Zes jaar geleden, nee, bijna zeven jaar geleden, hebben onze zoon en ondergetekende het eerste Congres Bney Yosef National 2015 als de enige Nederlanders meegemaakt. Niet alleen meegemaakt, we maakten met ons allen die reünie en Abba YHVH maakte een verbinding die onvergetelijk blijft. Een verbinding die alle moeilijkheden en uitdaging trotseert, omdat Hij ons tesamen bond.

Wij vanuit Nederland en deel uitmakend van Europa, tesamen met Efraimieten uit Europa werden als het ware samengevoegd met onbekenden uit andere windstreken, die op dat heilig moment familie voor het leven werden. Familie, mispacha vanuit een hartsgesteldheid, die de Vader had voorbereid.

Na dat eerste Congres volgden er nog twee, die we met ons gezin gezamelijk meemaakten. Dat blijkt van grote waarde. Het was namelijk meer dan een reünie. Het waren heilige momenten.

Bney Yosef National duidt profetisch op een volk wat zich nog gaat vormen. Bney, zonen, uit de profetie tot zonen geworden. Yosef, omdat de jongste zoon van Yosef, Efraïm de profetische zegen meekreeg voor de melo hagoyim. Zij zouden de eerstelingen des geestes worden. En dát sluit naadloos aan op de woorden van Yeshua, Die voorzei dat Hij alleen voor de verloren schapen van het huis van Israel gekomen was.

Deze afgevaardigden op genoemd Congres in Ariel/Israel waren gekomen omdat iets hen in hun hart aangaf erbij te moeten zijn.

Met het bekijken van deze video komen kostbare herinneringen naar boven. En we begrijpen nu zoveel méér…

Abba YHVH gaf ons een test en er zijn mensen zijn afgehaakt omdat zij de test niet begrepen.

Duurzame liefde moet getest worden en die test gaat niet van een leien dakje. We hebben onder ons verschillende taken en ambten. Ook hebben we lokaal een andere uitvoering van onze taak dan bijvoorbeeld de ander. Wanneer dat niet verstaan wordt, komt er frictie. Maar ook daar kan inzicht uit voortkomen. Uiteindelijk gaat het om het vormen van het volk, waarvan de profeten getuigen en Yeshua de Deur werd om dát mogelijk te maken.

Het is Zijn plan. Getuige de geschiedenis in het Woord hebben wij gezondigd. Wij, die ene kudde, dwaalden. Jesaja 53:6, Klaagliederen 2, Jeremia 3 getuigt ervan. In Genesis ligt al het plan van verlossing. Gedenk dat YHVH een eenzijdig verbond maakte met Abraham, want Hij weet wat maaksel wij zijn.

Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen- Romeinen 11:36.

Dat is het uitzonderlijk om geestelijk ogen te krijgen om Zijn plan te zien. De openbaring te ontvangen, waarover wij kunnen getuigen aan hen die zó wachten op verlossing. Vragende de Vader of Hij anderen die openbaring, dat specifieke inzicht ook geven wil, want met het verstand en logica is het niet te vatten.

Nadat wij allen dat eerste Congres beleefd hadden, zijn we teruggegaan naar de volkeren waar we verblijven. We hadden een voornemen en werkten dat uit. Maar eerst had Efraïm in Europa nog een conferentie in Memmingen en de Noord Amerikanen de Summit in Tampa. Uitgezegend in Memmingen zetten wij in Nederland verschillende activiteiten op, onder andere deze website en familie ontmoetingen. We verzorgden een tour voor Ephraim en Rimona Frank en James Block in 2016. In Nederland hebben wij in Gees een ontmoeting georganiseerd voor Bney Yosef Europe tesamen met genodigden uit Israel.

We kregen als gezin veel connecties en daarbij behorende ervaringen en inzichten. Dat komt heden ten dage goed van pas. 

Alle eer aan Abba YHVH Die ons de zegen geeft om onze talenten uit te werken in Zijn wijngaard.

Van een vervallen hut is nog steeds sprake, maar in ons gloort de hoop vanuit de zekerheid dat wat YHVH begon, Hij ook zal voleinden.

Op Hem zien maakt de weg vrij elkaars roeping en taak te verstaan, zodat de zuivere eenheid openbaar komt. Niet die in de zuurdeeg, maar ongezuurd door de Geest van Heiligheid gezuiverd.

Joh 13:34  Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt. 
Joh 13:35  Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. 

Deel 1:

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s