Van Ephraim en Rimona Frank ontvingen wij het volgende artikel dat tot nadenken stemt:

“Vorige week bespraken we tijdens onze plaatselijke gebeds- en bijbelstudie Johannes 15, in het bijzonder een woord dat 10 keer voor komt in de eerste 11 verzen. In deze context zegt Yeshua tot Zijn discipelen: “Ik ben de ware wijnstok, en Mijn Vader is de wijnbouwer” (Johannes 15:1). Vervolgens waarschuwt hij hen dat een tak die geen vrucht draagt, zal worden gesnoeid of volledig afgesneden. Maar wat eigen is aan de analogie van deze specifieke tak – klay’may” in het Grieks – is dat het verwijst naar een afgebroken tak (G2806).

Trouw aan de botanische analogie gaat Yeshua verder door een botanisch feit te vermelden , en dat is, dat een rank op zichzelf geen vrucht kan dragen. Met andere woorden, hij moet zijn voeding uit de wijnstok halen. De vrucht waar Yeshua hier naar verwijst is duidelijk de geestelijke opbrengst die wordt genoemd in Galaten 5:22-23 ( liefde, vreugde, vrede, enz.) De reden dat Hij de wijnstok-analogie gebruikt, is dat enten een gangbare praktijk was (en nog steeds is) in wijngaarden, omdat er veel positieve voordelen aan verbonden zijn. Jesjoea verwijst echter terug naar de toestand van YHVH’s wijngaard in Jeremia hoofdstuk 2, wanneer Hij tegen heel Israël zegt: “Toch heb Ik je een uitgelezen wijnstok geplant, een volledig trouw zaad. Hoe heb je jezelf dan voor Mijn aangezicht veranderd in de gedegenereerde scheuten van een vreemde wijnstok?” (Jeremia 2:21).

 “Want Mijn volk heeft twee boosheden begaan: zij hebben Mij verlaten, de bron van levend water, om voor zichzelf bakken te houwen, gebroken bakken die geen water kunnen bevatten” (Jeremia 2:13). “Juist, ze werden afgebroken vanwege hun ongeloof, maar u blijft bij uw geloof” (Romeinen 11:20). Ook al gebruikt Paulus hier de olijfboom als zijn voorbeeld, hetzelfde principe is ook van toepassing op de wijnstok, zoals Yeshua is ook de Netzer van de olijfboom waarin zowel Juda als Efraïm moeten worden teruggeënt.

Ze werden allebei (Jer 3) afgesneden vanwege hun ongeloof dat ongehoorzaamheid is, waarbij ze de wateren van het leven verzaakten die hen voedden. Het spirituele sap dat zij/wij ontvingen van de gedegenereerde wijnstok, van onze voorvaderen, was besmet met zonde en als gevolg daarvan produceerden we helemaal geen vrucht, of op zijn best giftige vruchten. De wijnbouwer en schepper legden de bijl/kruis aan deze wortel en doodden die die onze rank voedde, maar in Zijn grote barmhartigheid en trouw ent Hij de ranken terug – in de Ware Wijnstok, of op een andere manier in de Nieuwe Spruit die opkwam uit de enige wortel die Hij bewaarde, de wortel genoemd in Jesaja: “Er zal een Staf voortkomen uit de stengel van Isaï, en een rank zal uit zijn wortels groeien… “En te dien dage zal er een scheut van Isaï zijn, die zal staan ​​als een vaandel van het volk; daarnaar zullen de volken zoeken; en zijn rust zal heerlijk zijn’ (Jesaja 11:1, 10). Wat bedoelt Yeshua als Hij midden in de toespraak en vermaning over de wijnstok plotseling tegen Zijn discipelen het volgende zegt: “Jullie zijn al rein vanwege het woord dat ik tot jullie heb gesproken” (Johannes 15:3)? Na gewassen te zijn door het water van Zijn woord (ref. Ef. 5:26) werden zij (de discipelen) gereed gemaakt voor de implantatie.

Het woord waar ik hierboven naar verwees, dat 10 keer voorkomt in Johannes 15, is “blijven”. In het Grieks is het “men’o, wat betekent om te vertoeven, te blijven, niet te vertrekken, of tijdelijk op een plaats te blijven. Je zou denken dat “verbonden” of “verbonden” op een permanente manier meer geschikte termen zouden zijn geweest. Maar in het waarschuwen van deze specifieke ‘geënt in takken’, benadrukt Yeshua dat ze een keuze hebben, om verbonden te blijven en leven te putten uit de wijnstok of niet. “Ik ben de wijnstok, jij bent de ranken; hij die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt ​​veel vrucht; want buiten Mij kun je niets doen. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij weggeworpen als een rank en verdroogt; en ze verzamelen ze en werpen ze in het vuur, en ze worden verbrand’ (Johannes 15:5-6). Dagelijks dagen onze omstandigheden en de macht van de zonde ons uit – zullen we in vereniging/enting in de Messias blijven of niet? Aan Hem vastklampen en ons leven van Hem trekken, resulteert in “de volheid van vreugde” (vers 11), en in “rust” (Jesaja 11:10). Als “takken” stelt Yeshua ons een voorwaarde: “Als u Mijn geboden onderhoudt, zult u in Mijn liefde blijven; net zoals Ik de geboden van Mijn Vader heb gehouden en in Zijn liefde blijf” (Johannes 15:11). “Dit is Mijn gebod, dat jullie elkaar liefhebben, zoals ik jullie heb liefgehad” (Johannes 15:12). Dus als de bovenstaande ‘vergelijking’ tot zijn conclusie wordt teruggebracht, wordt ons gevraagd om in Zijn liefde te blijven en leven te putten uit de Bron – de Vader door Yeshua.

Verder zegt Hij ons in Johannes 15:5 categorisch: “zonder Mij kunt u niets doen”. Met andere woorden, het is voor ons onmogelijk om Zijn geboden te onderhouden als wij niet in Hem blijven en Hij in ons. In dit blijvende blijven Deze intieme relatie met Hem wordt als volgt beschreven: “en hoewel je Hem niet hebt gezien, heb je Hem lief, en hoewel je Hem nu niet ziet, maar in Hem gelooft, verheug je je enorm met een onuitsprekelijke en vol van vreugde heerlijkheid” (1 Petrus 1:8). Zo levend, zullen we de vrucht van de Geest dragen of voortbrengen, die op zichzelf alle geboden van Yeshua vervullen, waardoor we kunnen genieten van de voorsmaak van de eeuwigheid: “Wat u betreft, laat datgene in u verblijven dat u vanaf het begin hebt gehoord. Als wat je vanaf het begin gehoord hebt, in jou blijft, zul je ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die Hij Zelf aan ons heeft gedaan: eeuwig leven” (1 Johannes 2:24-25). “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, heb Ik ook jou liefgehad; blijf in Mijn liefde” (Johannes 15:9).

https://etzbneyosef.blogspot.com/2022/06/love-or-leave.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s