Waar komt onze identiteit vandaan?

Shalom Mede-Israëliet,

In de hedendaagse Hebreeuwse Roots-beweging wordt soms de vraag gesteld of iemands ware Joodse of Israëlitische identiteit kan worden getraceerd via het DNA van ons aardse lichaam. Omdat het menselijk lichaam het DNA van beide ouders deelt, is mijn persoonlijke mening (althans op dit moment) dat DNA-tracering dat niet exclusief kan doen.

De reden hiervoor is dat over een periode van vierduizend jaar van gemengde culturen, etniciteiten en vele andere factoren de genetica van vele generaties uiteraard onderhevig zal zijn aan mengsels. Tot dusver is er geen sluitend fysiek bewijs om iemands natuurlijke band met de voorouders te bewijzen. Genetici weten dat zelfs gedrag en omgeving de structuur van het DNA kunnen wijzigen. Ik geloof echter wel dat onze ware identiteit wordt bepaald door het geestelijke deel van ons wezen, dat voortkomt uit onze hemelse Vader. Yeshua zei: “Elohim is Geest, en zij die Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en waarheid” (Johannes 4:24).

De Schepper nam de essentie van Zijn Geest en plaatste het in Adam in de vorm van adem/geest van leven en licht (Genesis 2:7). Dit leven is aanwezig in het bloed van de mensheid (Leviticus 17:11). Als het niet zo was, zouden we zijn als de dieren met alleen pure instincten die YHVH voor elke specifieke soort heeft verordend. Laten we beginnen de mogelijkheid te onderzoeken dat het bewijs van onze afkomst in de geestelijke bloedlijn zit.

De hele mensheid was “één” geest-wezen in Adam, die zijn geestelijke essentie (YHVH’s beeld en gelijkenis) uitdrukte door middel van een ziel en een lichaam. De natuurlijke mens was/is als een zaadje, dat de Schepper zou gaan vermenigvuldigen en over de hele aarde zou zaaien. In elk zaadje bevindt zich een embryo dat, onder de juiste omstandigheden, zal ontkiemen en beginnen te groeien naar het beeld en de gelijkenis van zijn ouderplant. In het geval van de mensheid zal het een geestelijk wezen worden, een zoon van Elohim. In het begin van Adam was hij een “zoon van Elohim” (ref. Lucas 3:38) die Elohim kende en met Hem wandelde. Maar omdat hij was ingekapseld in een zwak aards lichaam, was er kans op verontreiniging (zie 1 Korintiërs 15:42-43). Dit was geen verrassing voor YHVH, aangezien dit ‘potentieel’ deel uitmaakte van Zijn doelen en plannen om met het koninkrijk der duisternis om te gaan.

Yeshua’s bewering de Zoon van Elohim te zijn, bracht Hem uiteindelijk in de problemen, maar wat was Zijn antwoord op Zijn aanklagers? Yeshua antwoordde hen: “Staat er niet geschreven in uw Thora, ‘Ik zei: “Jullie zijn goden”‘? (Johannes 10:34) Met andere woorden, we zijn allemaal geestelijke wezens, met een ziel en een fysiek lichaam. Ondanks het feit dat onze geest verontreinigd was en in een staat van duisternis viel, waakte YHVH over de mensheid om alle aangelegenheden van de mensen te leiden en te leiden (zie Daniël 4:32-37), vooral degenen voor wie Hij koos en voorbestemd was Zijn verlossende doeleinden.

Daarom is Zijn Woord het DNA van de mensheid (om zo te zeggen), en de Geest van het Woord is het RNA,de boodschapper (1). YHVH’s woorden aan Abraham, Izaäk en Jacob in verbonden en beloften, waren niet louter geluiden, maar waren als een DNA dat zou aansluiten bij het geestelijke leven van deze mannen en hun nageslacht/zaad. Elohim heeft “gewaakt over Zijn woord om het te volbrengen” (Jeremia 1:12), en hoewel de ontvangers van het Woord niet trouw zouden blijken te zijn vanwege hun zwakheid, kon Hij Zichzelf niet verloochenen (ref. 2 Timoteüs 2:13). (Wordt vervolgd)

Ephraim Frank.

  1. Bijzondere toepassing in deze uitleg voor de Geest van YHVH, die als een boodschapper/messenger (RNA) functioneert en speelt een centrale rol in het tot expressie brengen van genetische informatie. In dit geval om YHVH’s DNA, het Woord, te handhaven . Uitleg oa op wikipedia over de uitleg van RNA.

https://etzbneyosef.blogspot.com/2021/12/from-whence-cometh-our-identity.html

Naschrift:

Wat Ephraim Frank hier deelt, bevestigt precies datgene wat wij zijn gaan zien.

Hadassah

Een gedachte over “Waar komt onze identiteit vandaan?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s