Hebreeuwse inzichten in Parashat B’resheet

De Hebreeuwse taal wordt gekenmerkt door een opmerkelijke beknoptheid, waardoor informatie in zeer beknopte vormen kan worden overgebracht. Daarnaast is het ook een zeer pittoreske taal, en daarom zijn inhoud en vorm (vooral in de Tenach) vaak overeenstemmend. Deze eerste Parasha, zoals hij is, een verhaal over de oorsprong, staat vol met informatie, eeuwige patronen en principes, maar ze worden allemaal heel kort gecommuniceerd, met bijpassende termen die specifieke aandacht verdienen. Hoewel we deze keer niet het volledige scala aan termen zullen behandelen die zijn opgenomen in Parashat (“Parasha van”) B’resheet, zullen in de komende weken sommigen van hen verschijnen in andere Parashot (Parasha in meervoud), en het is dan, dat we zullen proberen hen recht te doen. Gods naam verschijnt hier als de samengestelde “Elohim”, van de wortel “el” die “sterk, machtig, krachtig” betekent. Elohim staat in het meervoud, een feit dat het woord veel grotere dimensies geeft. Maar daarnaast omvat Elohim niet alleen “El”, maar ook “Eloha”, en nog een woord, van dezelfde stam, voor de Almachtige, die beide het meervoud “Elohim” vormen. B’resheet is zowel de naam van de eerste Parasha als de naam van het boek Genesis. “B’resheet bara Elohim …” In het begin, begin -b’resheet – gemaakt – bara – Elohim – God. De betekenis van r’sheet is “eerste, begin, start en bekendheid” en het komt van de wortel r.o.sh (resh, alef, shin) – “hoofd”. (Let op de rivier in 2:10 die uit Eden komt en zich in vier stromen splitst. De laatste – d.w.z. de “stromen” – worden hier ook “koppen” genoemd). Het gebruik van deze fraseologie legt daarom een ​​fundament dat de voornaamste en eerste oorzaak Elohim is, die de initiator van alles is. In Kolossenzen 1:16, 18 staat over Messias Yeshua: “Want door Hem zijn alle dingen geschapen, in de hemelen en op aarde… Hij is ook het hoofd van het lichaam… en Hij is het begin… zodat Hij zou kunnen komen tot hebben in alles de eerste plaats” (cursief toegevoegd). Deze passage put inderdaad “r’sheet” volledig uit. Interessant is dat de allereerste 3 letters die het openingswoord van de Bijbel vormen, “b’re(sheet)”, ook dezelfde zijn als de letters die het volgende woord vormen, “bara”, dat “gemaakt” wordt (de letters worden bet, resh, alef). Dus, “geschapen” verschijnt twee keer achter elkaar in het allereerste begin van de Heilige Schrift, als om een ​​extra nadruk te leggen op het feit dat Elohim werkelijk de Schepper is. Merk op dat het werkwoord “bara” – “creëren” – exclusief verwijst naar de Schepper, en nooit naar de mens. Het bijvoeglijk naamwoord voor “gezond” of “vet” – “bari” (zoals in Gen. 41:2; Jud. 3:17) komt ook van dezelfde stam, evenals werkwoorden zoals, een gebied “opruimen” (bijv. Joz. 17:15, 18), en “eten” (2 Sam. 12:17); de laatste twee zijn bijna tegengesteld aan elkaar. Dit, evenals andere verbonden werkwoorden, wijzen erop dat de scheppingsdaad veelzijdig is. In feite is de primaire betekenis van “bara” om “de verschillende elementen of materialen los te laten zodat ze kunnen bestaan, materialiseren, zichzelf uitdrukken of groeien”. De initiële en fundamentele scheppingsdaad culmineert met: “En Elohim noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. En het werd avond en het werd ochtend, één dag’ (vs. 5). Deze “ene dag”, in plaats van “eerste dag”, is “yom echad” in tegenstelling tot de rest van de dagen, die “tweede, derde …” enz. worden genoemd. Aangezien “echad” – eenheid van veelvoud – zo’n belangrijk term, en is verbonden met Elohim’s natuur (“hoor Oh Yisrael, YHVH onze Elohim is ‘één’) het gebruik ervan hier onderstreept de Aanwezigheid van Elohim in het scheppingsproces, en benadrukt het feit dat de “ene dag” de schepping zal blijven vergezellen van elk van de volgende dagen. Een passage over de laatste dag in Zacharia 14:6-9, die ons de cirkel rond lijkt te maken, zegt het volgende: “Op die dag zal het gebeuren dat er geen licht meer zal zijn; de lichten zullen afnemen. Het zal één dag zijn die YHVH kent – dag noch nacht. Maar tegen de avond zal het gebeuren dat het licht zal zijn. En op die dag zal het levend water uit Jeruzalem stromen… En YHVH zal Koning zijn over de hele aarde. Op die dag zal het zijn dat YHVH één zal zijn en Zijn naam één” (letterlijke vertaling, cursief toegevoegd. Let ook op de scheppingselementen van water en licht).

Verder lezen?

https://etzbneyosef.blogspot.com/2021/10/hebrew-insights-into-parashat-bresheet.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s