Zijt vurig van geest…Een paar woorden uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 12.

Gisteravond hadden wij een telefoongesprek met een ons bekend en geliefd persoon uit een Europees land.

Vurig van geest was hij. De huidige tijd geeft hem, zo vertelde hij, aanleiding tot veel vreugde, omdat zoveel meer mensen vragen gingen stellen nu hun zekerheden onzeker werden. En ook dat het duidelijk wordt wie wel en wie niet YHVH volkomen willen dienen.

Het gesprek was zeer bemoedigend van beide kanten. We deelden samen van wat ons in ons eigen land bezighoudt..Hoe het met familie aldaar en hier gaat…Over de toenemende groei in onderscheidingsvermogen naar gelang dat nodig is om zaken te kunnen doorzien..de keuze om op het pad te blijven en niet terug te willen vallen….over het vaste geloof dat wat YHVH zegt,Hij ook doet….over wat Hij tot dusver geopenbaard heeft..Dat uit te spreken vermenigvuldigde de blijdschap en de vaste hoop:

Heb_10:23  Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw);

Het was bijzonder dat we zo nu en dan uitlegden dat wat de een zei, de ander exact in gedachten had. Dan kan je niet anders dan constateren  dat YHVH’s Geest erbij is en ingeeft. Verwondering.

Alhoewel wij elkaar al geruime tijd niet fysiek hebben ontmoet, bleek tijdens het telefoongesprek alsof de tijd had stilgestaan. Is dat een glimp van eeuwigheid?

Eerstelingen des Geestes na de Eersteling 1Cor 15: 20;Rom. 8:23

Zeer bemoedigend was het ook, dat hij zoals altijd vol vuur sprak over het ontwaken van de bijbelse identiteit om Israelieten te worden, erin te gaan staan opdat YHVH het herstel voor het gehele huis Israel tot stand zou gaan brengen, getuige ondermeer Romeinen 9 tm 11.

Waar wordt dat geluid, die profetische boodschap gehoord?

Klein kuddeken en toch later een grote schare die niemand tellen kan.

Zijt vurig van geest..verblijdt u in de hoop…

Rom 12:9  De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan. 
Rom 12:10  Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande. 
Rom 12:11  Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere. 
Rom 12:12  Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed. 
Rom 12:13  Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. 
Rom 12:14  Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet. 

Heb_10:24  En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken;
Heb_10:25  En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert.

onderlinge bijeenkomst

Waar twee of drie…een telefoongesprek…een gezamelijke picknick…een ontmoeting…een wekelijkse bijeenkomst…aan de keukentafel…een chat…

Mogelijkheden te over.

Een lied kwam in gedachten: Beveel gerust uw wegen al wat u t harte deert de trouwe hoed’ en zegen van Hem Die t al regeert; Die wolken, lucht en winden, wijst spoor en loop en baan; zal ook wel wegen vinden, waarlangs uw voet kan gaan.

Alle eer aan de komende Koning!

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s