Vanavond kwam een herinnering aan voorbije tijden waarin we zo verheugd waren dat we elkaar gevonden hadden. Na Shavuot 2015 waren we onderdeel van het eerste Congres van Bney Yosef National (collectief).

Diverse mensen, meer dan honderd en twintig uit diverse werelddelen waren daar gedurende enkele dagen samen om te praten over dat bijzondere wat hen allen bond. Yeshua Die voor de verloren schapen van het huis van Israel gekomen was en zij door de Heilige Geest overtuigd geworden waren en een naam en identiteit gekregen.

We hebben met elkaar geschiedenis gemaakt. Wij die ons verbonden weten met het huis van Juda om samen die ene kudde te worden onder de banier van Yeshua.

Wij uit de volkeren, die geen judaistische achtergrond hebben, maar veelmeer een kerkelijk, christelijke met gewoontes die de zeef van het Woord moeten kunnen weerstaan en anders laten we die achter, omdat nieuwe wijn vernieuwde vaten nodig heeft.

Wij die het geschreven Woord van YHVH en de raad van Yeshua om Zijn Stem te kunnen verstaan. De Heilige Geest staat ons ter beschikking om ons alles te leren en zo kunnen we elkaar vertellen, wat Hij in ons gedaan heeft.

Daar op de bergen van Efraïm in Israel mochten we een voorproefje ontvangen van hoe het er bij de volkomen hereniging aan toe zou kunnen gaan…

Na de derde reünie werd het stil. De aanwijzing van Boven bleef uit.

We mogen het doen met wat we meemaakten en uitwerken in de volkeren.

Zijn genade is ons genoeg.

Hij wijst ons de weg en als er zo’n herinnering naar boven komt, mag daar notie van gemaakt worden.

Zou men de verspieders gevraagd hebben wat zij ontdekt hebben? En hebben de mensen daar in grote getale gehoor aan gegeven?

Er waren er uit ons die later een heel andere kant uitgingen, een weg die wij en de anderen niet insloegen. Daarentegen is de overgrote meerderheid de weg blijven vervolgen en met velen van hen hebben wij nog altijd contact. We houden elkaar op de hoogte van wat er lokaal gebeurt.

Zifting blijkt geen eenmalige akte, gezien de gelijkenis van de zaaier en het zaad.

Eén kenmerk blijft.

Wie de openbaring van deze bijbelse identiteit in het hart ontvangen heeft, kan dat nooit meer kwijt. Het is verankerd en dat is iets heel anders dan het geleerd worden. Iets leren kan met verstand aanvaard worden en dan kan het lijken dat het echt is, maar geestelijke onderscheiding vertelt de nuances.

Daarom zal het delen hierover met gebed gepaard gaan en met ontferming opdat de Vader met Zijn Geest mensen overtuigt.

1Jn_2:27  En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven.

Wij zaaien, biddende dat Hij de wasdom geven zal, zodat wij allen vanuit Zijn Geest delen kunnen in plaats van ons tot mensen te wenden en daarvan geheel afhankelijk te worden.

Heb_5:12  Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat men u lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden, als die melk van node hebben, en niet vaste spijze.

Alle eer aan YHVH!

Een kleine collage…van wat Hij eerst in ons gedaan heeft en wij uitdrukking aan gaven:

Verslagen van de drie Congressen:

http://etzbneyyosef.com/projects.html

http://etzbneyyosef.com/FirstCongress.html#EventRecord

https://thebarkingfox.com/2016/10/29/israel-2016-picking-up-where-we-left-off-a-report-on-the-second-bney-yosef-national-congress/

https://www.youtube.com/watch?v=Z7bxPrj3xWI

Veel bekenden in de mars van United2Restore:

https://www.youtube.com/watch?v=Jcwdg1__cuQ

http://israelitereturn.com/

En hoewel het stil lijkt, gaat Vaders werk in harten van mensen door om hen tot hun ultieme doel te brengen, want Hij heeft één volk voor ogen voor één Herder.

Zijn beloften geven hoop en verwachting, want Hij zal niet laten wat Zijn Hand begon.

Habakuk 3.

Hab 3:17  Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan den wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal, en de velden geen spijze voortbrengen; dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal; 
Hab 3:18  Zo zal ik nochtans in YHVH van vreugde opspringen, ik zal mij verheugen in Yeshua /den God mijns heils. 
Hab 3:19 Meester YHVH/ De Heere HEERE is mijn Sterkte; en Hij zal mijn voeten maken als der hinden, en Hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Voor den opperzangmeester op mijn Neginoth. 

Isa_43:19  Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden dat niet weten? Ja, Ik zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren in de wildernis.

@Hadassah

Een gedachte over “Openbaring versus verstandelijke wijsheid

 1. Shalom Hadassah

  Het is fijn dat je deze gedachten deeld. Toen wij voor het eerst begonnen te ontdekken dat we
  bij het huis van Jozef behoren en alle profetieen opnieuw in dat licht gingen bestuderen, leek het wel of we overal mensen ontmoette die deze boodschap begrepen. We werden zelf gevoed en leerden veel.

  Maar onderweg hebben vele malen geprobeerd de boodschap en uitleg van profetieen te delen met medegelovigen. We begrepen maar niet waarom bij anderen de deur gesloten bleef, terwijl wij steeds enthausiaster werden. Waarom werd of wordt het door velen (nog) niet begrepen?

  Je schrijft dat wie de openbaring van deze bijbelse identiteit ontvangen heeft, kan dat nooit meer kwijt. Dat klopt. Het staat als een huis. Maar we merken wel dat we het met kleine groepjes of enkelen kunnen delen en beleven. We vragen wel dikwijls aan ABBA waarom we
  om ons heen niet steeds meer mensen zien, die hun identiteit begrijpen.

  Als er staat in Exodus 31
  13 U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat Ik de HEERE ben, Die u heiligt, dan zegt men, dat is dus voor Israël.
  De tradities, traditionele leer zit heel diep geworteld. Ik geloof dat als je bereid bent tradities (leer door mensen bedacht) los te laten en de onderwijzing van YHVH hier boven te plaatsen, dat er veel gaat veranderen.
  Ons dagelijks gebed is dat broeders en zusters los komen uit leer vanuit Rome en de Thora gaan begrijpen. Yesyhua is de levend geworden Thora. Hij is niet los te koppelen van de Thora en evemin van Zijn volk Israël. Het huis van Juda en het huis van Efraīm, (of Jozef of Israël), daar is Yesyhua voor gekomen en daar is het nieuwe (vernieuwde)verbond mee gesloten! Jeremia 31:31 en Hebreeen 8 vers 8-10
  En bij de geboorte van Yesyhua lezen we in
  Lucas 1
  33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. 32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,
  Dan horen Zijn volgelingen toch bij één van de beide Huizen. Of je er door geboorte bij hoort of dat je er bij gevoegd bent, maakt in YHVH woord geen verschil.
  Onze identiteit is in Yesyhua dat we bij Zijn volk behoren, Israël ( de 2 en de 10 stammen en elke vreemdeling die daarbij is toegevoegd)

  Is dat ook niet wat de Thora leert met
  Exodus 13
  13 Maar alles wat de baarmoeder van een ezelin opent, moet u vrijkopen met een lam. Als u het niet vrijkoopt, moet u het de nek breken. Maar wat de mensen betreft, moet u alle eerstgeborenen onder uw zonen vrijkopen.
  De vreemdeling kun je vergelijken met een geborene uit dd baarmoeder van een ezelin. Je moet vrijgekocht worden door Het Lam en anders kun je het net zo goed de nek breken, dan ben je al of nog dood!

  Shalom
  André

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s