De Truah van YHVH

Inleiding

Het hieronder staande bericht van Ephraim en Rimona Frank heeft ons aan het denken gezet…

De woorden trompet of shofar staan inderdaad niet in de beschrijving van Yom Teruah/Dag der bazuinen in het boek Leviticus. Zeker niet in de Statenvertaling. Het gaat om de Stem van YHVH te verstaan, die onze voorvaderen hebben gehoord. Dat we shofar blazen op Yom Teruah is niet het hoofddoel. Het hoofddoel is vragen om Zijn Stem te gaan verstaan. Te gaan onderscheiden boven alle andere stemmen. Het verstaan van Zijn Stem is nodig in het begrijpen en beseffen van Zijn inzettingen en geboden in het betere verbond. Er is nog veel te ontdekken!

“De eerste dag van de zevende maand wordt “de dag van de herdenking van het luide geluid” (“truah”) genoemd. Waar dit “geluid” of “stem” over gaat, is het geluid van de sjofar op de berg Sinaï ten tijde van het geven van de Thora.

In de instructies die over deze dag worden gegeven, in Leviticus 23:24, wordt trompet ingevoegd in de vertalingen, maar dat Hebreeuwse woord staat er niet, en het woord sjofar ook niet.

De schreeuw of het harde geluid is in wezen om de stem van YHVH te onthouden. Maar wat moeten we specifiek onthouden? De “stem” riep vaak naar Israël om te onthouden dat YHVH hen uit het land van slavernij had gehaald.

Nu we ons identificeren als de verloren schapen van het Huis van Israël, moeten we opnieuw kennis maken met de stem van YHVH, de Elohim van onze voorouders, net zoals elke generatie voor ons moest doen. Hier is YHVH’s WAARHEID voor ons, in deze generatie: “En onthoud dat u een slaaf was in het land Egypte, en YHVH, uw Elohim, heeft u vandaar naar buiten geleid met een machtige hand en met een uitgestrekte arm; daarom gebood YHVH, uw Elohim, u de sabbatdag te houden” (Deuteronomium 5:15).

Gedenk de sabbatdag, om die te heiligen” {Exodus 20:8). (En de andere geboden.) “gij zult u goed herinneren wat YHVH uw Elohim deed aan Farao en aan heel Egypte: de grote beproevingen die uw ogen zagen, de tekenen en wonderen, de machtige hand en de uitgestrekte arm, waarmee YHVH uw Elohim u uitleidde” (Deuteronomium 7:18-19).

En u zult zich herinneren dat YHVH, uw Elohim, u deze veertig jaar in de woestijn de hele weg heeft geleid om u te vernederen en te testen, om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden zou houden of niet” (Deuteronomium 8:2 ). “U zult zich herinneren dat u een slaaf was in het land Egypte, en YHVH uw Elohim heeft u verlost” (Deuteronomium 15:15).

Aangezien op dit moment de Geest de harten van het zaad van de voorouders terugbrengt naar hun identiteit, moeten we “de Thora van Mozes, Mijn dienaar, gedenken die ik hem op de Horeb geboden heb voor heel Israël, met de statuten en oordelen ” (Maleachi 4:4).

Als u een van degenen bent die de openbaring heeft gekregen dat u van de verloren schapen van het Huis van Israël bent, dan moet u zich de hierboven geciteerde schriftgedeelten herinneren, aangezien ze het spreekwoordelijke geluid zijn van de TRUAH uit het verleden, dat is nog steeds weerklinkt vandaag.

U zou hier nu niet zijn als een van uw voorvaderen langs het generatiespoor was gestorven, zoals geschreven staat in Jeremia 31:1-2: “Ik zal de Elohim zijn van alle families van Israël, en zij zullen Mijn volk zijn. Zo zegt YHVH, ‘het volk dat het zwaard overleefde, vond genade in de woestijn – Israël, toen ik hem rust ging geven'”.

In dezelfde context verklaart YHVH nadrukkelijk dat Hij Zijn verloren zoon niet is vergeten, maar zich herinnert: “Is Efraïm mijn dierbare zoon? Is het een leuk kind? Want hoewel ik tegen hem sprak, herinner ik me hem nog steeds; Daarom verlangt Mijn hart naar hem; Ik zal hem zeker genadig zijn, zegt YHVH” (Jeremia 31:20 cursivering toegevoegd).

Dan, bijna in één adem, wordt Zijn stem weer gehoord als Hij een “Nieuw Verbond sluit met het Huis van Israël en Juda” (Jeremia 31:31).

We hebben het voorrecht om in de realiteit van dit verbond te leven, zolang we “herinneren”, niet slechts één dag, maar elke dag, om te leven door geloof en gehoorzaamheid aan de opgestane Messias Yeshua en de kracht van Zijn inwonende Geest. Denkend aan de machtige rechterarm van de Vader, Yeshua, die ons uit het koninkrijk van duisternis, slavernij aan zonde en dood heeft gebracht, Zijn leven opgaf zodat we eeuwig leven zouden hebben.

“Onthoud daarom dat u eens als heidenen in het vlees waren — die Onbesnedenen (Akrobustia) worden genoemd door hen die Besnedenen werden door handen in het vlees.. … Maar nu in Messias Yeshua bent u, die eens ver weg was, dichtbij gebracht door het bloed van de Messias” (Efeziërs 2:11, 13 cursivering toegevoegd).” (Efeziërs 2:11, 13 cursivering toegevoegd).”

https://etzbneyosef.blogspot.com/2022/09/the-truah-of-yhvh.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s