Het voelt haast onmachtig aan om een buitengewone ervaring te verwoorden, die twee mensen uit Nederland meemaakten en waarvan Mozes, de profeten en de apostelen spraken in het Woord. Ondermeer in Genesis 17, Deuteronomium 30, Jeremia 3, Ezechiël 37, Mattheüs 15, Romeinen 9 tm 11 e.v.

Het klinkt ook bijna hiarchisch en dat is het niet. Het is een feit dat wij, moeder en zoon, twee uit één gezin uit Nederland, de eerste reünie meemaakten van Bney Yosef National in Ariel/ Israel. Nazaten van Yosef, niet qua bloedlijn,maar vanwege de belofte aan Abraham gegeven en door Yeshua mogelijk gemaakt. We schreven ons eenvoudig in en hoefden er alleen maar een hotelkamer te boeken om deel te nemen. Meer niet. De volgende reünies en bijeenkomsten kon ook man en vader aansluiten, wat een tweezijdige zegen werd. Het was een reunie waar een ieder volwaardig deelnemer was die zelf ook in kon brengen. Samen deden we het. Zó gezegend concept!

Wij kunnen niet anders vertellen dat het de Ruach haKodesh is, die ons jaren eerder de openbaring gaf, dat wij krachtens het Woord van YHVH, gevonden werden als verloren schapen van het huis van Israel en volgens de profetie via Efraïm, Israelieten werden.

Ik kan niet anders beamen, dat ik buitengewone aanwezigheid ervaren heb van de Ruach haKodesh tijdens deze eerste reünie in 2015, in een ongekende sterkte en diepte, die de Vader toonde om mij er blijkbaar bij te bepalen dat deze ontmoeting Zijn zegen en welbehagen had. Ik kreeg gedachten en inzichten vanuit Zijn hart, die ik meedraag. Verwonderd dat Hij mij dat toevertrouwde. Maar ook een toerusting om te blijven doorgeven dat het Zijn werk is om het gehele huis van Israel te gaan behouden onder Zijn voorwaarden en Yeshua’s Scepter.

We gaan in de komende tijd proberen een en ander te berichten wat er na dat bewuste Congres Bney Yosef National, opgezet door Ephraïm en Rimona Frank, werd uitgewerkt en wat de Vader zegende.

Vanmorgen heb ik onderstaande video gekeken en genoten van wat dit deel van de familie, want zo werden wij aaneengesmeed in dat moment voor en na Shavuot 2015 te Ariel, vertelt.

Zijn zij niet onze familie die de wil van de Vader doen?

 

Wijzelf begonnen met deze website om de activiteiten en getuigenissen met toestemming van de betrokkenen te publiceren. Daarnaast startten we op 22 mei 2016 met de eerste Picknick op diverse lokaties in Nederland. Niet om opnieuw een gemeente te beginnen of organisatie, maar om familie te ontmoeten die dezelfde gedachte was toegedaan of er oprechte belangstelling voor bleek te hebben. Binnenkort hopen we ergens in het land een Picknick te hebben, wat via aanmelding verloopt, omdat we graag weten wie er aan deel wil hebben. Het gaat niet om kwanti, maar kwaliteit

Omdat het Vader is Die familie zoekt, zijn we voorzichtig om bepaalde woorden te gebruiken, die soms zo ingeburgerd zijn voor een organisatie of kerkelijke opstelling van een gemeente. Daarom noemen wij de ontmoetingen thuis geen samenkomst, maar familie-ontmoeting. Verder willen wij geen strikt programma opstellen, omdat we ervan uit gaan dat een ieder wat kan hebben of in kan brengen. Hij dient de ruimte te krijgen Die ons verzamelt. We zijn elke keer verrast over de talenten die in zo’n ontmoeting naar voren komen, tenslotte mogen we opgroeien naar dicipelen die weer uittrekken om op de plaats waar we zijn zaaien mogen van wat de Vader geeft.

In Europa vonden we verschillende waardevolle mensen die contactpersoon wilden zijn voor hun land en tot op heden staan we met elkaar in verbinding.

802610972_91202

We ervaren bij elke ontmoeting de zegen van de Vader omdat het Zijn concept is. In de video hoor ik dezelfde gedachten terug. We hebben de deelnemers ontmoet op alle Congressen. Daarnaast was ikzelf te gast in het huis van Mark en Polly Web tijdens de family reunion januari 2019 en wij als gezin logeerden een keer bij de familie Frank en zij vice versa in die van ons.

(wordt vervolgd)

En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s