Zeven jaar na dato…deel 2

Zoals we aangaven in de introductie willen we stilstaan bij wat er de afgelopen jaren is gebeurd, tot stand gebracht, maar eerstens wat er aan vooraf ging.

Op de website van Bney Yosef North Amerika is een bijdrage gepubliceerd afkomstig van Ephraim en Rimona Frank, die het waard is om te lezen.

We kunnen niet anders zeggen en ik heb het al eerder aangegeven dat er bij aanvang van het eerste Congres een bijzondere Aanwezigheid van Vaders Geest was, Die nu na zeven jaar nog steeds sterk in de herinnering blijft. Misschien wel om ons te blijven herinneren dat dit een mijlpaal in de geschiedenis is waaraan en waarlangs wij alles kunnen afmeten of weghalen.

In aanloop naar dat eerste Congres werden wij voorbereid dat wij zelf onderdeel waren en onze strijdbijlen, als die er waren, moesten beslechten en de eenheid zoeken, omdat vanaf dan Yeshua het Middelpunt zou zijn en van daar uit verder samenwerken als een familie.

Nu zeven jaren verder blijkt dát principe echt werkzaam te zijn.

Familie worden van één Vader.

The Beginnings of B’ney Yosef

Shalom Mede-Israëliet,
 
We willen BYNA bedanken voor de voortdurende inspanningen die ze de afgelopen 7 jaar hebben geleverd om de boodschap te verspreiden die naar voren is gebracht tijdens de drie congressen die in Ariel, Israël zijn gehouden.
Het belangrijkste thema en doel van die congressen was het herstel van onze nationale identiteit als de “stok van Jozef in de hand van Efraïm” (Ezechiël 37:16). Het is duidelijk in vers 22 (van hetzelfde hoofdstuk) dat de profeet de twee stokken/bomen ziet als twee naties (goyim) die voorbestemd zijn om weer één natie te worden.
De eerste stok die wordt genoemd is de stok van Juda. Meer dan honderd jaar na de oprichting van de zionistische beweging (in het begin van de 19e eeuw), werkte een overblijfsel van Joden verspreid over de naties om hun broeders wakker te krijgen voor hun roots en nationale identiteit. Zoals we uit de geschiedenis weten, culmineerde dit in de geboorte van hun natie/stok in 1948. Toen dit eenmaal plaatsvond (en nog niet voorbij), lezen we, dit keer in de woorden van de profeet Zacharia, dat wanneer Juda door “een machtig oorlogspaard” Jozef zal worden gered, het genade zal ontvangen en zal uiteindelijk ook terugkeren naar het land (ref. Zacharia 10:8-10). Jozef/de tweede stok/boom is nog steeds niet gemakkelijk te zien of te herkennen, aangezien de takken volledig zijn afgesneden van een andere identiteit dan die welke verbonden is met de naties waar hij is getransplanteerd. Deze vertegenwoordigen echt de “droge botten” die de adem van Elohim nodig hebben om te worden gereanimeerd, laat staan ​​te worden hersteld in hun Israëlitische identiteit. Trouw aan de beloften aan hun voorouders, stuurde YHVH een Verlosser en Verlosser – een Messias die de stammen opvoedt en nieuw leven in hen brengt. Dit herstel begon eigenlijk tweeduizend jaar geleden in de vorm van het Evangelie van het Koninkrijk. Helaas hebben door de eeuwen heen maar weinigen geweten dat dit proces plaatsvond. Pas nadat het huis van Juda een natie werd in het land Israël, begon Efraïm zijn ware identiteit te beseffen.
 
Ook al hebben Rimona en ik dit begrip (sinds 1980) van de geschiedenis van het Woord van Elohim samen met het mysterie van de blindheid van Israël, ook wij begonnen er pas in 1996 meer openlijk over te schrijven en te praten.
 
Rond 2000 begon het idee van de nationale identiteit van Efraïm zich in ons hart te vormen. Tegen 2015 voelden we de aansporing van de Geest om eruit te stappen, zoals onze Joodse broeders in Bazel, Zwitserland, en een Nationaal Congres te organiseren met als doel onze nationale identiteit als B’ney Yoseph te herstellen.
 
Na ongeveer zes maanden van praten met anderen, beraadslagen en discussiëren over het wanneer, waar, hoe en waarom, namen we een deel van de impuls van de “United to Restore” Succot March (2014) van het voorgaande jaar en gingen vooruit, lancerend in de wateren. Het plan was opgesteld voor Shavuot 2015. We hadden geen idee wat er ging gebeuren, omdat we geen eerdere ervaring hadden om zoiets op afstand te doen.
We kunnen echter op geen enkele manier de eer opeisen voor wat de Geest van de Elohim van Israël deed en nog steeds doet met betrekking tot het vervullen van Zijn profetische woorden om onze Israëlitische identiteit te herstellen. Nationale identiteit is per definitie verbonden met land met grenzen (in dit geval al bepaald door YHVH), het gebruik van dezelfde taal, een nationale overheid, nationale instituten, cultuur en meer. Hoewel deze punten niet zijn vastgesteld of gegrondvest op onze nationale congressen, is er hopelijk toch een basis gelegd in de harten voor wat nog moet komen.
Ik geloof dat de meesten die naar een of meer van deze bijeenkomsten kwamen, een heel speciale Aanwezigheid van de Geest van YHVH ervoeren. Het was alsof Abba Zijn goedkeuring aan deze gebeurtenissen gaf.
Op alle drie de congressen wilden we in de eerste plaats samen aanbidden, onze koning eren, met elkaar in contact komen, relaties opbouwen, inspiratie opdoen door met elkaar om te gaan, praktische zaken te bespreken en elke deelnemer de kans te geven zich uit te drukken als ze dat willen. . Wij geloven dat door de genade van Elohim tot op zekere hoogte al deze doelstellingen werden bereikt. We blijven onze Verlosser Koning buitengewoon dankbaar voor het leiden van ons op Zijn pad van herstel en we hopen in de toekomst meer bewijzen te zien van Zijn Geest die de reconstructie van B’ney Yosephs nationale identiteit tot stand brengt totdat Hij ons allemaal terugbrengt naar ons territorium.
 
 
Wordt vervolgd
 
 
 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s