Met de woorden en de melodie was daar ineens de diepe connectie weer…

Ik las de vertaling die iemand schreef en een paar woorden vielen me op…

“Vehi she’amda lavoteinu velanu

Dit is wat onze voorvaderen en ons doet overleven: de belofte”

Onweerlegbaar wanneer Yonatan Razel dat zingt. Er is iets in die stem, dat wakker maakt en doet verlangen.

De belofte…

Het is de belofte dat wij, de melo hagoyim en Juda, één zullen gaan worden in YHVH’s Hand. Dat is te lezen en onderzoeken in het geschreven Woord van YHVH.

Belofte…

Afgelopen week waren wij te gast in het “andere huis” en we bespeurden dat er ruimte was….Vaders tijd?

Had Hij ons gevormd om meer herkend te worden? Beter gezegd, is er honger naar meer gekomen? Wat overigens niet uitsluitend aan de mens zelf ligt. Het is YHVH Die de tijden overziet en Zijn plan volvoert. Een stukje lezen we daarvan in de klaagliederen van Jeremia, hoofdstuk 3, specifiek voor ons ter lering.

Nu zo vlak voor Pesach een goed verlangen om eens één te zijn als naties.

https://www.youtube.com/watch?v=eFdPGLCBNOc

https://www.youtube.com/watch?v=TGKu5MkyWsc

https://www.youtube.com/watch?v=3qlR2J0xiBo

Het is Yeshua Die ons samenbrengen zal en in het klein mogen we daar zo nu en dan een glimp van beleven.

Maar er is nog genoeg werk te doen aan beide kanten.Hij zoekt arbeiders die standvastig zullen zijn en luisterend naar YHVH wat hun taak is.

Met Hem is de taak nooit te zwaar en met Hem is men nooit alleen.

De belofte…

We vieren met hen die verre zijn en zij die nabij zijn gekomen de Pesach…En bij gelegenheid op Zijn tijd mogen we delen, uitdelen van wat Hij gedaan heeft.

Isa_33:13  Hoort gijlieden, die verre zijt, wat Ik gedaan heb; en gijlieden, die nabij zijt, bekent Mijn macht!                                                           Isa_57:19  Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede dengenen, die verre zijn, en dengenen, die nabij zijn, zegt YHVH/de HEERE, en Ik zal hen genezen.

Eph_2:13  Maar nu in Yeshua de Gezalfde/ Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.
Eph_2:17  En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren.

Vehi she’amda lavoteinu velanu
Dit is wat onze voorvaderen en ons doet overleven: de belofte
YHVH werkt uit wat Hij beloofd heeft.

NB Elke zin verbergt een schat aan persoonlijke en vernomen ervaringen, maar omwille van bescherming volstaan we met een soort kortschrift.

@Hadassah

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s