Na te zijn terechtgewezen door YHVH spreekt de profeet Habakuk het volgende uit: “Ik zal op mijn wachtpost staan ​​en mezelf op de muur stellen; en ik zal de wacht houden om te zien wat Hij tot mij zal spreken…” (Habakuk 2:1-accenten toegevoegd). Met andere woorden, wanneer iets zich voor je ogen ontvouwt, is het de plicht om naar YHVH te luisteren over wat je ziet of om correct te interpreteren wat een soevereine Elohim veroorzaakt in je omgeving. Wanneer vrees of eerbied voor YHVH Elohim ontbreekt, zal de mens zich wenden tot goden van hout, steen, plastic of zelfs tot zichzelf. Het aanbidden van afgoden zal altijd desastreuze gevolgen hebben. Het is niet nodig om naar de zoekmachine, google of iets anders te gaan voor een antwoord op wat we zien en ervaren, tenminste als we wakker zijn!

Er is een wijdverbreid bewustzijn van de ramp die om 1 uur ’s nachts in Florida toesloeg, toen een flatgebouw instortte terwijl mensen sliepen en dus meer dan 150 van hen omkwamen, onherkenbaar verpletterd, voordat ze zelfs maar wisten wat er gebeurde. Is deze tragedie een beeld dat wordt voorgehouden voor het Amerikaanse volk, dat hun ontspanning en ‘plezier in de zon’ verafgoodt? Komt er een einde aan de feestlevensstijl van een beschaving die “kinderoffers”, “genderverwarring” vergoelijkt en kinderen leert zondigen? De kwestie van kinderen aanpakkend, waarschuwde Yeshua: “… wie een van deze kleintjes die geloven doet struikelen, het zou beter voor hem zijn als hij, met een zware molensteen om zijn nek gehangen, in de zee was geworpen” (Marcus 9:42).

Een groot deel van het noordwesten van de Verenigde Staten ervaart dagen van extreme hitte. Deze temperaturen zullen de enorme bossen uitdrogen en een tondeldoos creëren voor branden van ongekende proporties. Zou het kunnen dat die prachtige beboste gebieden die het hout hebben geleverd voor veel van wat wordt verafgood in de werken van de hand van de mens, zullen opgaan in de vlammen van YHVH’s oordelen? De overstromingen in het hart van Amerika’s graanschuur creëren ook een situatie die spreekt tot de culinaire overmatige verwennerij en eetlust die een obsessie zijn geworden in een natie die gezegend is door de genade en gunst van de Schepper.

De zuidwestelijke staten hebben al meer dan 20 jaar te kampen met droogte. Ze zien ook hun watervoorraden slinken en landbouwgronden opdrogen. Om nog maar te zwijgen van de pandemie en massale schietpartijen die het land teisteren. Maar toch gaat het leven door terwijl de mens slaapt, terwijl de profeten leugens profeteren om de mens te sussen in plaats van Elohim te behagen. In plaats van een wake-up call, leren ze de werkelijkheid te ontvluchten en leiden ze af van een oproep tot bekering. Sommigen zijn meer bezorgd over hoe de eindtijdscenario’s zullen uitwerken in plaats van te zien wat YHVH tot de natie als geheel spreekt. Christenen die van Israël houden, kijken en luisteren naar hun zieners over hoe Israël (de Joodse staat) diens interpretaties van de eindtijd en de terugkeer van Yeshua zal vervullen. Het gaat echter ten koste van het zien van hun eigen rol in wat over hen is geprofeteerd, als het zaad van Abraham en Jacob. Velen zijn misleid om een ​​welvaartsevangelie te geloven dat hen in slaap heeft gesust, terwijl een naderend onheil op het punt staat hun gebarsten en afbrokkelende materialistische fundamenten in te storten. Goedkope genade en liefde hebben de “gehoorzaamheid van het geloof” en de liefdevolle instructies van YHVH vervangen.

In Amos 3 richt YHVH zich tot de hele familie van de zonen van Israël: “U alleen heb ik uitverkoren uit alle families van de aarde. Daarom zal ik u straffen voor al uw ongerechtigheden” (vers 2). “Daarom zwijgt de verstandige persoon op zo’n moment, want het is een slechte tijd. Zoek het goede en niet het kwade, opdat u zult leven; en zo moge YHVH Elohim der heerscharen met u zijn, zoals u hebt gezegd! Haat het kwaad, heb het goede lief en vestig gerechtigheid in de poort! Misschien is YHVH Elohim der heerscharen genadig voor het overblijfsel van Jozef” (Amos 5:13-15).

https://etzbneyosef.blogspot.com/2021/06/an-observation.html

NB Wat zegt de kern van deze boodschap over andere delen van de wereld?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s