Biologische levenswijze

Opnieuw een artikel van Ephraim en Rimona Frank:
“Sinds een flink aantal jaren zijn er overal grote stappen gezet door mensen om hun eetgewoonten te veranderen en meer natuurlijke voeding te gaan eten. ‘Biologisch’ lijkt het modewoord te zijn voor gezondheid en welzijn. Velen doen zelfs hun best om hun eigen tuinen te hebben en groenten en fruit te verbouwen.
Natuurvoedingswinkels zijn overal ontstaan, met bijna elk label ondertekend met het ‘magische’ woord – ‘biologisch’. Elk supplement lijkt een ingrediënt te hebben dat een of ander orgaan of deel van het lichaam en de hersenen “ondersteunt”.
Lichamelijke fitheid gaat altijd hand in hand met deze inspanningen om ons lichaam in goede staat te houden. Het is duidelijk dat er niets mis is met al deze inspanningen, want als wedergeboren gelovigen in de Messias kan ziekte ons net zo treffen als niet-gelovigen. We zouden deze realiteit kunnen laten doorgaan als een “we leven nog steeds in een onverloste fysieke wereld”. Dat is waar, maar we hebben net Sjavoeot gevierd en de herdenking van het geven van de Thora en de grote uitstorting van de Heilige Geest, waarbij de laatste het ‘nieuwe scheppingsopstandingsleven in ons bezegelde.
Als we voor de zieken bidden, wordt Jesaja 53: 5 vaak geciteerd: “Maar Hij werd verwond om onze overtredingen, Hij werd verbrijzeld om onze ongerechtigheden; de tuchtiging voor onze vrede was op Hem, en door Zijn striemen zijn wij genezen’ (Jesaja 53:5 cursivering toegevoegd). Petrus herhaalt dit door te zeggen: “die zelf onze zonden droeg in Zijn eigen lichaam aan de boom, opdat wij, gestorven aan zonden, zouden leven voor gerechtigheid – door wiens striemen u werd genezen” (1 Petrus 2:24 nadruk toegevoegd) .
Dus waarom is er nog steeds zoveel ziekte en kwaal in het “lichaam van de Messias”? Waarom zijn we net als de rest van de wereld afhankelijk van de “wetenschappen van de farmacie” om ons te genezen? Ik veroordeel deze afhankelijkheden niet, want de Schrift herinnert ons eraan dat de macht van de zonde nog steeds in onze leden werkt, en dat een van de boosdoeners achter ziekte het gevolg is van zonde. Vaak worden schriftgedeelten, zoals de hierboven aangehaalde, als formules gebruikt, waarvan wordt aangenomen dat ze genezing of bevrijding teweegbrengen door alleen maar te worden gereciteerd.
Maar volgens Jacobus moet de zieke zich bekeren (Jakobus 5:16). Paulus zegt dat “velen zwak en ziek zijn”, terwijl hij deze toestand toeschrijft aan het niet onderscheiden van het lichaam van de Messias (ref. 1 Korintiërs 11: 29-30).
Maar wat de oorzaak van menselijk lijden ook is, de gevolgen van Yeshua’s lijden en vergoten bloed kunnen niet worden verminderd. Zonder Zijn dood en opstanding zouden we de Heilige Geest niet hebben ontvangen. Maar nu we deze hemelse belofte hebben ontvangen, hebben we de kracht en het potentieel voor genezing, bevrijding en het overwinnen van zonde en de verzekerde gevolgen ervan.
De meest voor de hand liggende strijd waarmee we dagelijks te maken hebben, is met de kracht van de zonde die in onze leden werkt (vooral in de ziel). Petrus herinnert ons er echter aan dat “gestorven aan zonden, we zouden kunnen leven voor gerechtigheid” (1 Petrus 2:24). In Galaten 5 deelt Paulus voorbeelden met ons van de dodelijke werken en karakteristieken van het vlees (zie verzen 19-21). Dan onmiddellijk volgend op die waarschuwingen stelt hij ze tegenover de werken of kenmerken van de gerechtigheid van Elohim: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5: 22-23). Hieraan voegt Paulus toe: “Tegen dezulken is geen wet”. Waarom? Omdat we voor de zonde zijn gestorven!
De wet werd gegeven vanwege de zonde, maar als we voor de zonde zijn gestorven en inderdaad Zijn gerechtigheid (de vrucht van Zijn Geest) leven, zouden we de zegeningen van gezondheid en genezing moeten ervaren. De vrucht van de Geest is de meest organische substantie waarmee we onszelf kunnen opbouwen: “De vrucht van de rechtvaardigen is een boom des levens” (Spreuken 11:30).
Wanneer hij tot de Efeze-gemeenschap sprak, die hun eerste liefde had verlaten, verklaart Yeshua: “Aan hem die overwint, zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van Elohim is.” (Openbaring 2: 7) Zoals we weten, zijn de bladeren van de boom des levens voor genezing (zie Openbaring 22:2). Zo geeft de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons ons de kans om deel te nemen aan deze boom, zijn zoetheid te proeven en zijn genezende kracht (Wat een beeld van de omkering van de vloek als gevolg van het eten van de verboden vrucht in Eden!)
We weten dat wanneer we (onze ziel) deelnemen aan de liefdeloze werken van het vlees, dit op veel gebieden ziekte en andere aandoeningen veroorzaakt.
Daarom is het tegenovergestelde waar wanneer we deelnemen aan YHVH’s gerechtigheid, en zoals hierboven vermeld, zal de organische vrucht van de Geest gezondheid en welzijn brengen voor onze geest, ziel en lichaam. “Maar u bent niet in het vlees maar in de Geest, als inderdaad de Geest van Elohim in u woont… En als de Messias in u is, is het lichaam dood vanwege de zonde, maar de Geest is leven vanwege gerechtigheid… Hij die opstond De Messias uit de doden zal ook leven [levend maken, levend maken] aan uw sterfelijke lichamen door Zijn Geest die in u woont ”(Romeinen 8: 9-11).”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s