Na een minstens twee en half jaar periode van niet kunnen ontmoeten, waren wij in de gelegenheid buiten Europa dierbare familie te bezoeken.

Voorafgaand aan de trip naar Engeland, hadden wij in de vakantie bedacht om zowel van elkaar en de omgeving te genieten alswel enige families verder weg in Nederland te bezoeken die in onze gedachten opkwamen.

De reis binnen Europa bracht ons zowel in het westen via Duitsland, Luxemburg en België naar het zuiden van Nederland.

Nederland

De ontmoetingen waren op bijzondere momenten en de gesprekken bemoedigend en opbouwend.

Het valt ons opnieuw op dat Abba YHVH het Zijn kinderen leert in de verstrooiing. En in de eenzaamheid, waar Zijn Stem het beste lijkt te worden gehoord. De behoefte om gelijkgestemden te kunnen ontmoeten is er, zelfs verlangend, maar de behoedzaamheid om de nieuwe inzichten te behouden boven het zich spontaan tussen de menigte te mengen gaan er zij aan zij in mee.

Te meer het verlangen naar mededeelzaamheid en de voorzichtige wandel samengaan, te duidelijk wordt het dat misleiding een diepe impact had. Maar ook geeft het voor een opmerkzaam oog de taak aan die voorbereiding vraagt.

De eenzaamheid kan ook dusdanig worden dat men op zoek wil gaan naar mensen die lijken hetzelfde te zeggen als wat in het hart leeft. Dán is echt geestelijk onderscheid nodig of het wel zuiver is. Zuiver betreffende identiteit en overeenkomstige roeping en taak. Om dat onderscheid te verkrijgen is tijd nodig en de juiste aandacht om Zijn Stem te verstaan.

Wij hebben iets kostbaars ontvangen en om dat te behouden, vraagt inzet en die inzet bestaat uit stil worden, wachten en volharding.

Daarom zijn bezoeken aan hen in die verder weg en dichtbij zijn, nodig. Vaders Geest woont in ons en Hij deelt mee, wanneer wij bij elkaar zijn van hart tot hart.

Engeland

De laatste week bracht ons buiten Europa. Al langer hoopten we de familie te ontmoeten die wij via een community site zo’n vijftien jaar geleden leerden kennen. Vandaar begonnen we in 2013 samen over en weer meerdaags op bezoek te komen. Meerdaags nodigt uit to samen eten, samen praten, elkaar helpen waar nodig…dat is gemeenschapsleven ontmoeten.

En nu zij niet konden, gingen wij.

Toen zij ons afhaalden bij het vliegveld,leek het alsof wij gisteren samen gewandeld hadden. Is dát een glimp van de eeuwigheid?

Samen

Het was zó vertrouwd! Samen gingen we op hun huis aan en aan de tafel bij het genot van wat drinken gingen we verder in het samen en samen. Wandelen, eten klaarmaken, praten, delen, in elkaar opgaan zoals familie is.

Hoe het begon

Herinneringen ophalen, al dan niet geïllustreerd door foto’s. Hoe we elkaar voor het eerst ontmoetten in Nederland. Zij  maakten met de auto een flinke lus via Harwich richting Friesland. De rotonde Meppel was nog een puntje voor linksrijdenden…

In 2015 gingen we gedrieën, wij twee uit Friesland en een van hen, naar het eerste congres Bney Yosef National in Ariel. We ontmoetten elkaar op de luchthaven Ben Goerion en na het Congres samen nog een paar dagen in Jerusalem.

Het heeft ons gevormd en dichter bij elkaar gebracht. Omstandigheden hebben ons geholpen sterker op YHVH te vertrouwen en de afstand heeft niet kunnen bewerken dat we elkaar uit het oog verloren.

Waar twee of drie

Op een van de diverse wandelingen deze week daar in Engeland, maakte een van hen ons bewust dat dit een Efraim-0ntmoeting was in klein verband (Matth 18:20) met een diepe betekenis. Het kleine volkje Israel in de diaspora is een blijk én bewijs dat Abba YHVH doorgaat met hen die Hem trouw willen blijven ondanks de diepe dalen en isolement.

Dat is dan elke keer als we mede-Israelieten ontmoeten.

We werden via onze voorvaders in de verstrooiing gebracht en in de volkeren tot inzicht opgewekt om vervolgens op lokatie het licht te verspreiden,om de opdracht af te maken. De opdracht die Markus  meegaf in hoofdstuk 16.

Voorbeeldfunctie

Israel worden is een proces. De redding kregen wij om niet door het volbrachte werk van Yeshua, Die de Ene Zade is door welke de mens verlost wordt. Niet door eigen afkomst, welke die ook wezen mag, maar door Yeshua’s Borg staan. Aan ons de taak om het proces in te gaan om te zaaien Wat Hij in ons geplant heeft. Opdat Het vrucht gaat dragen zodat het gehele huis vol wordt. Dat zaaien is niet het Woord alleen,maar juist ook de toepassing. Shema.

Wordt zo niet onwillekeurig Zijn verlangen vervuld, elke keer als Zijn verkozen kinderen elkaar in Hem ontmoeten en spreken over het werk wat Hij gedaan heeft in ons?

Israel worden omdat Hij het zegt. Yeshua de Messias wordt Israel genoemd en de verlosten de natzrim van Israel:

Isa 49:3  En Hij heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Knecht, Israel, door Welken Ik verheerlijkt zal worden. Isa 49:6  Verder zeide Hij: Het is te gering, dat Gij Mij een Knecht zoudt zijn, om op te richten de stammen van Jakob, en om weder te brengen de bewaarden van Israel; Ik heb U ook gegeven tot een Licht der heidenen, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. 

Jesaja 1:17; Mattheüs 25; Jesaja 58; Hebreeën 13:1-3; Hebreeën 10; Jacobus 1 en 2.

Alle eer aan Hem Die de wereld zo liefhad…

@Hadassah

NB Foto’s uit eigen archief. Omwille van privacy geen namen en foto’s van mensen gepubliceerd.

Een gedachte over “Efraim ontmoeten in de volkeren

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s