Picknick BYH: Als vanouds vernieuwd

Gisteren hebben we na een langere tijd opnieuw Picknick BYHolland in het midden van het land beleefd met aanwezigen, waarvan verschillenden elkaar niet eerder ontmoet hadden. Het was daarnaast heel vertrouwd, omdat, zo bleek, we vanuit dezelfde Geest deelden.

Onlangs hadden we de datum van de Picknick verzet omdat er slechts één overbleef en een Picknick doe je samen. De vraag die aan de voorbereiding vooraf ging, was er wel een van evaluatie en bedachtzaamheid in de zin van onderzoeken wat Abba YHVH wil. Bereid zijn los te laten en omwille van zo nodige verandering, kozen wij opnieuw een datum en zetten onze tentpinnen wijder en met meer aansporing dan voorheen, omdat bijbelse identiteit geen vrijblijvende zaak is. Daar kwamen goede reacties op en zo waren we gisteren tesamen met een grotere en overwegend nieuwe samenstelling.

Zoals verwacht was het samengesprek zowel eensgezind als bewust wetend en dat zet merkbaar een andere toon.

Na gebed en inleiding deelden Kees en ik afwisselend wanneer we met de Picknick en andere activiteiten begonnen. Het waarom ligt in het samen opbouwen, bemoedigingen, aansporing en tot zegen zijn. We schetsten in vogelvlucht onze ontdekking van Israel zijn, daaropvolgend de Congressen van BYNC, de vrijwillige aanstelling, de afgelopen zeven jaren, de ontmoediging en de kracht om door te gaan, op de bres te blijven staan en niet opnieuw een beweging te worden die in een gemeente of kerkelijke instelling uitmondt.

Verhalend werd over de laatste ontwikkelingen vermeld, het gebied buiten Nederland op de kaart te zetten zowel ter bemoediging alswel de bevestiging dat Abba YHVH uit de vier winden Zijn Bruid Israel gaat verzamelen, die vanuit de beloften en profetieën is gaan weten dat zij Israel is en eruit handelt.

We hadden Sheila gevraagd ook iets te delen over hoe zij haar bijbelse identiteit had ontdekt. Het is goed om iemand die zich bewust van de eerste ontmoeting in 2016 af doelbewust heeft ingezet om zoveel mogelijk met ons op te trekken en elkaar over en weer bij te staan in het bekend maken van de openbaring dat Abba YHVH één Bruid, één huis tesamen op het oog heeft, die weet Wie haar koos en wat Hij voor haar deed, zodat zij kan naderen.

Van Klaas, ook iemand die al wat jaren meewandelt, kreeg ik een zelfgemaakte sleutelhanger, die ik als illustratie gebruik om te benadrukken dat wij niet bij anderen in de leer moeten, maar bij de Vader moeten zijn om te begrijpen wat het profetisch eerstgeboorterecht met zich meebrengt. Het is immers Yeshua Die voor de verloren schapen van het huis Israel kwam en Hij maakt ons indachtig in Johannes 14:26 dat het de Geest van Heiligheid is Die ons zal herinneren aan alles wat Yeshua ons leerde.

We haalden herinneringen op over de heer J., die niet meer onder ons is. Samen met zijn vrouw was hij er zowat de eerste Picknick bij. Broeder J. was een heldere shofar als het op de inzameling van Juda en Efraïm kwam, overal waar hij kwam. Zijn citaat uit het Woord nemen wij mee: “En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken – Exodus 14:15”. Fijn dat mevrouw J. bij deze Picknick aanwezig was.

Vanuit het gezelschap kwam veel bevestiging en ook hun eigen inbreng op de plaatsen waar zij werkzaam zijn werd gedeeld. Dát is zo’n bemoediging. Het ligt niet aan Abba YHVH dat het zo lastig is dat er aanwas komt, want Hij heeft het lang geleden laten optekenen. Het ligt aan de inzet van onszelf. Dat werden wij allen opnieuw gewaar. Daarom moeten wij niet trekken aan mensen die aanvankelijk nieuwsgierig zijn, maar eigenlijk eigenlijk niet willen. Dat vraagt geestelijk onderscheidingsvermogen en dat kunnen wij Abba vragen dát te activeren in ons, zodat wij, die de boodschap willen doorgeven, niet onnodig opgehouden worden.

Al het meegebrachte lekkers op de tafel werd gedeeld en onderling vriendschappen aangeknoopt of versterkt. Ook liggen nieuwe ontmoetingen in het verschiet, want we blijven zo YHVH wil en wij leven, doorgaan met wat onze hand vindt om te doen. Hij heeft ons helpen beginnen en Hij zal het maken. Met het woordje “wij” doelen wij op samen met anderen die ervoor willen gaan en niet passief meedoen zo het hen uitkomt.

De tijd is over voor hen die naar de tijd vast voedsel konden eten en verkiezen melk te drinken. Daarentegen strekken wij ons uit naar mensen die een offer durven te brengen als het gaat om deze boodschap te brengen op de plaatsen waar zij zijn of verblijven. Opdat geheel Israel het gaat weten en Abba YHVH niet opnieuw een generatie moet overslaan. Dank je wel Yonatan F. voor je woorden in 2018 op de bergen van Efraïm; we dragen ze mee!

Na half vier braken we gemoedelijk op en dit schrijven is een kort verslag. Allen hartelijk dank voor de inzet, bijdrage en behoefte tot voortzetting.

Alle eer aan YHVH, Die het door Yeshua mogelijk maakte.

@Verslag gemaakt door Hadassah

Een gedachte over “Picknick BYH: Als vanouds vernieuwd

 1. Toen ik vanmorgen het boek van Batya Wootten in gedachten kreeg over de vraag wie Israel is, zocht ik naar een link en vond tussendoor een artikel van haar op een blogspot, die opnieuw weer zo treffend is, dat ik niet kan nalaten deze bevestiging te delen. En opnieuw bedacht ik mij dat de profetie en openbaring over onze werkelijke identiteit en de daaraan verbonden roeping en taak samen doen betekent, omdat het zó groots is en zó lieflijk. Dat Abba YHVH voor ogen had om dit voor samen te bewaren. Samen in de familie van de Vader praten over wat Hij persoonlijk gegeven heeft. Aan elkaar vertellen hoe Hij ons het geboorterecht teruggeven heeft en in dat samen vertellen wordt Hij het meest geëerd, omdat er van hiarchie geen sprake is. Er is er maar Eén Die wij Meester mogen noemen, Dat vinden wij in deze setting terug.

  Batya Wootten:
  “Dus waarom is het belangrijk voor gelovigen in de Messias van Israël (Yeshua) om te weten of ze deel uitmaken van Israël?
  Het antwoord is dat de Vader zegt: “Israël is Mijn zoon, Mijn eerstgeborene” (Exodus 4:22). Dit betekent dat omgekeerd Zijn “eerstgeborene” “Israël” is. Israël is daarom een ​​geboorterechttitel die van groot belang is voor de Vader, omdat Israël “Zijn Zoon” is. Met betrekking tot dit geboorterecht herinneren we ons wat de Vader zei van Esau, die zijn geboorterecht minachtte: “Ik heb Jacob liefgehad, maar ik heb Esau gehaat… de mensen zullen [Esau] roepen… Maleachi 1:2-4). Gelovigen in het Nieuwe Verbond worden op dezelfde manier gewaarschuwd: “Zie dat niemand… goddeloos is zoals Esau, die voor een enkele maaltijd zijn erfrecht [geboorterecht] als oudste zoon verkocht.” Omdat hij, zoals u weet, later, toen hij deze zegen wilde erven, werd afgewezen. 17, NBV).
  Het is van cruciaal belang dat we Israël, evenals onze erfenis, begrijpen als “een deel van” dat volk, maar om dit te kunnen doen, moeten we eerst een paar belangrijke punten over Israël begrijpen:
  https://redeemedisrael.blogspot.com/

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s