Stop om de hete brij te draaien

Inleiding

De originele titel “Stop beating the bush” die wij in Nederland niet als gezegde kennen, maar synoniem daaraan is die van de hete brij qua betekenis, heeft een achtergrond: “Stop beating the bush” staat voor “draal er niet omheen, kom voor de dag met het punt”. Lees wat Ephraim Frank in de eerste zinnen uitlegt:

Stop met  rondom de struik te slaan” We kennen allemaal de uitdrukking “om de struik/bush draaien”. De oorsprong van dit idioom wordt geassocieerd met de jacht. In de middeleeuwen huurden jagers mannen in om het gebied rond de struiken met stokken te verslaan om het wild weg te jagen/te voorschijn laten komen dat eronder dekking zocht. In de hedendaagse volkstaal betekent het min of meer, uitstellen of vermijden om over iets moeilijks of onaangenaams te praten. “Stop gewoon met ronddraaien en vertel me wat het probleem is!” zou een voorbeeld zijn van het gebruik van deze uitdrukking.

“Wat probeer je echt te zeggen?” zal dan je vraag zijn?

Als het om de Israëlitische identiteit gaat, wil ik er niet omheen draaien. Ik kan niet langer nalaten het belang aan te tonen van het herstel van de verloren (maar geleidelijk aan opkomende) stammen van Israël. Onze identiteit als het zaad van de voorvaderen is zo belangrijk voor YHVH dat, als dit niet zou gebeuren, Hij een vloek beloofde op de aarde te brengen. Vanwege het falen van de gelovige mensen om zich te bekeren, terug te keren naar de Torah en hun ware Abrahamitische wortels te omarmen (ref. Maleachi 4:4-6), zouden de problemen die momenteel op aarde worden ervaren heel goed verband kunnen houden met de naderende vloek!

Aan de vader van “het geloof” werd de erfenis van de naties beloofd (zie Psalm 111:6; Romeinen 4:13). Hoe kon de Almachtige dit bewerkstelligen, behalve door het zaad van Abraham in het veld van deze wereld te zaaien? Eén zaadje in één veld (omdat YHVH Zijn eigen Torah niet schendt, waar staat dat er geen twee soorten zaad in hetzelfde veld mogen worden gezaaid. Zie Leviticus 19:19). Het mysterie van “het geloof” is in dat zaad, hoewel verborgen tot een tijd die door Elohim verordend is om te worden geopenbaard.

Dus, als we vers 23 van Galaten 3 zorgvuldig analiseren, zullen we verwonderd zijn over wat we kunnen vinden met betrekking tot het bovenstaande punt: “Maar voordat het geloof kwam” [erchomai – kan ook betekenen verschijnen, opstaan ​​of tevoorschijn komen] werden we in hechtenis gehouden [phroureo – wat betekent bewaakt] door de Thora, opgesloten [sygklelo – wat betekent samen opgesloten met] voor het geloof dat later zou worden geopenbaard [apokalyptō – wat betekent blootleggen, openleggen wat bedekt was]. Met andere woorden, de bovenstaande tekst vertelt ons dat, voordat het geloof “verscheen” of “geopenbaard” werd, we bewaakt werden door de Torah, er mee ingesloten waren tot de tijd waarin het geloof opnieuw zou “uitbreken” (uit het zaad). In het volgende vers (24) ontdekken we dat YHVH de Thora als schoolmeester aan Israël heeft gegeven, zodat Zijn instructies hen uiteindelijk naar de beloofde Bloedverwant Verlosser en Messias zullen leiden. Inderdaad, massa’s Israëlieten door de generaties heen zijn en volgen Yeshua (hoewel ze zich meestal niet bewust zijn van hun eigen identiteit). Zou het kunnen dat YHVH het zaad van de voorvaderen heeft gezalfd, geroepen en gekozen om Zijn Koninkrijk van gerechtigheid hier op aarde te bedienen zoals het in de hemel is? Misschien is dit de reden waarom Hij de titel “Israël” gebruikt en hen een koninkrijk van priesters noemt. Waarom zou Elohim Zijn “zaad” – Yeshua – naar deze specifieke familie sturen? Is het niet zo dat ze hun verbondsmandaat zouden vervullen en de “zonen van Elohim” zouden worden op wie de hele schepping wacht?

Lijkt het niet vreemd dat iemand die beweert “in de Messias” te zijn door “geloof”, zich zou omdraaien en verklaren dat ze niet van zijn zaad zijn? Terwijl de Schrift duidelijk aangeeft dat Abraham de natuurlijke vader van dit geloof is (zie Romeinen 4:16; Galaten 3:7). Zou dit geen leugen zijn?

Er zijn veel manieren om Yeshua, Die de “Geest van het Woord” is, en de gezalfde aanwezigheid in de verbonden der belofte te ontkennen. We weten wat Yeshua daarover zei: “Indien u mij verloochent voor de mensen, zal ik u verloochenen voor mijn Vader” (Matteüs 10:33). Bovendien is Yeshua het zout van de verbonden van Elohim, en daarom wordt Zijn verloste overblijfsel van Israël ook geroepen om datzelfde zout van de aarde te zijn, en zo de realiteit van Zijn gerechtigheid en trouw aan Israël Zijn erfenis te bewaren en ervan te getuigen. .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s