Een en Dezelfde

 
Vandaag ontvingen wij een schrijven met een link waarin Ephraim en Rimona hun gedachten verwoorden en we raden u aan deze gedachten van hen met aandacht te lezen:
 
 
 
“In het begin van Handelingen hoofdstuk één beschrijft de schrijver wat er gebeurde gedurende de veertig dagen na Yeshua’s opstanding, wanneer de Messias dagelijks tot Zijn discipelen sprak over het Koninkrijk van Elohim. Vervolgens instrueerde hij “door de Heilige Geest” (1:2), degenen die Hij uitkoos, om Jeruzalem niet te verlaten voordat ze zouden ontvangen wat beloofd was.
 
In de gedachten van Yeshua’s volgelingen was de belofte niet de Heilige Geest, zoals blijkt uit hun vraag: “Meester, wilt U op dit moment het koninkrijk van Israël herstellen?” (Handelingen 1:6).
 
Yeshua’s belangrijkste lering en instructies voor en na Zijn opstanding waren gerelateerd aan het Koninkrijk van Elohim. Sprekend tot de menigte tijdens de Bergrede, benadrukte Hij: “Zoek eerst het Koninkrijk van Elohim” (Matheüs 6:33).
Zijn vele volgelingen, die in die tijd niet vervuld waren met de Geest, konden de gelijkenissen die Hij gebruikte om het grote mysterie van het koninkrijk van YHVH, dat in elke generatie was geweest, uit te leggen, niet begrijpen (zie Psalm 49:13).
De bovengenoemde belofte van de Vader werd verder verkondigd door Yeshua. Vervolgens herinnerde hij Zijn discipelen aan zijn neef John/Yochanan, die met water doopte door onderdompeling, maar voegde eraan toe dat ze binnen een paar dagen zouden worden ondergedompeld in de Heilige Geest (v. 5). Deze uitspraak verbijsterde hoogstwaarschijnlijk de discipelen, omdat ze nog geen verbinding hadden gemaakt tussen het Koninkrijk en de Geest.
 
De relatie, of verbinding tussen deze twee, Koninkrijk en Geest, is nog steeds een geheimenis voor veel gelovigen van vandaag, die geleerd worden dat Yeshua Zijn Koninkrijk zal vestigen wanneer Hij terugkeert. En dan pas de versterkende “verbinding ontkoppelt” tussen de schenking van de Heilige Geest en YHVH’s heerschappij .
Op basis van dit gezichtspunt wordt aangenomen dat, wat de profeten van oudsher voorzegden over het herstel van het Koninkrijk voor Israël, pas in vervulling zou gaan bij de wederkomst van Yeshua.
 
Zelfs vóór Zijn dood en opstanding onthulde Yeshua aan Zijn discipelen dat deze autoriteit van Elohim, dat is de Heilige Geest, niet tot hen kon komen tenzij Hij naar de Vader zou gaan.
‘Toch zeg ik jullie de waarheid. Het is in uw voordeel dat ik wegga; want als ik niet wegga, zal de Helper [Heilige Geest] niet tot u komen; maar als ik vertrek, zal ik Hem tot u zenden’ (Johannes 16:7). “Maar wanneer Hij, de Geest van de waarheid, is gekomen, zal Hij u in alle waarheid leiden; want Hij zal niet op Zijn eigen gezag spreken, maar wat Hij ook hoort, Hij zal spreken; en Hij zal u vertellen wat komen gaat” (Johannes 16:13).
 
Wat zijn de dingen die komen gaan?
 
In Salomo’s zuilengang gaf Petrus in zijn onderwijzing een heel duidelijk antwoord op deze vraag, toen hij sprak over Yeshua, “Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw. ” (Handelingen 3:21).
Met andere woorden, Yeshua zal niet terugkeren totdat Hij voltooit wat over Hem was geprofeteerd, en dat is om het huis van Jacob te herstellen en Zijn eeuwigdurend koninkrijk in dat huis op te richten (zie Jesaja 49:6; Lukas 1:32).
 
Dit is precies waarom Yeshua de bovengenoemde vraag van Zijn discipelen over het herstel van alle dingen beantwoordde, op de manier waarop Hij deed: “Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u is gekomen; en jullie zullen Mijn getuigen zijn in Jeruzalem, en in heel Judea en Samaria, en tot aan het einde van de aarde” (Handelingen 1:8). Deze kracht is de autoriteit van het Koninkrijk, gemanifesteerd in en door de Heilige Geest.
Paulus definieerde deze verbinding heel precies: Want het koninkrijk van Elohim is niet eten en drinken, maar gerechtigheid en vrede en vreugde in de Heilige Geest” (Romeinen 14:17 benadrukt toegevoegd). Een ander aspect van het Koninkrijk-Geest-verbinding werd naar voren gebracht door Yeshua in de volgende verklaring: “Maar als ik demonen uitdrijf door de Geest van Elohim, dan is zeker het koninkrijk van Elohim over u gekomen” (Matheüs 12:28 benadrukt toegevoegd).
 
Je zou kunnen zeggen dat waar de Heilige Geest is, daar ook het Koninkrijk van Elohim is. Laten we dus het advies van onze Messias opvolgen en eerst Zijn Koninkrijk/Zijn Geest zoeken, zodat we kunnen wandelen in de kracht van Zijn aanwezigheid, in het kader van Zijn taak om het Koninkrijk op aarde te herstellen en te vestigen zoals het in de hemel is”.
 
 
 
 
 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s