In het oog springende zaak nader belicht

Toen wij in 2016 de gedachte kregen in ieder geval iets te willen doen om handen en voeten te geven aan datgene wat ons zoveel jaren eerder geopenbaard was geworden, hebben wij spontaan Bney Yosef Holland (Nederland) opgezet met daarbij een rondzendmail en ontmoetingen die het karakter hebben van een reünie.

Zoals de Vader door de Heilige Geest ons Zijn Vaderschap openbaarde, zo zoeken wij elke keer opnieuw voort te gaan in een reünie van familie-zijn.

Geen nieuwe denominatie, geen doorsnee herkenbaar programma, geen hiarchie, maar luisterend naar Hem en naar elkaar. Delend in een dienende houding, omdat Hij het gaf.

De tijd gaat voort en het lente seizoen is voorbij. Wat aan herkenning het hart raakte, heeft zich gesetteld. Heel belangrijk is het gegeven dat degenen die de vervulde Pesach met hart en geest herdacht hebben, weten kunnen dat zij tijdens de Shavuot symbolisch het weefoffer (twee eerstelingen-meervoud)werden. Eerst Yeshua (na de Pesach in haBikkurim Eersteling-enkelvoud), dan degenen die in Vaders geopenbaarde Woord verder gaan. We zijn in andere tijden gekomen en volharding is aan bod. Volharding die hard nodig is bij alle aanbod, waarbij de geestelijke onderscheiding van Zijn Geest laat zien, welke weg de juist is en welke volgende stap de shalom/vrede waarborgt.

Het Bney Yosef gebeuren is als het ware een periode op de hele wandeling op Vaders map. We weten immers uit de geschiedenis dat we eens één volk waren bij de berg en dat we daar de huwelijksvoorwaarden ontvingen, waarop al onze (voor)vaders inclusief het vele vreemde volk wat men hen optrok volmondig  “Amen” antwoordde en zij Zijn vrouw werden, maar het ging al gauw mis.

Heel erg mis. Er werd een scheidbrief gegeven waardoor YHVH Zich van Zijn vrouw scheidde. Een vreselijke zelfverdiende straf, die ook op ons lag, gezien wij een Verlosser nodig hebben om tot de Vader te komen.

Eerst Pesach, dan Shavuot…eerste de dood en opstanding door gekend te worden als de verloste en dan de huwelijksvoorwaarden voor de verloste die als de opnieuw gekozen vrouw haar identiteit krijgt, net zoals de gekozen vrouw bij de berg.

Doordat Yeshua stierf en opstond, was de weg vrij voor de weggezonden vrouw (Jer 3:8) om te kunnen naderen. Haar overspeligheid was vergeven door de zondeloze daad van de Losser en de dood van de Losser was tevens de Deur omdat een vrouw die eens anderen mans geworden is door overspel niet opnieuw met dezelfde man mag trouwen (Deut 24:1-4)

Wanneer we nauwkeurig lezen ontdekken we dat tot op heden die ene vrouw nog niet één in verscheidenheid herenigd is, getuige oa Ezechiël 37. Dat kunnen we ondermeer zien in de taken van de apostelen, waar Jacobus een apostel is voor de twaalf stammen in de verstrooiing, Petrus/Cephas apostel voor de vreemdelingen in Pontus, Gallatië, Kappadocië, Azië en Bythinië en Paulus, die verschillende brieven schreef naar aanleiding van de gemeenten in de lokaties waar hij kwam ondermeer Efeze, Gallatië, Kollose, Thessalonicenzen, Deze apostelen waren geroepen voor deze taak en ook toen was de ene vrouw nog niet herenigd is. Zo ook nu.

Het valt op dat de apostelen kracht hadden ontvangen en pas na de uitstorting van de heilige Geest in een vervulde Shavuot vrucht kregen in de plaatsen waar zij naar uitgezonden waren.

Bedenk dat de Shavuot na de berg ervaring door ondermeer het gouden kalf en later de scheidbrief op vervulling wachten moest.

Yeshua verlostte ons van de wet der zonde en des doods. Op ongerechtigheid, waaronder het dienen van andere goden (waardoor het volk de scheidbrief kreeg) stond de doodstraf.

Zoals eerder aangegeven is het Bney Yosef-gebeuren een van de noodzakelijke opdrachten om de komende hereniging te gaan herkennen. Het is namelijk dat de hereniging alleen met het huis van Israel én Juda en hun beider metgezellen gebeurt om tot die ene vrouw te worden. Zij zullen één (in verscheidenheid) worden in Zijn Hand.

Daarom hebben wij geen aparte nieuwe beweging voor ogen, maar voor hen op wie de bijbelse identiteit van toepassing is een handreiking te bieden in het delen van ervaringen die ter bemoediging zijn, want de ereplaats geven we aan Hem Die ons Zijn Geest gegeven heeft om ons allen in alle waarheid te leiden -Joh 14:26

Zij, die deze openbaring delen zien met ons naar de komende volledige hereniging uit! Want dat is het koninkrijk waarvoor de Bruidegom terugkeert om de najaarsfeesten te vervullen. Dat doet Hij niet alleen, maar wil dat met ons samen doen, getuige de vele beloften in het Woord.

Daarom hopen wij voort te gaan op dit pad wat Hij ons door openbaring bekend maakte, luisterende en opmerkende of Hij bouwt, want zonder Hem kunnen wij niets doen.

Tot op heden is Hij met ons in dit gaan.

Alle eer aan onze komende Koning!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s