Een schrijven van Ephraim en Rimona Frank:
 
Het is niet verrassend dat er de laatste tijd veel aandacht wordt besteed aan de vier beesten die in het boek Daniël worden genoemd (Daniël 7:3-7), en aan het zevenkoppige geheime beest van Openbaring (13:1-2). Deze ‘beestjes’ hebben zeker veel gemeen, en zorgen bovendien voor een treffende beschrijving van de wereld zoals die nu is. En zoals vermeld in de brief van vorige week over de dagen van Noach, zullen we, als onze ogen open zijn, duidelijk zien dat er op dit moment ook een periode van voor de zondvloed is.
 
Dit is echter niet het onderwerp van deze brief. Tweeduizend jaar lang heeft de Kahal/Ecclesia (kerk) van Yeshua, dat wil zeggen, de verlosten van YHVH, geleefd in of naast het koninkrijk van de door de mens bedachte systemen, bestaande uit naties en hun regeringen en leiders (religieuze of politieke ).
Omdat het “lichaam van de Messias” in deze wereld zal zijn maar er niet van zal zijn, heeft de apostel enkele zeer ontnuchterende boodschappen aan de zeven “kerken” (Openb. 2,3). Het is duidelijk dat er niet zeven verschillende lichamen van de Messias zijn, maar één; die uit veel leden bestaat.
Als we dus lezen wat de Geest tegen iedereen zegt, is er een allesomvattende boodschap voor iedereen, als we een oor hebben om te horen en een hart om te begrijpen.
Sommigen beweren dat we vandaag in een periode leven die niet anders is dan die van de gemeente van Laodicea (de zevende en laatst genoemde, Openb. 3:14-22).
Men kan voor dit punt zeker een goed argument aanvoeren, aangezien de laatste een zeer rijke en lauwe groep gelovigen was.
 
Toch zijn de allerlaatste woorden van Yeshua, tot elk van deze respectieve gemeenten, identiek: “wie een oor heeft, laat hem horen wat de Geest tegen de kerken zegt”.
 
De meervoudsuitgang lijkt erop te wijzen dat Hij wil dat elk lid van Zijn lichaam “een oor heeft om te horen” wat Hij zegt tegen alle zeven groepen van genoemde Ecclesia.
We moeten eensgezind zijn, zoals zowel Paulus als Petrus ons aansporen in hun brieven. “Wees gerust, wees eensgezind, leef in vrede; en de Elohim van liefde en vrede zal met u zijn” 2 Korintiërs 13:11 . “... standvastig in één geest, eensgezind en samen strijdend voor het geloof van het evangelie… vervul mijn vreugde door gelijkgestemd te zijn, dezelfde liefde te hebben, eensgezind te zijn,“Filippenzen 1:27; 2 :2 .
Eindelijk, wees allemaal eensgezind, heb medelijden met elkaar; heb lief als broeders, wees teder van hart, wees hoffelijk” 1 Petrus 3:8 .
 
Deze vermanende woorden om “één van geest” te zijn, worden nog belangrijker naarmate we dichter bij de dagen van de zevende engel komen, met de zeven schalen van YHVH’s oordelen (Openbaring 17:1).
 
In hoofdstuk 17 wordt verwezen naar degenen van wie de namen niet in “het boek des levens” staan ​​(vs. 8). Dit zijn degenen, die samen met hun heersers (koningen), één van geest zijn met de hoer die op de rug van het beest zit met de zeven koppen, die zeven bergen zijn (Openb. 17:3, 9): “Deze zijn eensgezind, en zij zullen hun macht en gezag aan het beest geven…
Want Elohim heeft het in hun harten gelegd om Zijn doel te vervullen, om eensgezind te zijn, en om hun koninkrijk aan het beest te geven, totdat de woorden van Elohim zijn vervuld. Openb. 17:13,17.
YHVH heeft de mensheid toegestaan ​​zichzelf te aanbidden (d.w.z. het vlees, met zijn dierlijke natuur) om de bovenstaande Schrift te vervullen. Het transhumanisme heeft gehoor gegeven aan de roep om het computerbrein met het menselijke te laten samensmelten, om het voor de mensheid mogelijk te maken één geest te hebben. De uiteindelijke bedoeling van Satan (draak), van vóór de dagen van Eden, was om als Elohim te worden, en zo de mens (mannelijk en vrouwelijk) naar het beeld van zichzelf te veranderen door de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. We kunnen vandaag het bewijs zien, aangezien de geest van de mensheid verdraaid, snel boos, verward en verward is om goed kwaad en kwaad goed te noemen.
 
Dit onvermogen om het verschil te onderscheiden betekent dat het geweten is uitgedoofd en is vervangen door “wetteloosheid”.
 
Alleen goddelijke interventie kan de richting veranderen waar deze wereld naartoe gaat.
Dit is waarom wij, Zijn verloste volk, eensgezind moeten zijn, dat is “de gezindheid van de Messias” (1 Korintiërs 2:16), en vandaag meer dan ooit “een oor hebben om te horen wat de Geest zegt” .
Het hebben van “één geest” is geen optie meer – maar wiens geest zal dat zijn, die van de Messias of de tegenstander?
“Mogen de Elohim van geduld en troost u nu geven om gelijkgestemd te zijn jegens elkaar, volgens Messias Yeshua, opdat u met één geest en één mond de Elohim en Vader van onze Heer Yeshua de Messias mag verheerlijken” (Romeinen 15: 5-6).
 
 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s