua. Abba YHVH wil door dat Lo Ammi een huis vol maken, dat eertijds niet was. Dát was en is de belofte. Genesis 48, Romeinen 8:23, Lukas 14:23.

Het is dan ook in Yeshua, dat er eenheid in verscheidenheid mogelijk is tussen beide huizen en hun nazaten. Zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Hem navolgen in de nederige opstelling dat Zijn raad in Joh/Yoch 14:26 de beste is en prioriteit heeft. Dát en dát alleen zal ons inzicht geven hoe onze volgende stap moet zijn. Maar het geeft YHVH ook de eer die Hem alleen toekomt.

De opbouw is in gang gezet, het grotere naderen is van later orde en kan, nogmaals gezegd, alleen onder de banier van Yeshua, geleid door de Geest van Heiligheid. Tot dan zullen we het hoofd moeten bieden aan wat de bijbel ons voorlegt. We hebben immers een machtige Hulpe? 

Rom_8:26  En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

Yeshua heeft hersteld dat wij rechtstreeks kunnen vernemen wat YHVH voor ogen heeft. Yeshua is Priester naar de orde van Melchizedek en in onze bijbelse identiteit zullen we kunnen handelen in wat voorheen niet mogelijk was.

Joh_15:26  Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.
Joh_16:13  Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

Pro 9:10  YHVH Yirah/ De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der heiligen is verstand. 

Zonder die specifieke vreze verzanden wij in de woestijn der volken, denk aan ons voorbeeld in 1 Corinthe 10…aan Jozua en Caleb…

Yeshua is een Enige Die eenheid brengt in alle verscheidenheid. YHVH zal niet afwijken van Zijn Woord. Dat staat vast en geeft houvast, mits wij dat Woord van Hem op de eerste plaats stellen.

HalleluYah!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s