Meer dan 400 keer noemt “Elohim” Zichzelf “de Elohim van Israël”, en het volk van Israël – “Mijn volk” – meer dan 230 keer.

Als YHVH Zichzelf met Israël identificeert, waarom weigeren velen van Zijn volk zich dan als zodanig te identificeren?

Zowel Paulus als de andere apostelen herkenden duidelijk het zaad van Abraham als degenen die het “geloof van Abraham” bezaten (Romeinen 4:16). Het Abrahamitische geloof maakt wat ons doet geloven in het Messiasschap van Yeshua en Zijn evangelie van het Koninkrijk.
Een vreemdeling is iemand die dit geloof niet heeft (2 Thessalonicenzen 3:2), maar ervoor kiest om zich bij het volk van YHVH aan te sluiten omdat ze zien dat Elohim bij hen is (en niet omdat eerstgenoemden noodzakelijkerwijs het evangelie geloven).
Eerlijk gezegd, iedereen die via “het geloof” in de Messias is, komt uit het zaad van de voorvaderen van Israël.
Het lichaam van de Messias bestaat dus uit “Mijn volk Israël”.
Yeshua, de Rechterhand van de Vader, is de Hand die de twee stokken/bomen van Ezechiël 37 verbindt en ze “één” maakt.
Hij is de doorbreker van de scheidingsmuur tussen de twee huizen of twee delen van het Huis van Jacob die “Één Nieuwe Mens” zullen worden. Deze “ene nieuwe man” heeft een duidelijke identiteit, dus laten we een “spade spade” noemen en hem identificeren als “Israël”; één natie/goy in Messias Yeshua, niet langer veel naties/goyim, niet langer Jood of niet-Joden/heiden, maar “Israël”!
Laten we ook eens kijken naar het eerste deel van Jesaja 49, waar de Messias en Zijn missie duidelijk worden beschreven. Wat in het bijzonder opvalt in deze passage is de naam van de Messias:
Luister, o kustlanden, naar Mij, en let op, jullie volkeren van verre. En Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard; in de schaduw van Zijn hand heeft Hij mij verborgen en een gepolijste schacht van mij gemaakt; in zijn pijlkoker heeft Hij mij verborgen. En Hij zei tegen mij: ‘Jij bent mijn dienaar , O Israël, in wie ik verheerlijkt zal worden…’
En nu zegt YHVH, Die mij vanaf de baarmoeder gevormd heeft om Zijn Dienaar te zijn, om Jacob bij Hem terug te brengen, zodat Israël bij Hem wordt verzameld…
Hij zegt inderdaad: ‘Het is te klein dat U Mijn Dienaar zou zijn om de stammen van Jakob te doen opstaan ​​en om de behoudenen van Israël te herstellen; Ik zal U ook geven als een licht voor de volkeren, opdat U Mijn redding zou zijn tot aan de uiteinden van de aarde'” (Jesaja 49:1-6 cursivering toegevoegd).
De context van deze passage schetst wie de Dienaar van Elohim is. Het lijdt geen twijfel dat het verwijst naar Yeshua de Messias die, zo geïdentificeerd met Israël, dat Hij zelfs hun naam draagt. Het resultaat is dat ze samen het licht zijn in de naties en in de wereld. Daarom:
“Sta op, word verlicht; Want uw licht is gekomen! En de glorie van YHVH is over u opgegaan. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en diepe duisternis de mensen; Maar YHVH zal over u opstaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden” (Jesaja 60:1-2).
Sjabbat Shalom, E & R

Naschrift:

Mogen velen de vervangingsleer inzien en loslaten opdat de Heilige Israels de eer toekomt. En wij met Hem Licht mogen en zullen zijn, waar wij onze voeten zetten zullen.

                                                                                                                      Ik was een verloren schaap van het huis van Israel, die gevonden werd door Dgene die alleen voor de verloren schapen van het huis van Israel gekomen is. In Yeshua ben ik een gevonden en verlost schaap van het huis van Israel en daarom Israeliet overeenkomstig de belofte-Hadassah

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s